Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13140/00029/12022024/150101 - FC972AF
Дата/Час: 12.02.2024 15:01
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Лесгрийн ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: гр. Дулово, ул.,,Младост" № 11, ЕИК: 201897302
Пътува до:
Получател: Лесгрийн ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: гр. Дулово, ул.,,Младост" № 11, ЕИК: 201897302
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Калипетрово - стопански двор
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС1414АН
Номер на ремарке: СС2690ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Енев
Спедитор: Костадин Русев (Б 0005)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 26 пр.м³
Куб.м³ 14.3 м³
Общо: 1 бр. / 26 пр.м³ / 14.3 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 26 пр.м³
Куб.м³ 14.3 м³
Общо: 1 бр. / 26 пр.м³ / 14.3 м³
Всичко: 2 бр. / 52 пр.м³ / 28.6 м³