Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4667/00161/22032023/160431 - 54EEFB1
Дата/Час: 22.03.2023 16:04
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №711410 / 2023-02-06 / 1157 / и
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат - ул Цар Освободител
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3067ВТ
Номер на ремарке: Р2791ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Ерол Керим
Спедитор: Танер Исмаилов (А6098)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 101
Куб.м³ 29.01 м³
Общо: 101 бр. / 29.01 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 21
Куб.м³ 3.88 м³
Общо: 21 бр. / 3.88 м³
Всичко: 122 бр. / 32.89 м³