Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00014/12022024/165839 - 393E8E1
Дата/Час: 12.02.2024 16:58
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №754050 / 2024-01-11 / 224 / п
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛОВЕЛА ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност до шосето, ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: "Ивел 10" ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: м.Кадишева нива, ЕИК: 200552125
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - м.Кадишева нива
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р0456КХ
Номер на ремарке: Р4092ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Петров
Спедитор: Елиман Караахмед (Б8871)
Дървесина: Акация
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 51
Куб.м³ 8.24 м³
Общо: 51 бр. / 8.24 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 159
Куб.м³ 11.35 м³
Общо: 159 бр. / 11.35 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 63
Куб.м³ 10.92 м³
Общо: 63 бр. / 10.92 м³
Всичко: 273 бр. / 30.51 м³