Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00424/20112023/174317 - 55E13P5
Дата/Час: 20.11.2023 17:43
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №721807 / 2023-05-09 / 68 / и1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Тимбър трейд Габрово ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Керков 68, ЕИК: 205215603
Пътува до:
Получател: Ай-Ем-Си ГРУП ЕООД, обл. Търговище, общ. Антоново, с. Разделци, адрес: ул."Бузлуджа"№12, ЕИК: 201497888
Направление: Обл. Стара Загора, Общ. Павел баня
Адрес: с. Горно Сахране - с. Горно Сахране- Кастамону
Данни за ПС:
Номер на ПС: Е5142НА
Километри: 0
Превозва се от: Невян Ненов
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 17 пр.м³
Куб.м³ 11.05 м³
Общо: 1 бр. / 17 пр.м³ / 11.05 м³
Всичко: 1 бр. / 17 пр.м³ / 11.05 м³