Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4650/00943/20112023/152758 - UE6T5S3
Дата/Час: 20.11.2023 15:29
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ЛОВЕЛА" ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: , ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: "ФАЗЕРЛЕС" АД, адрес: ЗАПАДНА ИНДУСТИАЛНА ЗОНА, ЕИК: 828013698
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - Западна Промишлена Зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5823СК
Номер на ремарке: СС5281ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Валентин Петров
Спедитор: Ивелин Косулиев (А 5826)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 2 бр. / 10 пр.м³ / 4.8 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 45 пр.м³
Куб.м³ 20.7 м³
Общо: 3 бр. / 45 пр.м³ / 20.7 м³
Всичко: 5 бр. / 55 пр.м³ / 25.5 м³