Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4550/00085/12022024/162411 - 29S7111
Дата/Час: 12.02.2024 16:24
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №748807 / 2023-12-29 / 7 / в
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - Бул.Тутракан 49
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р1994КР
Номер на ремарке: Р2624ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Петър Божанов (А6099)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 290
Куб.м³ 33.59 м³
Общо: 290 бр. / 33.59 м³
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 10
Куб.м³ 2.22 м³
Общо: 10 бр. / 2.22 м³
Всичко: 300 бр. / 35.81 м³