Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4644/00070/12022024/163540 - J8W69D9
Дата/Час: 12.02.2024 16:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №751037 / 2024-01-04 / 109 / в
Собственик: ДЛС Воден - Ирихисар, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Денев лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул."Сливница" № 9, ЕИК: 200207937
Пътува до:
Получател: Илия Илиев, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: улица Кирил и Методий 3
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: гр. Завет - улица Кирил и Методий 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2477АР
Километри: 0
Превозва се от: Антон Димитров
Спедитор: Красимир Михайлов (А 7761)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 20
Куб.м³ 1 м³
Общо: 20 бр. / 1 м³
Всичко: 20 бр. / 1 м³