Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4482/00040/12022024/162613 - 3BC1E35
Дата/Час: 12.02.2024 16:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №749753 / 2024-01-03 / 29 / е
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: ЕНЖЕЛ И КО ООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ №8, ЕИК: 201553301
Пътува до:
Получател: ЕНЖЕЛ И КО ООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ №8, ЕИК: 201553301
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: гр. Стражица - ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ №8
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8896КВ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Димитров
Спедитор: Богдан Ангелов (А 2775)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.7 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.7 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.7 м³