Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00512/20112023/152922 - 8DHJT88
Дата/Час: 20.11.2023 15:42
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Пр. Зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ7266ВМ
Номер на ремарке: ЕВ4271ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Ерол Османов
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 5
Пр.м3 31 пр.м³
Куб.м³ 18.6 м³
Общо: 5 бр. / 31 пр.м³ / 18.6 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 19 пр.м³
Куб.м³ 11.4 м³
Общо: 4 бр. / 19 пр.м³ / 11.4 м³
Всичко: 9 бр. / 50 пр.м³ / 30 м³