Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00191/12022024/170006 - 8F2D5F2
Дата/Час: 12.02.2024 17:00
Собственик: ДЛС Воден - Ирихисар, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Емине насуф, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул Елин Пелин 2
Пътува до:
Получател: Емине насуф, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул Елин Пелин 2
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Веселец - ул Елин Пелин 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР0649ВА
Километри: 0
Превозва се от: зюлкюф ахмедов
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.38 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.38 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.3 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 3.68 м³