Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10056/00009/12022024/151046 - 9F6V2AD
Дата/Час: 12.02.2024 15:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №759503 / 2024-02-02 / 341 / у
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: ТРЕЙДКОМ 2013 ЕООД, обл. Ловеч, общ. Априлци, гр. Априлци, адрес: ул Ново Село 27 А, ЕИК: 202646370
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Свилоцел ЕАД
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р0490КА
Номер на ремарке: Р2085ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Ниязи Ниязиев
Спедитор: Тодор Стефанов (Б4112)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 57 пр.м³
Куб.м³ 28.5 м³
Общо: 1 бр. / 57 пр.м³ / 28.5 м³
Всичко: 1 бр. / 57 пр.м³ / 28.5 м³