Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 14186/00022/12022024/152439 - 4854DB3
Дата/Час: 12.02.2024 15:22
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Зарко Христов, обл. Русе, общ. Борово, с. Обретеник, адрес: ул. Любен Каравелов 11
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: с. Обретеник - ул. Любен Каравелов 11
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2544ВС
Километри: 0
Превозва се от: Исмаил Басри
Спедитор: Григор Григоров (0552)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4.5 пр.м³
Куб.м³ 2.48 м³
Общо: 1 бр. / 4.5 пр.м³ / 2.48 м³
Всичко: 1 бр. / 4.5 пр.м³ / 2.48 м³