Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4455/00412/20112023/155108 - 0ECHA0E
Дата/Час: 20.11.2023 15:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №731475 / 2023-07-25 / 201 / к
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Иванка Горова № 39, ЕИК: 204309487
Пътува до:
Получател: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Иванка Горова № 39, ЕИК: 204309487
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Трявна - ул.ангел кънчев 158
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5699ВК
Километри: 0
Превозва се от: стефан цанев
Спедитор: Атанас Маринов (А4696)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 3 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³