Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1807 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00100 05.01.2018 09:00 Явен търг 6,773.00 лв. без ДДС
Документи: 1807.rar
Резултати: Протокол №71.pdf Справка -05.01.2018.pdf Протокол № 3.pdf Заповед №РД-05-14.pdf
Последно потвърдена цена 7043.92 лв 05.01.2018 09:54:12
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1801 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00102 04.01.2018 12:00 Явен търг 77,140.00 лв. без ДДС
Документи: 1801.rar
Резултати: Протокол №65.pdf Справка -04.01.2018.pdf Протокол № 2.pdf Заповед №РД-05-13.pdf
Последно потвърдена цена 147337.40 лв 04.01.2018 20:48:51
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1804 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00103 04.01.2018 09:00 Явен търг 33,385.00 лв. без ДДС
Документи: 1804.rar
Резултати: Протокол №68.pdf Справка 1 -04.01.2018.pdf Протокол № 1.pdf Заповед №РД-05-15.pdf
Последно потвърдена цена 60426.85 лв 04.01.2018 15:16:34
Процедура № EТ00097 е прекратена!
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1804 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00097 04.01.2018 09:00 Явен търг 33,385.00 лв. без ДДС
Документи: 1804.rar
Резултати:
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1806 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00099 20.12.2017 12:00 Явен търг 20,856.00 лв. без ДДС
Документи: 1806.rar
Резултати: Протокол №69.pdf Справка №ЕТ00098.pdf Заповед №РД -05-369.pdf Протокол №70.pdf Справка №ЕТ00099.pdf Заповед №РД -05-370.pdf
Последно потвърдена цена 35246.64 лв 20.12.2017 19:36:27
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1805 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00098 20.12.2017 09:00 Явен търг 10,849.00 лв. без ДДС
Документи: 1805.rar
Резултати: Протокол №69.pdf Справка №ЕТ00098.pdf Заповед №РД -05-369.pdf
Последно потвърдена цена 16381.99 лв 20.12.2017 15:03:58
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1803 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00096 19.12.2017 12:00 Явен търг 31,590.00 лв. без ДДС
Документи: 1803.rar
Резултати: Протокол №67.pdf Справка №ЕТ00096.pdf Заповед №РД -05-368.pdf
Последно потвърдена цена 57809.70 лв 19.12.2017 22:27:56
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1802 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00095 19.12.2017 09:00 Явен търг 67,035.00 лв. без ДДС
Документи: 1802.rar
Резултати: Протокол №66.pdf Справка №ЕТ00095.pdf Заповед №РД -05-367.pdf
Последно потвърдена цена 119322.30 лв 19.12.2017 16:14:58
Процедура № EТ00094 е прекратена!
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1801 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00094 18.12.2017 15:00 Явен търг 77,140.00 лв. без ДДС
Документи: 1801.rar
Резултати:
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1806 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00088 18.12.2017 12:00 Явен търг 74,288.00 лв. без ДДС
Документи: 1806.rar
Резултати: заповед за обект 1806.pdf протокол за обект 1806.pdf справка за обект 1806.pdf dogovor 1806.pdf
Последно потвърдена цена 129261.12 лв 18.12.2017 14:58:03
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1805 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00087 18.12.2017 09:00 Явен търг 101,426.00 лв. без ДДС
Документи: 1805.rar
Резултати: заповед за обект 1805.pdf протокол за обект 1805.pdf справка за обект 1805.pdf dogovor 1805.pdf
Последно потвърдена цена 166338.64 лв 18.12.2017 11:42:19
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1804 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00093 15.12.2017 15:00 Явен търг 72,193.00 лв. без ДДС
Документи: 1804.rar
Резултати: заповед за обект 1804.pdf протокол за обект 1804.pdf справка за обект 1804.pdf dogovor 1804.pdf
Последно потвърдена цена 73636.86 лв 15.12.2017 15:30:42
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1803 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00092 15.12.2017 12:00 Явен търг 76,012.00 лв. без ДДС
Документи: 1803.rar
Резултати: заповед за обект 1802.pdf протокол за обект 1802.pdf справка за обект 1802.pdf заповед за обект 1803.pdf протокол за обект 1803.pdf справка за обект 1803.pdf dogovor 1803.pdf
Последно потвърдена цена 112497.76 лв 15.12.2017 14:10:42
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1802 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00089 15.12.2017 09:00 Явен търг 61,431.00 лв. без ДДС
Документи: 1802.rar
Резултати: заповед за обект 1802.pdf протокол за обект 1802.pdf справка за обект 1802.pdf dogovor 1802.pdf
Последно потвърдена цена 62659.62 лв 15.12.2017 10:40:01
Продажба на стояща дървесина на корен - Обект 1804 E на ТП ДЛС "Росица"
EТ00101 14.12.2017 15:00 Явен търг 75,338.00 лв. без ДДС
Документи: Dokumenti 1804.rar
Резултати: Протокол 1804 E.pdf Заповед класиране 1804 E.pdf Dogovor 1804 E.pdf
Последно потвърдена цена 76093.00 лв 14.12.2017 15:11:29
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00085 13.12.2017 15:00 Явен търг 21,022.00 лв. без ДДС
Документи: ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ. 58.doc ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ. 74.docx ЗАПОВЕД-ЕТ18103.pdf ЗАЯВЛЕНИЕ-УЧАСТИЕ.doc ПРОЕКТО ДОГОВОР.pdf ТРЪЖНИ РЕГЛАМЕНТИ.pdf УСЛОВИЯ18103.pdf
Резултати:
Последно потвърдена цена 21232.00 лв 13.12.2017 15:07:08
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00084 13.12.2017 12:00 Явен търг 21,022.00 лв. без ДДС
Документи: ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ. 58.doc ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ. 74.docx ЗАПОВЕД-ЕТ18102.pdf ЗАЯВЛЕНИЕ-УЧАСТИЕ.doc ПРОЕКТО ДОГОВОР.pdf ТРЪЖНИ РЕГЛАМЕНТИ.pdf УСЛОВИЯ18102.pdf
Резултати:
Последно потвърдена цена 21232.00 лв 13.12.2017 12:11:49
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00078 13.12.2017 09:00 Явен търг 42,044.00 лв. без ДДС
Документи: ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ. 58.doc ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ. 74.docx ЗАПОВЕД-ЕТ18101.pdf ЗАЯВЛЕНИЕ-УЧАСТИЕ.doc ПРОЕКТО ДОГОВОР.pdf ТРЪЖНИ РЕГЛАМЕНТИ.pdf УСЛОВИЯ.pdf
Резултати:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 18112 Е
EТ00083 08.12.2017 15:00 Явен търг 45,325.00 лв. без ДДС
Документи: Dokumenti_18112.rar
Резултати: Заповед класиране 18112.pdf Протокол 18112.pdf
Последно потвърдена цена 45780.00 лв 08.12.2017 15:07:31
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 18111 Е
EТ00082 08.12.2017 12:00 Явен търг 45,325.00 лв. без ДДС
Документи: Dokumenti_18111.rar
Резултати: Заповед класиране 18111.pdf Протокол 18111.pdf Dogovor 18111 E.pdf
Последно потвърдена цена 45780.00 лв 08.12.2017 12:09:51
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 18110 Е
EТ00081 08.12.2017 09:00 Явен търг 45,325.00 лв. без ДДС
Документи: Dokumenti_18110.rar
Резултати: Заповед класиране 18110.pdf Протокол 18110.pdf Dogovor 18110 E.pdf
Последно потвърдена цена 45780.00 лв 08.12.2017 09:20:13
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00077 04.10.2017 09:00 Явен търг 21,520.00 лв. без ДДС
Документи: У С Л О В И Я - ЕТ 17105.pdf ТРЪЖНИ РЕГЛАМЕНТИ.pdf З А Я В Л Е Н И Е - участие.doc З А П О В Е Д № 159 - ЕТ 17105.pdf Д О Г О В О Р - ET17105.pdf Д Е К Л А Р А Ц И Я чл. 58.doc Д Е К Л А Р А Ц И Я чл. 74.docx
Резултати: ДОГОВОР-ЕТ 17105.pdf ЗАПОВЕД КОМИСИЯ - ЕТ 17105.pdf ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ - ЕТ 17105.pdf ПРОТОКОЛ - ЕТ 17105.pdf
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
EТ00076 02.10.2017 09:00 Явен търг 88,652.00 лв. без ДДС
Документи: ET 1729.rar
Резултати: Протокол Обект 1729.PDF Справка Обект 1729.PDF Заповед Обект 1729.PDF
Последно потвърдена цена 91312.00 лв 02.10.2017 09:50:27
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 17432
EТ00073 12.09.2017 12:00 Явен търг 48,852.00 лв. без ДДС
Документи: 17432.rar
Резултати: Protokol 17432.pdf spravka 17432.pdf Zapoved_kl_17432.pdf
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 17431
EТ00074 12.09.2017 09:00 Явен търг 23,763.00 лв. без ДДС
Документи: 17431.rar
Резултати: Protokol 17431.pdf spravka 17431.pdf Zapoved_kl_17431.pdf
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1754 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00070 05.09.2017 12:00 Явен търг 28,951.00 лв. без ДДС
Документи: 1754.rar
Резултати: Справка към процедурата №ЕТ00070.pdf Протокол №59.pdf Заповед №СПД-02-276.pdf dogovor_st_prodagba_2017_3_1754.doc
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1753 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00069 05.09.2017 09:00 Явен търг 49,940.00 лв. без ДДС
Документи: 1753.rar
Резултати: Справка към процедурата.pdf Протокол №58.pdf Заповед №СПД-02-275.pdf dogovor_st_prodagba_2017_3_1753.doc
Последно потвърдена цена 62425.00 лв 05.09.2017 11:33:07
Продажба на стояща дървесина на корен - Обект 1710 E на ТП ДЛС "Росица"
EТ00071 31.08.2017 12:00 Явен търг 45,017.00 лв. без ДДС
Документи: Dokumenti 1710.rar
Резултати: Протокол-комисия.pdf Заповед Купувач 1710E.pdf Договор.pdf
Процедура № EТ00066 е прекратена!
ТП ДГС "Плачковци", гр. Плачковци, електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен обект ЕТ1734
EТ00066 14.08.2017 09:00 Явен търг 33,459.00 лв. без ДДС
Документи: Е.ТЪРГ- 1734.doc 1734.pdf
Резултати: 1734 rezultati.pdf
ТП ДГС "Плачковци", гр. Плачковци, електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен обект ЕТ1733
EТ00065 11.08.2017 09:00 Явен търг 16,106.00 лв. без ДДС
Документи: Е.ТЪРГ- 1733.doc 1733.pdf
Резултати: 1733.pdf STIL MS OOD dogovor.pdf
Последно потвърдена цена 16138.00 лв 11.08.2017 09:46:20
Продажба на стояща дървесина на корен Обект 174913
EТ00068 10.08.2017 12:00 Явен търг 54,792.00 лв. без ДДС
Документи: karn.opis 106 в.pdf na4.str.ob.174913 -106 в.pdf sort.vedom. 106 в.pdf tehn.plan 106 в.pdf zapoved ob.174913 - 106 в.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq-74.docx PROEKTO -dogovor.doc Uslovia_174913.doc Zaiavl-prod.doc
Резултати: protokol ob.174913.pdf zapoved ob.174913.pdf dogovor ob.174913.pdf
Последно потвърдена цена 58079.52 лв 10.08.2017 13:35:41
Продажба на стояща дървесина на корен Обект 174912
EТ00067 10.08.2017 09:00 Явен търг 10,109.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq- 74.docx PROEKTO -dogovor.doc Uslovia_174912.doc Zaiavl-prod.doc karn.opis 98 ж.pdf na4.ob.174912 - 98 ж.pdf sort.vedomosti 98 ж.pdf tehn.plan 98 ж.pdf zapoved ob.174912 -98 ж.pdf
Резултати: protokol ob.174912.pdf zapoved ob.174912.pdf dogovor ob.174912.pdf
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен обект ЕТ1733
EТ00064 09.08.2017 12:00 Явен търг 24,684.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_ЕТ1733.doc Заповед_156_18.07.2017_откриване търг.doc Заповед_156_18.07.2017_откриване търг.pdf Технологични планове ЕТ1733.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 175_09.08.2017_купувач.pdf Договор купувач 1733.pdf 1733 Анекс договор.pdf
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен обект ЕТ1732С
EТ00063 09.08.2017 09:00 Явен търг 18,000.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_ЕТ1732.doc Заповед_155_18.07.2017_откриване търг.doc Заповед_155_18.07.2017_откриване търг.pdf Технологични планове ЕТ1732.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 175_09.08.2017_купувач.pdf Договор купувач 1732.pdf 1732 Анекс договор.pdf
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен обект ЕТ1731С
EТ00062 08.08.2017 15:00 Явен търг 34,290.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_ЕТ1731С.doc Заповед_154_18.07.2017_откриване търг.doc Заповед_154_18.07.2017_откриване търг.pdf Технологични планове ЕТ1731С.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 172_08.08.2017.pdf Договор купувач 1731.pdf 1731 Анекс договор.pdf
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен обект ЕТ1730С
EТ00061 08.08.2017 12:00 Явен търг 38,951.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_ЕТ1730С.doc Заповед 153_18.07.2017_откриване търг.pdf Заповед_153_18.07.2017_откриване търг.doc Технологични планове ЕТ1730С.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 171_08.08.2017_купувач.pdf Договор купувач.pdf 1730 Анекс договор.pdf
Последно потвърдена цена 39730.02 лв 08.08.2017 13:15:08
ТП ДГС "Болярка" електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен обект ЕТ1729С
EТ00060 08.08.2017 09:00 Явен търг 13,247.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_ЕТ1729С.doc Заповед 152_18.07.2017 откриване търг.doc Заповед 152_18.07.2017 откриване търг.pdf Технологични планове ЕТ1729.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Заповед 169_08.08.2017_изпълнител.pdf Справка обект 1729С.pdf Договор купувач 1729С.pdf
предварителна покупко-продажба на дървесина от ДГС “Разград” в обект № 17104
EТ00057 03.08.2017 09:00 Явен търг 3,725.00 лв. без ДДС
Документи: 17104.rar
Резултати: protokol 17104.pdf spravka 17104.pdf zapoved 17104.pdf Dogovor_predv_prodobajba_2017_17104.doc
предварителна покупко-продажба на дървесина от ДГС “Разград” в обект № 17102
EТ00056 02.08.2017 15:00 Явен търг 8,015.00 лв. без ДДС
Документи: 17102.rar
Резултати: Protokol_Obekt 17102.pdf Spravka_Obekt17102.pdf zapoved_Obekt17102.pdf Dogovor_predv_prodobajba_2017_17102.doc
предварителна покупко-продажба на дървесина от ДГС “Разград”
EТ00055 02.08.2017 12:00 Явен търг 17,459.00 лв. без ДДС
Документи: 17126.rar
Резултати: Protokol_Obekt17126.pdf spravka_Obekt17126.pdf zapoved_Obekt17126.pdf Dogovor_predv_prodobajba_2017_17126.doc
предварителна покупко-продажба на дървесина от ДГС “Разград”
EТ00054 02.08.2017 09:00 Явен търг 19,889.00 лв. без ДДС
Документи: 17124.rar
Резултати: Protokol_Obekt17124.pdf spravkaObekt17124.pdf zapoved_Obekt17124.pdf Dogovor_predv_prodobajba_2017_17124.doc
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, от горски територии държавна собственост в ТП ДГС СВИЩОВ, Обект 1708
EТ00059 31.07.2017 09:00 Явен търг 60,036.00 лв. без ДДС
Документи: декларации.doc Заглавна страница 1708.pdf Заповед 253 за 1708.pdf заявление за участие.doc проект на договор.doc ТП0001.jpg ТП0002.jpg условия СВ.doc
Резултати: ел.система 17080001.pdf ел.система 17080002.pdf заповед 1708.pdf протокол 17080001.pdf протокол 17080002.pdf Dogovor 15.pdf
Последно потвърдена цена 85236.00 лв 31.07.2017 10:16:44
Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен
EТ00053 28.07.2017 12:00 Явен търг 166,277.00 лв. без ДДС
Документи: zapoved.pdf 1725E.doc Tehnologichni_planove.rar
Резултати: klasirane.pdf
Тръжна сесия с явно наддаване за продажба на дървесина на корен
EТ00058 28.07.2017 09:00 Явен търг 56,913.00 лв. без ДДС
Документи: Документи.rar
Резултати: Protokol, Z-d -117- el. targ.PDF dogovor ob.172.doc
Последно потвърдена цена 57763.00 лв 28.07.2017 09:21:23
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1725 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00052 21.07.2017 12:00 Явен търг 23,968.00 лв. без ДДС
Документи: 1725.rar
Резултати: заповед 101 обект 1725.pdf протокол обект 1725.pdf справка обект 1725.pdf dogovor 1725.pdf анекс 1725.pdf
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1724 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00051 21.07.2017 09:00 Явен търг 23,994.00 лв. без ДДС
Документи: 1724.rar
Резултати: заповед N 100 за обект 1724.pdf протокол обект 1724.pdf справка обект 1724.pdf dogovor 1724.pdf анекс 1724.pdf
Последно потвърдена цена 24713.82 лв 21.07.2017 09:16:45
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00050 19.07.2017 15:00 Явен търг 28,651.00 лв. без ДДС
Документи: ET 1754 (корен).rar
Резултати: Заповед-комисия(ЕТ1754).pdf Протокол-комисия(ЕТ1754).pdf Заповед 124-17.07.17(ЕТ1754).pdf ДОГОВОР-ЕТ 1754.pdf
Продажба на стояща дървесина на корен обект 1752 на територията на ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00049 17.07.2017 15:00 Явен търг 9,013.00 лв. без ДДС
Документи: 1752.rar
Резултати: протокол 1752.pdf заповед 1752.pdf справка 1752.pdf dogovor_st_prodagba_2017_3_1725.doc
Обект № 1735
EТ00041 17.07.2017 12:00 Явен търг 33,951.00 лв. без ДДС
Документи: декларации.doc Други условия.doc Заповед ел. търг.pdf Заявление.doc проект на договор.doc техн. план отд. 57 в.pdf техн. план отд. 57 г.pdf
Резултати: 1735-Z.259,protokol,spravka.pdf 1735.pdf
Последно потвърдена цена 34631.00 лв 17.07.2017 12:36:04
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Елена
EТ00043 17.07.2017 09:00 Явен търг 17,568.00 лв. без ДДС
Документи: декларации.doc Други условия.doc Заповед ел. търг.pdf Заявление.doc проект на договор.doc технологични планове.rar декларации.doc Други условия.doc Заповед ел. търг.pdf Заявление.doc проект на договор.doc технологични планове.rar
Резултати: protokol-1734.pdf spravka-1734.pdf Z.258.pdf 1734.pdf
Последно потвърдена цена 17744.00 лв 17.07.2017 10:06:15
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1749 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00047 14.07.2017 15:00 Явен търг 28,951.00 лв. без ДДС
Документи: 1749.rar
Резултати: заповед 1749.pdf протокол 1749.pdf
Последно потвърдена цена 30688.06 лв 14.07.2017 15:36:14
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1748 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00046 14.07.2017 12:00 Явен търг 49,940.00 лв. без ДДС
Документи: 1748.rar
Резултати: заповед 1748.pdf протокол 1748.pdf
Последно потвърдена цена 55433.40 лв 14.07.2017 14:35:23
Процедура № EТ00045 е прекратена!
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1747 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00045 14.07.2017 09:00 Явен търг 9,013.00 лв. без ДДС
Документи: 1747.rar
Резултати:
Процедура № EТ00042 е прекратена!
Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Габрово”
EТ00042 11.07.2017 09:00 Явен търг 28,081.00 лв. без ДДС
Документи: ЕТ1754-корен.rar
Резултати:
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00040 06.07.2017 09:00 Явен търг 13,149.00 лв. без ДДС
Документи: З А П О В Е Д № 95 - ЕТ 17101.pdf Д О Г О В О Р - 17104.pdf У С Л О В И Я - 17104.pdf ТРЪЖНИ РЕГЛАМЕНТИ.pdf Д Е К Л А Р А Ц И Я чл. 58.doc Д Е К Л А Р А Ц И Я чл. 74.docx З А Я В Л Е Н И Е - участие.doc
Резултати: заповед комисия ЕТ.pdf заповед резултати ЕТ.pdf протоколЕТ.pdf ДОГОВОР-ЕТ 17104.pdf
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС- Силистра
EТ00039 03.07.2017 09:00 Явен търг 45,185.50 лв. без ДДС
Документи: 1729.rar
Резултати: 1729 р.pdf
Последно потвърдена цена 49253.50 лв 03.07.2017 10:18:13
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС- Силистра
EТ00037 30.06.2017 15:00 Явен търг 44,417.50 лв. без ДДС
Документи: 1731.rar
Резултати: 1731 р.pdf
Последно потвърдена цена 45750.50 лв 30.06.2017 15:28:27
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС- Силистра
EТ00038 30.06.2017 12:00 Явен търг 39,004.00 лв. без ДДС
Документи: 1730.rar
Резултати: 1730 р.pdf
Последно потвърдена цена 40174.00 лв 30.06.2017 13:04:59
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ДГС-Сеслав
EТ00036 30.06.2017 09:00 Явен търг 20,935.00 лв. без ДДС
Документи: 1723.rar
Резултати: заповед за класиране 1723.pdf протокол от комисия 1723.pdf справка търг 1723.pdf dogovor 1723.pdf анекс 1723.pdf
Последно потвърдена цена 22191.10 лв 30.06.2017 09:57:09
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00034 29.06.2017 15:00 Явен търг 35,591.00 лв. без ДДС
Документи: Заповед ел. търг.pdf Декларации.doc Документация ел. търг.doc Заявление за участие.doc Проекто-договор ел. търг.doc
Резултати: Протокол комисия за обект № 1720.pdf Заповед за обект за № 1720.pdf Справка за обект № 1720.pdf Договор 1720 КЕДЪР.doc
Последно потвърдена цена 41463.57 лв 29.06.2017 18:10:18
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00033 29.06.2017 12:00 Явен търг 29,940.00 лв. без ДДС
Документи: Документация ел. търг.doc Декларации.doc Заявление за участие.doc Проекто-договор ел. търг.doc Заповед ел. търг.pdf
Резултати: Протокол комисия за обект № 1719.pdf Заповед за обект № 1719.pdf Справка за обект № 1719.pdf Договор 1719 Диекс 2010.doc
Последно потвърдена цена 51945.90 лв 29.06.2017 16:22:27
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ДГС-Сеслав
EТ00035 29.06.2017 09:00 Явен търг 27,056.00 лв. без ДДС
Документи: 1722.rar
Резултати: заповед за класиране обект 1722.pdf протокол класиране обект 1722.pdf справка обект 1722.pdf dogovor 1722.pdf
Последно потвърдена цена 30032.16 лв 29.06.2017 10:15:51
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово
EТ00032 28.06.2017 15:00 Явен търг 58,342.00 лв. без ДДС
Документи: обект № 1721.rar
Резултати: резултати 1721.rar
Последно потвърдена цена 93342.00 лв 28.06.2017 17:22:28
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово
EТ00031 28.06.2017 12:00 Явен търг 35,703.00 лв. без ДДС
Документи: обект № 1720.rar
Резултати: резултати 1720.rar
Последно потвърдена цена 79614.00 лв 28.06.2017 15:54:59
Процедура № EТ00028 е прекратена!
Продажба на стояща дървесина на корен
EТ00028 26.06.2017 12:00 Явен търг 24,684.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_1733.doc Заповед 113_31.05.2017 откриване търг.pdf Заповед.doc Технологични планове ЕТ1733.pdf
Резултати:
Процедура № EТ00027 е прекратена!
Продажба на стояща дървесина на корен
EТ00027 26.06.2017 09:00 Явен търг 18,000.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_1732.doc Заповед 112_31.07.2017 откриване търг.pdf Заповед.doc Технологични планове ЕТ1732.pdf
Резултати:
Процедура № EТ00026 е прекратена!
Продажба на стояща дървесина на корен
EТ00026 23.06.2017 15:00 Явен търг 34,290.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_1731С.doc Заповед 111_31.05.2017 откриване търг.pdf Заповед.doc Технологични планове ЕТ1731С.pdf
Резултати:
Процедура № EТ00025 е прекратена!
Продажба на стояща дървесина на корен
EТ00025 23.06.2017 12:00 Явен търг 38,951.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_1730.doc Заповед 110_31.05.2017 откриване търг.pdf Заповед.doc Технологични планове ЕТ1730С.pdf
Резултати:
Процедура № EТ00024 е прекратена!
Продажба на стояща дървесина на корен
EТ00024 23.06.2017 09:00 Явен търг 13,247.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_1729С.doc Заповед .doc Заповед 109_31.05.2017 откриване търг.pdf Технологични планове ЕТ1729.pdf
Резултати:
Продажба на стояща дървесина на корен
EТ00023 22.06.2017 15:00 Явен търг 20,420.00 лв. без ДДС
Документи: 1721.rar
Резултати: заповед за класиране 1721.pdf протокол за класиране 1721.pdf справка 1721.pdf dogovor 1721.pdf анекс 1721.pdf
Последно потвърдена цена 20828.40 лв 22.06.2017 15:43:52
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ДГС-Сеслав
EТ00022 22.06.2017 12:00 Явен търг 20,098.00 лв. без ДДС
Документи: 1720.rar
Резултати: заповед за класиране 1720.pdf протокол за класиране 1720.pdf справка 1720.pdf dogovor 1720.pdf анекс 1720.pdf
Последно потвърдена цена 29343.08 лв 22.06.2017 15:28:44
Продажба на стояща дървесина на корен - Обект 1708 E на ТП ДЛС "Росица"
EТ00029 21.06.2017 12:00 Явен търг 57,115.00 лв. без ДДС
Документи: Dokumenti 1708 E.rar
Резултати: Prot_1708.pdf Zap_78.pdf Dogovor 47.pdf Aneks_Хедон_sert.doc Aneks 2_Хедон 1708E.pdf
стояща дървесина на корен
EТ00030 20.06.2017 09:00 Явен търг 22,597.00 лв. без ДДС
Документи: ДОКУМЕТАЦИЯ 1721.pdf ЗАПОВЕД 1721.pdf Copy of ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЛАНОВЕ.pdf
Резултати: ПРОТОКОЛ 1721.pdf ЗАПОВЕД 1721.pdf ДОГОВОР 1721.pdf
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00017 30.05.2017 15:00 Явен търг 9,883.00 лв. без ДДС
Документи: заповедET17102.pdf dogovor.pdf trujni reglamernti.pdf usloviq2.pdf zaqvlenie uchastie.pdf декл 58.pdf Д Е К Л А Р А Ц И Я.pdf
Резултати: заповед 15.pdf протокол 15.pdf заповед 15-1.pdf
Последно потвърдена цена 10673.64 лв 30.05.2017 15:27:48
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00015 30.05.2017 12:00 Явен търг 30,700.00 лв. без ДДС
Документи: dogovor.pdf trujni reglamernti.pdf usloviq1.pdf zaqvlenie uchastie.pdf Д Е К Л А Р А Ц И Я.pdf декл 58.pdf заповедET17101.pdf
Резултати: заповед 12.pdf заповед 12-1.pdf протокол 12.pdf Договор № 127 - ЕТ 17101.pdf
Последно потвърдена цена 31007.00 лв 30.05.2017 12:06:22
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00016 30.05.2017 09:00 Явен търг 9,361.00 лв. без ДДС
Документи: usloviq3.pdf dogovor.pdf trujni reglamernti.pdf zaqvlenie uchastie.pdf Д Е К Л А Р А Ц И Я.pdf декл 58.pdf заповедET17103.pdf
Резултати: заповед 9.pdf заповед 9-1.pdf протокол 9.pdf Договор № 126 - ЕТ 17103.pdf
Последно потвърдена цена 9641.83 лв 30.05.2017 09:15:38
Продажба на стояща дървесина на корен-Обект 1707
EТ00014 29.05.2017 12:00 Явен търг 14,910.00 лв. без ДДС
Документи: Dok ET 1707.pdf Zd ET 1707.pdf декларации.doc заявление за участие.doc проект на договор.doc условия СВ.doc
Резултати: Protokol 1707.pdf Zd 1707.pdf DOGOVOR1707.pdf
Продажба на стояща дървесина на корен - Обект 1706
EТ00013 29.05.2017 09:00 Явен търг 28,160.00 лв. без ДДС
Документи: условия СВ.doc Dok ET 1706 .pdf Zd ET 1706.pdf декларации.doc заявление за участие.doc проект на договор.doc
Резултати: Protokol 1706.pdf Zd 1706.pdf Dogovor1706.pdf
Последно потвърдена цена 29004.00 лв 29.05.2017 09:23:33
З А П О В Е Д № 206/1.8.2016 гр.Габрово На основание чл. 112, ал. 1, т. 2, чл.114, ал.1, във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за горите и чл.74, ал.1, т.1, от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска
EТ00012 11.08.2016 11:00 Явен търг 19,485.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc usloviq.doc zapoved otkrivane 206.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: protokol spe4elil el turg 16124.doc zapoved spe4elil 16124.doc
З А П О В Е Д № 205/1.8.2016 гр.Габрово На основание чл. 112, ал. 1, т. 2, чл.114, ал.1, във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за горите и чл.74, ал.1, т.1, от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска
EТ00011 11.08.2016 09:00 Явен търг 13,330.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc Grafik 16123,16124.xls zapoved otkrivane 205.doc zaqvlenie u4astie turg.doc usloviq.doc
Резултати: protokol spe4elil el turg 16123.doc zapoved spe4elil 16123.doc
З А П О В Е Д № 179/27.6.2016 гр.Габрово На основание чл. 112, ал. 1, т. 2, чл.114, ал.1, във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за горите и чл.74, ал.1, т.1, от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинск
EТ00010 08.07.2016 15:00 Явен търг 25,781.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc trujni reglamenti za el turgove.doc usloviq.doc zapoved otkrivane 179.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: protokol spe4elil el turg 16122.doc zapoved spe4elil 16122.doc
Последно потвърдена цена 26039.00 лв 08.07.2016 15:04:32
З А П О В Е Д № 178/27.6.2016 гр.Габрово На основание чл. 112, ал. 1, т. 2, чл.114, ал.1, във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за горите и чл.74, ал.1, т.1, от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинск
EТ00009 08.07.2016 13:00 Явен търг 25,781.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc trujni reglamenti za el turgove.doc usloviq.doc zapoved otkrivane 178.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: protokol spe4elil el turg 16121.doc zapoved spe4elil.doc
Последно потвърдена цена 26297.00 лв 08.07.2016 13:41:51
З А П О В Е Д № 147/4.5.2016 гр.Габрово ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НАТОВАРЕНА НА ТИР
EТ00008 17.05.2016 14:00 Явен търг 25,272.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc usloviq.doc zapoved otkrivane.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: protokol purva data el turg 0008.doc protokol spe4elil el turg 0008.doc zapoved spe4elil.doc
Последно потвърдена цена 25524.72 лв 20.05.2016 14:13:27
З А П О В Е Д № 121/15.4.2016 гр.Габрово ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД
EТ00007 25.04.2016 14:00 Явен търг 1,758.95 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc trujni reglamenti za el turgove.doc usloviq.doc zapoved otkrivane.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: protokol spe4elil el turg 1635.doc zapoved spe4elil.doc
Последно потвърдена цена 1775.95 лв 25.04.2016 14:05:07
З А П О В Е Д № 120/15.4.2016 гр.Габрово ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД
EТ00006 25.04.2016 11:00 Явен търг 14,306.50 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc trujni reglamenti za el turgove.doc usloviq.doc zapoved otkrivane.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: zapoved spe4elil.doc protokol spe4elil el turg 1567.doc
З А П О В Е Д № 108/11.4.2016 гр.Габрово ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД
EТ00005 22.04.2016 13:00 Явен търг 20,891.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc trujni reglamenti za el turgove.doc usloviq.doc zapoved otkrivane.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: protokol spe4elil el turg 16118.doc zapoved spe4elil.doc
Последно потвърдена цена 21099.00 лв 22.04.2016 13:08:16
З А П О В Е Д № 107/11.4.2016 гр.Габрово ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД
EТ00004 22.04.2016 10:00 Явен търг 23,550.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc trujni reglamenti za el turgove.doc usloviq.doc zapoved otkrivane.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: protokol spe4elil el turg 16117.doc zapoved spe4elil.doc
Последно потвърдена цена 23785.00 лв 22.04.2016 10:07:52
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, добита от горски територии държавна собственост на територията на ДЛС Воден-Ири хисар ТП- ET 0003
EТ00003 29.03.2016 10:00 Явен търг 32,722.56 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc grafik prod sklad ET 1612.xls trujni reglamenti za el turgove.doc usloviq.doc zapoved otkrivane.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: protokol purva data el turg 0003.doc protokol spe4elil el turg 1612 voden.doc zapoved spe4elil.doc
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА
EТ00001 09.02.2016 12:00 Явен търг 52,115.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor final.doc trujni reglamenti za el turgove.doc usloviq.doc zapoved otkrivane.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: zapoved spe4elil.doc protokol spe4elil el turg 16116.doc
Последно потвърдена цена 67224.00 лв 09.02.2016 13:31:51
за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НАТОВАРЕНА НА ТИР, от горски територии държавна собственост в ДЛС Росица ТП м.Лъгът при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП
EТ00002 25.01.2016 10:00 Явен търг 10,792.44 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor final.doc usloviq.doc zapoved otkrivane.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: Справка за процедура № ЕТ00002 от 25.01.pdf zapoved spe4elil.doc protokol spe4elil el turg 16201e.doc