Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДГС Елена / Обект №: 2017
EТ00679 04.06.2020 10:00 Явен търг 73,224.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z.124.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-МТ . -2017.rar TP 283ж.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Росица / Обект №: ET2018МТ
EТ00680 04.06.2020 09:00 Явен търг 20,182.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед 2018 мт.doc Документация 2018мт.doc отдел 229 б.pdf отдел 232 г.pdf отдел 233 у.pdf отдел 297 т.pdf ОБЕКТ ЕТ2018МТ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2019
EТ00676 03.06.2020 10:00 Явен търг 12,838.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2019.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2018
EТ00673 03.06.2020 09:30 Явен търг 18,583.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2018.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2017
EТ00672 03.06.2020 09:00 Явен търг 18,749.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2017.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00671 е прекратена!
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2024
EТ00671 29.05.2020 10:30 Явен търг 355,609.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved.pdf 2024.doc TP_2024.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: klasirane.pdf
Процедура № EТ00678 е прекратена!
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2011
EТ00678 29.05.2020 10:00 Явен търг 61,880.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация об 2011.doc Заповед об 2011.doc 37 ж.pdf 37 ф.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия29.05.20г..pdf Заповед прекратяване 29.05.20г..pdf
Процедура № EТ00670 е прекратена!
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2023
EТ00670 29.05.2020 09:30 Явен търг 390,506.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved.pdf 2023.doc TP_2023.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: rezultati.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2032
EТ00677 27.05.2020 11:00 Явен търг 30,081.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2032 EТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 2032 ЕТ.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2031 ЕТ
EТ00675 27.05.2020 10:30 Явен търг 28,182.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2031 EТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 2031 ЕТ.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2030 ЕТ
EТ00674 27.05.2020 10:00 Явен търг 104,727.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2030 EТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 2030 ЕТ.pdf
Процедура № EТ00669 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2021
EТ00669 18.05.2020 12:30 Явен търг 76,023.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 3ап 67 2021.PDF Условия електронен търг продажба на корен обект ЕТ 2021.doc тп.rar Протокол ET00669 (1).pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2021.docx
Процедура № EТ00668 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2020
EТ00668 18.05.2020 12:00 Явен търг 61,332.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 3ап 66 2020.PDF тп.rar Условия електронен търг продажба на корен обект ЕТ 2020.doc Протокол ET00668.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2020.docx
Процедура № EТ00667 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2019
EТ00667 18.05.2020 11:30 Явен търг 58,645.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 3ап 65 2019.PDF Заповед електронен търг продажба на корен обект ЕТ 2019.doc Условия електронен търг продажба на корен обект ЕТ 2019.doc Протокол ET00667.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2019.docx
Процедура № EТ00666 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2018
EТ00666 18.05.2020 11:00 Явен търг 46,065.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 3ап 64 2018.PDF тп.rar Условия електронен търг продажба на корен обект ЕТ 2018.doc Протокол ET00666.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2018.docx
Процедура № EТ00665 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2017
EТ00665 18.05.2020 10:30 Явен търг 57,829.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 3ап 63 2017.PDF тп.rar Условия електронен търг продажба на корен обект ЕТ 2017.doc Протокол ET00665.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2017.docx
Процедура № EТ00664 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2016
EТ00664 18.05.2020 10:00 Явен търг 80,940.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 3ап 62 2016.PDF тп2016.rar Условия електронен търг продажба на корен обект ЕТ 2016.doc Протокол ET00664.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2016.docx
Процедура № EТ00663 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2015
EТ00663 18.05.2020 09:30 Явен търг 218,994.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 3ап 61 2015.PDF Условия електронен търг продажба на корен обект ЕТ 2015.doc тп 2015.rar Протокол ET00663.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2015.docx
Процедура № EТ00662 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2014
EТ00662 18.05.2020 09:00 Явен търг 141,405.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 3ап 60 2014.PDF Условия електронен търг продажба на корен обект ЕТ 2014.doc тп.rar Протокол ET00662 (1).pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2014.docx
Процедура № EТ00661 е прекратена!
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 206612МТ
EТ00661 14.05.2020 11:30 Явен търг 58,574.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dokumentacia ob.ET206612MT.pdf zapoved ob.ET206612MT.pdf Dokumenti Obekt-2066012.rar
Резултати:
Допълнителна информация: protokol ob.206612 MT.pdf zapoved ob.206612 MT.pdf