Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4535/00255/20112023/152637 - 4SY365V
Дата/Час: 20.11.2023 15:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №736038 / 2023-08-28 / 19 / в1
Собственик: Община Свищов, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Цанко Церковски №2, ЕИК: 000 133 965
Купувач: Калоян Костадинов, обл. Велико Търново, общ. Свищов, с. Царевец, адрес: ул. Двадесет и четвърта 11
Пътува до:
Получател: Калоян Костадинов, обл. Велико Търново, общ. Свищов, с. Царевец, адрес: ул. Двадесет и четвърта 11
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: с. Царевец - ул. Двадесет и четвърта 11
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1009КВ
Километри: 0
Превозва се от: Емил Асенов
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 4176)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³