Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 14186/00119/20112023/151624 - 0079342
Дата/Час: 20.11.2023 15:16
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №742238 / 2023-10-02 / 129 / ж
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: "ВНН"ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, с. Копривец, адрес: ул."Бачо Киро"№7, ЕИК: 117658694
Направление: Обл. Русе, Общ. Две могили
Адрес: гр. Две могили - ул България 130
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р4455РК
Километри: 0
Превозва се от: Велимир Недев
Спедитор: Григор Григоров (0552)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 2 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³