Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00188/12022024/153110 - FF8E8VD
Дата/Час: 12.02.2024 15:31
Собственик: ДЛС Воден - Ирихисар, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: беркан Али, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул Янтра 7
Пътува до:
Получател: беркан Али, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул Янтра 7
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Веселец - ул Янтра 7
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР0649ВА
Километри: 0
Превозва се от: зюлкюф ахмедов
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 0.92 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 0.92 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 2.76 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 2.76 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 3.68 м³