Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00190/12022024/155028 - 2FU055C
Дата/Час: 12.02.2024 15:50
Собственик: ДЛС Воден - Ирихисар, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Цанка Георгиева, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул Христо Ботев 21
Пътува до:
Получател: Цанка Георгиева, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул Христо Ботев 21
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Веселец - ул Христо Ботев 21
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8789АС
Километри: 0
Превозва се от: орджан емин
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.84 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.84 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.84 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.84 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 3.68 м³