Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4655/00234/20112023/154438 - 3DB19D2
Дата/Час: 20.11.2023 15:52
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Полковник Ламбриново - ул.Първа.1
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7409АТ
Номер на ремарке: СС4220ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Димитров
Спедитор: Пламен Петров (А 5821)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 1603
Куб.м³ 48.09 м³
Общо: 1603 бр. / 48.09 м³
Всичко: 1603 бр. / 48.09 м³