Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
предварителна покупко-продажба на дървесина от ДГС “Разград” в обект № 19116
EТ00332 04.01.2019 15:00 Явен търг 59,404.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19116
Дървесен вид ак
Едра 2 куб.м.
Средна 286 куб.м.
Дребна 141 куб.м.
За огрев 623 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 1056 куб.м.
Документи: 360 м.pdf 362 б.pdf 363 л.pdf 366 д.pdf adm_sved.doc dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx Dogovor_predv_prodobajba_2019_ET.doc Uslovia_19116.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19116.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен, ТП ДГС Елена, 1904
EТ00328 04.01.2019 13:30 Явен търг 50,625.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1904
Дървесен вид ак, кгбр, мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 59 куб.м.
Дребна 18 куб.м.
За огрев 1048 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1125 куб.м.
Документи: ЕЛ. ТЪРГ КОРЕН- 1904 MF.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00324 е прекратена!
предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от ДГС “Разград” в обект № 19106
EТ00324 04.01.2019 13:30 Явен търг 42,457.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19106
Дървесен вид ак
Едра 2 куб.м.
Средна 286 куб.м.
Дребна 141 куб.м.
За огрев 623 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 1056 куб.м.
Документи: 360 м.pdf 362 б.pdf 363 л.pdf 366 д.pdf adm_sved.doc dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx Dogovor_predv_prodobajba_2019_ET.doc Uslovia_19106.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19106.doc
Резултати: Zap_kup_prod_st_19106_prekr.docx
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина , ТП ДГС Елена, 1901-1
EТ00329 04.01.2019 11:30 Явен търг 43,893.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1901-1
Дървесен вид гбр,кгбр, здб, бл, бк, цр, ак, мжд, срлп
Едра 16 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 565 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 610 куб.м.
Документи: Z. 703.pdf ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia -1901-1 .doc
Резултати:
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00323 е прекратена!
предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от ДГС “Разград” в обект № 19105
EТ00323 04.01.2019 11:30 Явен търг 41,515.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19105
Дървесен вид ак, мжд, кгбр
Едра 2 куб.м.
Средна 260 куб.м.
Дребна 116 куб.м.
За огрев 645 куб.м.
ОЗМ 6 куб.м.
Всичко 1029 куб.м.
Документи: 271 н.pdf 271 т.pdf 289 в.pdf 323 д.pdf 346 ж.pdf 359 л.pdf 362 д.pdf adm_sved.doc dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx Dogovor_predv_prodobajba_2019_ET.doc Uslovia_19105.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19105.doc
Резултати: Zap_kup_prod_st_19105_prekr.docx
Допълнителна информация:
предварителна покупко-продажба на дървесина от ДГС “Разград” в обект № 19115
EТ00331 04.01.2019 10:00 Явен търг 58,354.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19115
Дървесен вид ак, мжд, кгбр
Едра 2 куб.м.
Средна 260 куб.м.
Дребна 116 куб.м.
За огрев 645 куб.м.
ОЗМ 6 куб.м.
Всичко 1029 куб.м.
Документи: 271 н.pdf 271 т.pdf 289 в.pdf 323 д.pdf 346 ж.pdf 359 л.pdf 362 д.pdf adm_sved.doc dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx Dogovor_predv_prodobajba_2019_ET.doc Uslovia_19115.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19115.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00322 е прекратена!
предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от ДГС “Разград” в обект № 19104
EТ00322 04.01.2019 10:00 Явен търг 42,286.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19104
Дървесен вид ак, глд
Едра 83 куб.м.
Средна 281 куб.м.
Дребна 46 куб.м.
За огрев 595 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Всичко 1013 куб.м.
Документи: 2 В-03,12,18.pdf 20s.pdf 43 а.pdf 43 б.pdf 172 Б-03,12,18.pdf 245a.pdf 254d.pdf adm_sved.doc dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx Dogovor_predv_prodobajba_2019_ET.doc Uslovia_19104.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19104.doc
Резултати: Zap_kup_prod_st_19104_prekr.doc
Допълнителна информация:
предварителна покупко-продажба на дървесина от ДГС “Разград” в обект № 19114
EТ00330 04.01.2019 08:30 Явен търг 58,589.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19114
Дървесен вид ак, глд,
Едра 83 куб.м.
Средна 281 куб.м.
Дребна 46 куб.м.
За огрев 595 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Всичко 1013 куб.м.
Документи: 2 В-03,12,18.pdf 20s.pdf 43 а.pdf 43 б.pdf 172 Б-03,12,18.pdf 245a.pdf 254d.pdf adm_sved.doc dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx Dogovor_predv_prodobajba_2019_ET.doc Uslovia_19114.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19114.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 19406
EТ00321 03.01.2019 15:00 Явен търг 52,325.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19406
Дървесен вид ак
Едра 1 куб.м.
Средна 363 куб.м.
Дребна 153 куб.м.
За огрев 786 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 1305 куб.м.
Документи: 303 д.pdf 345 в.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2019_38.doc Uslovia_19406.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19406.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 19405
EТ00320 03.01.2019 13:30 Явен търг 40,664.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19405
Дървесен вид ак
Едра 13 куб.м.
Средна 265 куб.м.
Дребна 84 куб.м.
За огрев 645 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 1009 куб.м.
Документи: 242i.pdf 346 б.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2019_38.doc Uslovia_19405.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19405.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 19404
EТ00319 03.01.2019 11:30 Явен търг 62,343.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19404
Дървесен вид кдб, мжд, цр, кгбр,
Едра 329 куб.м.
Средна 67 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 826 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1223 куб.м.
Документи: 289 б.pdf 298 а.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2019_38.doc Uslovia_19404.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19404.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 19403
EТ00318 03.01.2019 10:00 Явен търг 48,324.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19403
Дървесен вид срлп, бл, кл, мжд, цр, гбр, здб, трп,
Едра 85 куб.м.
Средна 182 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 888 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1165 куб.м.
Документи: 250z.pdf 325 г.pdf 364 а.pdf 366 е.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2019_38.doc Uslovia_19403.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19403.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг за добита дървесина
EТ00300 28.12.2018 13:30 Явен търг 52,403.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19006
Дървесен вид бк, здб, гбр, бб, здгл
Едра 200 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 449 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Всичко 679 куб.м.
Документи: 19006.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг за добита дървесина
EТ00299 28.12.2018 11:30 Явен търг 9,784.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19005
Дървесен вид ак, гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 151 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 151 куб.м.
Документи: 19005.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг за добита дървесина
EТ00298 28.12.2018 10:00 Явен търг 89,539.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19004
Дървесен вид бб, гбр, здб, бк
Едра 417 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 618 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Всичко 1081 куб.м.
Документи: 19004.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00297 27.12.2018 13:30 Явен търг 28,493.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19003
Дървесен вид гбр, здб, бк, трп, врб, см, ак
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 423 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 423 куб.м.
Документи: 19003.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00296 27.12.2018 11:30 Явен търг 19,843.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19002
Дървесен вид бб, бк, гбр, чрш
Едра 189 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 175 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 377 куб.м.
Документи: 19002.rar
Резултати:
Допълнителна информация: корегирана Заповед № РД- 162.pdf
Продажба на дървесина
EТ00295 27.12.2018 10:00 Явен търг 65,907.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19001
Дървесен вид бк, здб, трпл, гбр
Едра 435 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 361 куб.м.
ОЗМ 61 куб.м.
Всичко 859 куб.м.
Документи: 19001.rar
Резултати:
Допълнителна информация: корегирана Заповед № РД- 161.pdf
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 19402
EТ00317 21.12.2018 15:00 Явен търг 60,670.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19402
Дървесен вид бл, цр, гбр
Едра 451 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 780 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1254 куб.м.
Документи: 110 з.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2019_38.doc Uslovia_19402.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19402.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 19401
EТ00316 21.12.2018 13:30 Явен търг 55,993.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19401
Дървесен вид бл, кл, цр, кгбр, гбр, здб,
Едра 191 куб.м.
Средна 71 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 908 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1172 куб.м.
Документи: 107b.pdf 172 Г-03,12,18.pdf 223d.pdf 231v.pdf 240 В-03,12,18.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2019_38.doc Uslovia_19401.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19401.doc
Резултати:
Допълнителна информация: