Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11887/00028/12022024/171653 - 7BC27AD
Дата/Час: 12.02.2024 17:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №759538 / 2024-02-02 / 48 / к
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: БИОЛЕС ТРЕЙД ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес:
Пътува до:
Получател: "ТРЕЙДКОМ 2013" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: СВИЛОЦЕЛ ЕАД -Западна индустриална зона, ЕИК: 202646370
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - СВИЛОЦЕЛ ЕАД -Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ9636ВМ
Номер на ремарке: ОВ1108ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Илиян Миревски
Спедитор: Красимир Кънчев (1626)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 27.5 м³
Общо: 1 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³
Всичко: 1 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³