Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4655/00235/20112023/170111 - X2EEAAF
Дата/Час: 20.11.2023 17:03
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №725343 / 2023-06-05 / 83 / е
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Шуменци - lat 43.990015 lon.26.621478
Данни за ПС:
Номер на ПС: С20530
Номер на ремарке: НЕ
Километри: 0
Превозва се от: Светльо Ранков
Спедитор: Пламен Петров (А 5821)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 380
Куб.м³ 11.4 м³
Общо: 380 бр. / 11.4 м³
Всичко: 380 бр. / 11.4 м³