Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Продажба на дървесина
EТ00191 18.07.2018 15:00 Явен търг 8,704.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18024
Дървесен вид бк, гбр, здб
Едра 0 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
За огрев 118 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 136 куб.м.
Документи: Заповед РД-74.pdf Обект № 18024.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00190 18.07.2018 13:30 Явен търг 30,262.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18023
Дървесен вид бк
Едра 325 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 2 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 348 куб.м.
Документи: Заповед РД-73.pdf Обект № 18023.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00189 18.07.2018 11:30 Явен търг 39,380.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18022
Дървесен вид бб, бк, гбр,здгл, здб
Едра 48 куб.м.
Средна 54 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 462 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 574 куб.м.
Документи: Заповед РД-72.pdf Обект № 18022.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00188 18.07.2018 10:00 Явен търг 12,416.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18021
Дървесен вид бк, гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 194 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 12416 куб.м.
Документи: Заповед РД-71.pdf Обект № 18021.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00187 17.07.2018 15:00 Явен търг 11,150.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18020
Дървесен вид бб, бк, гбр, , здб, шст
Едра 7 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 165 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 172 куб.м.
Документи: Заповед РД-70.pdf Обект № 18020.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00186 17.07.2018 13:30 Явен търг 16,558.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18019
Дървесен вид бб, бк, гбр, здгл, здб
Едра 11 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 234 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 251 куб.м.
Документи: Заповед РД-69.pdf Обект № 18019.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00185 17.07.2018 11:30 Явен търг 23,675.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18018
Дървесен вид бб, бк, яс, здгл
Едра 22 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 290 куб.м.
ОЗМ 48 куб.м.
Всичко 361 куб.м.
Документи: Заповед РД-68.pdf Обект № 18018.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00184 17.07.2018 10:00 Явен търг 53,479.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 180017
Дървесен вид бк, гбр, здб, шст
Едра 435 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 136 куб.м.
ОЗМ 26 куб.м.
Всичко 602 куб.м.
Документи: Заповед РД-67.pdf Обект № 18017.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1804 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00103 09.07.2018 10:00 Явен търг 33,385.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1804.rar
Резултати: Протокол №68.pdf Справка 1 -04.01.2018.pdf Протокол № 1.pdf Заповед №РД-05-15.pdf Р Е Ш Е Н И Е 30 2018 1804.docx Заповед №РД-05-195-1.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект ЕТ1828
EТ00183 18.06.2018 11:30 Явен търг 43,532.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1828
Дървесен вид лп, здб, бк, гбр
Едра 433 куб.м.
Средна 178 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
За огрев 433 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1058 куб.м.
Документи: Заповед 113_28.05.2018_откриване търг.doc Заповед 113_28.05.2018_откриване търг.pdf Документация.doc Технологичен план ET1828.pdf
Резултати: Справка.pdf Протокол комисия.pdf Заповед 134_18.06.2018_определен купувач.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 67474.60 лв 18.06.2018 13:25:16
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект ЕТ1827
EТ00182 18.06.2018 10:00 Явен търг 21,268.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1827
Дървесен вид бб, чб,
Едра 124 куб.м.
Средна 96 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
За огрев 270 куб.м.
ОЗМ 33 куб.м.
Всичко 526 куб.м.
Документи: Заповед 112_28.05.2018_откриване търг.doc Заповед 112_28.05.2018_откриване търг.pdf Документация.doc Технологични планове ЕТ1827.pdf
Резултати: Справка.pdf Протокол.pdf Заповед 133_18.06.2018_определен купувач.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 21480.68 лв 18.06.2018 10:24:34
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 18116 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00168 15.06.2018 13:30 Явен търг 34,025.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18116 Е
Дървесен вид бк
Едра 260 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 300 куб.м.
Документи: Dokumenti_18116 E.rar
Резултати: Заповед класиране 18116 Е.pdf Протокол 18116 Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 34365.00 лв 15.06.2018 13:44:56
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 18115 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00167 15.06.2018 11:30 Явен търг 34,025.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18115 Е
Дървесен вид бк
Едра 260 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 300 куб.м.
Документи: Dokumenti_18115 E.rar
Резултати: Заповед класиране 18115 Е.pdf Протокол 18115 Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 34365.00 лв 15.06.2018 11:48:36
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 18114 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00166 15.06.2018 10:00 Явен търг 34,025.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18114 Е
Дървесен вид бк
Едра 260 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 300 куб.м.
Документи: Dokumenti_18114 E.rar
Резултати: Заповед класиране 18114 Е.pdf Протокол 18114 Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 34365.00 лв 15.06.2018 10:15:36
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 18117 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00169 15.06.2018 08:30 Явен търг 34,025.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18117 Е
Дървесен вид бк
Едра 260 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 300 куб.м.
Документи: Dokumenti_18117 E.rar
Резултати: Заповед класиране 18117 Е.pdf Протокол 18117 Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 34365.00 лв 15.06.2018 09:04:04
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Горна Оряховица за обект №1823
EТ00181 12.06.2018 13:30 Явен търг 39,768.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1823
Дървесен вид срлп, цр
Едра 255 куб.м.
Средна 167 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 541 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 973 куб.м.
Документи: Електронен търг 2018г. корен.xlsx-1.doc ЗаповедГО-ЕТ1823.doc Технологичен план за 38 б.pdf
Резултати: Заповед за обект №1823.doc Протокол за обект №1823.doc Договор БулЛес за обект №1823.xlsx.doc
Допълнителна информация: Уведомление.pdf
Последно потвърдена цена 56470.56 лв 12.06.2018 14:27:58
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Горна Оряховица за обект №1822
EТ00180 12.06.2018 11:30 Явен търг 17,160.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1822
Дървесен вид здб, пяс, срлп, трпл, цр
Едра 49 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 407 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 470 куб.м.
Документи: Електронен търг 2018г. корен.xlsx-1.doc ЗаповедГО-ЕТ1822.doc Технологичен план за 235 в.pdf
Резултати: Заповед за обект №1822.doc Протокол за обект №1822.doc
Допълнителна информация: Уведомление.pdf
Последно потвърдена цена 24367.20 лв 12.06.2018 12:19:40
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Горна Оряховица за обект №1821
EТ00179 12.06.2018 10:00 Явен търг 40,132.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1821
Дървесен вид здб, срлп, пяс, цр
Едра 194 куб.м.
Средна 58 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
За огрев 657 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 912 куб.м.
Документи: Електронен търг 2018г. корен.xlsx-1.doc ЗаповедГО-ЕТ1821.doc Технологичен план за 173 ю.pdf
Резултати: Заповед за обект №1821.doc Протокол за обект №1821.doc Договор Диекс за обект № 1821.xlsx.doc
Допълнителна информация: Уведомление.pdf
Последно потвърдена цена 56987.44 лв 12.06.2018 11:15:49
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Горна Оряховица за обект №1820
EТ00178 11.06.2018 13:30 Явен търг 25,020.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1820
Дървесен вид цр
Едра 192 куб.м.
Средна 44 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 328 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 564 куб.м.
Документи: Електронен търг 2018г. корен.xlsx-1.doc ЗаповедГО-ЕТ1820.doc Технологичен план за 96 д.pdf
Резултати: Заповед за обект №1820.doc Протокол за обект №1820.doc
Допълнителна информация: Уведомление.pdf
Последно потвърдена цена 36279.00 лв 11.06.2018 14:20:01
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Горна Оряховица за обект №1819
EТ00177 11.06.2018 11:30 Явен търг 41,670.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1819
Дървесен вид бл, здб, срлп, цр
Едра 395 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 419 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 836 куб.м.
Документи: Електронен търг 2018г. корен.xlsx-1.doc ЗаповедГО-ЕТ1819.doc Технологичен план за 17 ж.pdf
Резултати: Протокол за обект №1819.doc Заповед за обект №1819.doc Договор МАТ за обект №1819.xlsx.doc
Допълнителна информация: Уведомление.pdf
Последно потвърдена цена 81673.20 лв 11.06.2018 13:17:33