Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово
EТ00139 10.05.2018 13:30 Явен търг 88,283.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1816
Дървесен вид срлп; цр; пляс; гбр;
Едра 572 куб.м.
Средна 127 куб.м.
Дребна 79 куб.м.
За огрев 909 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 1727 куб.м.
Документи: обект № 1816.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово
EТ00138 10.05.2018 10:00 Явен търг 57,892.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1815
Дървесен вид срлп; пляс; гбр; здб; кл; мжд;
Едра 225 куб.м.
Средна 97 куб.м.
Дребна 61 куб.м.
За огрев 861 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Всичко 1294 куб.м.
Документи: обект № 1815.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1812 МТ
EТ00144 09.05.2018 15:00 Явен търг 98,338.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1812 МТ
Дървесен вид цр,бл,кгбр, ак,мжд,лдб,здб,срлп,гбр
Едра 134 куб.м.
Средна 163 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
За огрев 1142 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1455 куб.м.
Документи: Заповед 60_обект 1812.PDF условия Електронен търг продажба от склад 1812.doc Приложения Електронен търг.doc ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1812.docx ТЕхнологични планове032018.zip
Резултати:
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00142 е прекратена!
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” ОБЕКТ № ЕТ 1812 МТ
EТ00142 09.05.2018 15:00 Явен търг 98,338.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1812 МТ
Дървесен вид цр,бл,кгбр, ак,мжд,лдб,здб,срлп,гбр
Едра 134 куб.м.
Средна 163 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
За огрев 1142 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1455 куб.м.
Документи: Заповед 60 Обект ЕТ1812МТ .pdf условия Електронен търг продажба от склад 1812.doc Приложения Електронен търг.doc ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1812.docx ТЕхнологични планове032018.zip
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово
EТ00137 09.05.2018 13:30 Явен търг 74,281.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1814
Дървесен вид срлп; пляс; гбр; цр; лдб; кл; мжд;
Едра 320 куб.м.
Средна 128 куб.м.
Дребна 77 куб.м.
За огрев 1010 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Всичко 1595 куб.м.
Документи: обект № 1814.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1811 МТ
EТ00143 09.05.2018 11:30 Явен търг 111,354.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1811 МТ
Дървесен вид цр,бл,кгбр, ак,мжд,здб,срлп,гбр
Едра 166 куб.м.
Средна 231 куб.м.
Дребна 58 куб.м.
За огрев 1237 куб.м.
ОЗМ 19 куб.м.
Всичко 1711 куб.м.
Документи: Заповед 59_обект 1811.PDF условия Електронен търг продажба от склад 1811.doc Приложения Електронен търг.doc ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1811.docx ТЕхнологични планове032018.zip
Резултати:
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00141 е прекратена!
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” ОБЕКТ №ЕТ1811МТ
EТ00141 09.05.2018 11:30 Явен търг 111,354.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1811 МТ
Дървесен вид цр,бл,кгбр, ак,мжд,здб,срлп,гбр
Едра 166 куб.м.
Средна 231 куб.м.
Дребна 58 куб.м.
За огрев 1237 куб.м.
ОЗМ 19 куб.м.
Всичко 1711 куб.м.
Документи: Заповед 59 Обект ЕТ1811МТ.pdf условия Електронен търг продажба от склад 1811.doc Приложения Електронен търг.doc ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1811.docx ТЕхнологични планове032018.zip
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово
EТ00136 09.05.2018 10:00 Явен търг 73,840.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1813
Дървесен вид ак;
Едра 4 куб.м.
Средна 463 куб.м.
Дребна 199 куб.м.
За огрев 950 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1616 куб.м.
Документи: обект № 1813.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла
EТ00140 09.05.2018 08:30 Явен търг 70,377.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1810 МТ
Дървесен вид цр,бл,ак,кгбр
Едра 54 куб.м.
Средна 66 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
За огрев 915 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1046 куб.м.
Документи: Заповед 58 Обект ЕТ1810МТ .pdf условия Електронен търг продажба от склад 1810.doc Приложения Електронен търг.doc ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1810.docx ТЕхнологични планове032018.zip
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад
EТ00135 02.05.2018 11:30 Явен търг 123,103.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1805-1
Дървесен вид топола
Едра 1517 куб.м.
Средна 78 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 22 куб.м.
Всичко 1617 куб.м.
Документи: условия.doc Документация 1805-1.pdf Заповед обект 1805-1.pdf Технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
стояща дървесина на корен
EТ00134 19.04.2018 13:30 Явен търг 31,402.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1815С
Дървесен вид ЧБ,ББ,СМ,БРС,КЛ,ЛП,ЦР,БЛ
Едра 300 куб.м.
Средна 112 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 158 куб.м.
ОЗМ 41 куб.м.
Всичко 611 куб.м.
Документи: 1815С ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc 1815С ДОК ЗАПОВЕД.pdf 1815C ТЕХНОЛОГИЧНИ.pdf
Резултати: протокол изаповед1815С.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 32030.00 лв 19.04.2018 13:52:07
стояща дървесина на корен
EТ00133 19.04.2018 11:30 Явен търг 31,185.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1814
Дървесен вид ТОП,ВРБ
Едра 392 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
За огрев 93 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Всичко 561 куб.м.
Документи: 1814 ДОК ЗАПОВЕД.pdf 1814 ТЕХНОЛОГИЧНИ.pdf 1814 ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc
Резултати: протокол и заповед1814.pdf
Допълнителна информация:
стояща дървесина на корен
EТ00132 19.04.2018 10:00 Явен търг 16,048.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1813
Дървесен вид БК,БЛ,ЦР,ГБР,ЧБ,
Едра 2 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
За огрев 344 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 367 куб.м.
Документи: 1813 ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc 1813 ДОК ЗАПОВЕД.pdf 1813ТЕХНОЛОГИЧНИ.pdf
Резултати: протокл и заповед1813.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 16208.00 лв 19.04.2018 12:37:49
стояща дървесина на корен
EТ00131 19.04.2018 08:30 Явен търг 10,834.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1812
Дървесен вид ЦР,БЛ,ГБР, АК
Едра 0 куб.м.
Средна 35 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 203 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 238 куб.м.
Документи: 1812 ДОК ЗАПОВЕД.pdf 1812 ТЕХНОЛОГИЧНИ.pdf 1812 ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc
Резултати: заповед за прекратяване.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 16666.00 лв 19.04.2018 11:57:40
продажба на стояща дървесина на корен обект № 18414
EТ00130 13.04.2018 15:00 Явен търг 107,026.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18414
Дървесен вид цр, кл, гбр, срлп,
Едра 21 куб.м.
Средна 497 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
За огрев 2079 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 2626 куб.м.
Документи: 248j.pdf 250g.pdf 253g.pdf 254a.pdf 259a.pdf 260b.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane 206.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2018.doc Uslovia_18414.doc Zaiavl-prod.doc zapoved 18414.pdf
Резултати: protokol 18414.pdf spravka 18414.pdf zapoved 18414.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 110236.78 лв 13.04.2018 15:20:02
продажба на стояща дървесина на корен обект № 18413
EТ00129 13.04.2018 13:30 Явен търг 29,700.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18413
Дървесен вид кл, бл, цр, ак, гбр
Едра 59 куб.м.
Средна 97 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 555 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 712 куб.м.
Документи: 299i.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane 206.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2018.doc Uslovia_18413.doc Zaiavl-prod.doc zapoved 18413.pdf
Резултати: protokol 18413.pdf spravka 18413.pdf zapoved 18413.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 30591.00 лв 13.04.2018 13:44:37
продажба на стояща дървесина на корен обект № 18412
EТ00128 13.04.2018 11:30 Явен търг 41,989.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18412
Дървесен вид трп, срлп, здб, гбр, кл, чрш
Едра 86 куб.м.
Средна 315 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
За огрев 598 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Всичко 1033 куб.м.
Документи: 329d.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane 206.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2018.doc Uslovia_18412.doc Zaiavl-prod.doc zapoved 18412.pdf
Резултати: protokol 18412.pdf spravka 18412.pdf zapoved 18412.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 43248.67 лв 13.04.2018 11:45:45
продажба на стояща дървесина на корен обект № 18411
EТ00127 13.04.2018 10:00 Явен търг 62,345.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18411
Дървесен вид цр, срлп, кл, бл, гбр, здб, пляс
Едра 245 куб.м.
Средна 163 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
За огрев 1082 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1501 куб.м.
Документи: 172a.pdf 230b.pdf 232g.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane 206.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2018.doc Uslovia_18411.doc Zaiavl-prod.doc zapoved 18411.pdf
Резултати: protokol 18411.pdf spravka 18411.pdf zapoved 18411.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 64215.35 лв 13.04.2018 10:38:28
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00126 04.04.2018 10:00 Явен търг 24,209.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1.Заповед ET 1846.pdf 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1846 корен (общо).rar ET 1846 - 136 п (#126).pdf
Резултати: Резултати ET 1846.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 24451.00 лв 04.04.2018 10:55:58
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00125 04.04.2018 08:30 Явен търг 11,867.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1.Заповед ET 1845.pdf 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1845 корен (обща).rar ET 1845 - 136 з (#125).pdf
Резултати: Резултати ET 1845.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 12105.00 лв 04.04.2018 10:37:42