Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4482/00151/20112023/153916 - CDCF425
Дата/Час: 20.11.2023 15:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №743646 / 2023-10-12 / 19 / о
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Лестурист ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул.Св. Княз Борис1 51, ЕИК: BG200200914
Пътува до:
Получател: Елит Комерс ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ул. Патриарх Евтимий №66
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9236КК
Номер на ремарке: ВТ8035ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Иванчо Иванов
Спедитор: Богдан Ангелов (А 2775)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 222
Куб.м³ 18.59 м³
Общо: 222 бр. / 18.59 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 204
Куб.м³ 10.93 м³
Общо: 204 бр. / 10.93 м³
Всичко: 426 бр. / 29.52 м³