Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4644/00069/12022024/162633 - C549D28
Дата/Час: 12.02.2024 16:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №751037 / 2024-01-04 / 109 / в
Собственик: ДЛС Воден - Ирихисар, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Кроношпан България ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Кроношпан България ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - квартал Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: СВ5225СХ
Номер на ремарке: С4049ЕС
Километри: 0
Превозва се от: Иван Станчев
Спедитор: Красимир Михайлов (А 7761)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 53 пр.м³
Куб.м³ 26.5 м³
Общо: 1 бр. / 53 пр.м³ / 26.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1 м³
Всичко: 3 бр. / 57 пр.м³ / 28.5 м³