Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11881/00149/20112023/163805 - 7ACD74A
Дата/Час: 20.11.2023 16:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №741293 / 2023-09-26 / 247 / ш1
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "МАГНУМ" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул.Н.Петков" № 60, ЕИК: 107521829
Пътува до:
Получател: "МАГНУМ" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул.Н.Петков" № 60, ЕИК: 107521829
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - ул.Н.Петков" № 60
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6806ВН
Километри: 0
Превозва се от: Калоян Илиев
Спедитор: Иван Колев (1596)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 2 бр. / 12 пр.м³ / 6.6 м³