Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00189/12022024/153517 - G19A573
Дата/Час: 12.02.2024 15:35
Собственик: ДЛС Воден - Ирихисар, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Демир Янков, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул Хан Аспарух 24
Пътува до:
Получател: Демир Янков, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул Хан Аспарух 24
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Веселец - ул Хан Аспарух 24
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР1587ВА
Километри: 0
Превозва се от: Джевдет Емин
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 0.92 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 0.92 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 2.76 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 2.76 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 3.68 м³