Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4578/00012/12022024/174620 - 5C4QDSQ
Дата/Час: 12.02.2024 17:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №755378 / 2024-01-15 / 205 / н
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Пътува до:
Получател: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул."България"№10
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р6911КС
Номер на ремарке: Р3368ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: виктор маринов
Спедитор: Ивайло Томов (А-8210)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 12 м³
Общо: 2 бр. / 20 пр.м³ / 12 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 150
Куб.м³ 2.85 м³
Общо: 150 бр. / 2.85 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 9.6 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 9.6 м³
Всичко: 153 бр. / 36 пр.м³ / 24.45 м³