Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 14915/00024/12022024/152552 - O7S01A6
Дата/Час: 12.02.2024 15:26
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ0692ВВ
Номер на ремарке: Р6213ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Дончев
Спедитор: Исмаил Сюлейман (Б9464)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 38 пр.м³
Куб.м³ 22.8 м³
Общо: 2 бр. / 38 пр.м³ / 22.8 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 6.72 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 6.72 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 22 пр.м³
Куб.м³ 13.2 м³
Общо: 2 бр. / 22 пр.м³ / 13.2 м³
Всичко: 5 бр. / 74 пр.м³ / 42.72 м³