Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12113/00436/20112023/152806 - 6QD58D6
Дата/Час: 20.11.2023 15:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №736098 / 2023-08-28 / 269 / з
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Али Зюлкяр, обл. Разград, общ. Цар Калоян, гр. Цар Калоян, адрес: ул Дунав 13
Направление: Обл. Разград, Общ. Цар Калоян
Адрес: гр. Цар Калоян - ул Дунав 13
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2544ВС
Километри: 0
Превозва се от: Исмаил Бастри
Спедитор: Иво Колев (Б-8640)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³