Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00192/12022024/172432 - D592RF6
Дата/Час: 12.02.2024 17:24
Собственик: ДЛС Воден - Ирихисар, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: исмигюл сали, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул Васил Левски 32
Пътува до:
Получател: исмигюл сали, обл. Разград, общ. Завет, с. Веселец, адрес: ул Васил Левски 32
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Веселец - ул Васил Левски 32
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8789АС
Километри: 0
Превозва се от: орджан емин
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 0.92 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 0.92 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 2.76 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 2.76 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 3.68 м³