Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10939/00030/20112023/154722 - 85B4397
Дата/Час: 20.11.2023 15:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №740016 / 2023-09-15 / 71 / б
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Мелджихан Хасанов, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул.Латинка 17
Пътува до:
Получател: Мелджихан Хасанов, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул.Латинка 19
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - ул.Латинка 19
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ4011ВН
Километри: 0
Превозва се от: Цветан Петров
Спедитор: Атанас Йотов (А 9781)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³