Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4550/00086/12022024/163552 - B5FD7H4
Дата/Час: 12.02.2024 16:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №748810 / 2023-12-29 / 7 / д
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат - ул.Цар Освободител 68
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3068ВТ
Номер на ремарке: Р1287ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Станимир Илиев
Спедитор: Петър Божанов (А6099)
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 69
Куб.м³ 17.33 м³
Общо: 69 бр. / 17.33 м³
Дървесина: Топола
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 76
Куб.м³ 18.57 м³
Общо: 76 бр. / 18.57 м³
Всичко: 145 бр. / 35.9 м³