Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13169/00062/12022024/151441 - LA6288H
Дата/Час: 12.02.2024 15:15
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Фатме Еминходжа, обл. Разград, общ. Самуил, с. Самуил, адрес: Клисура 9
Пътува до:
Получател: Фатме Еминходжа, обл. Разград, общ. Самуил, с. Самуил, адрес: Клисура9
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Самуил - Клисура9
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР9181ВН
Километри: 0
Превозва се от: Петър Димитров
Спедитор: Никола Иванов (Б 8078)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Космат дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.24 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.24 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.84 м³