Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от Обект 1926ЕТ при ТП ДГС Плачковци
EТ00392 11.07.2019 13:30 Явен търг 56,009.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1926ЕТ
Дървесен вид бб, бк, чб, гбр, здб
Едра 239 куб.м.
Средна 123 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 397 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 781 куб.м.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ_1926ЕТ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от Обект 1925ЕТ при ТП ДГС Плачковци
EТ00391 11.07.2019 11:30 Явен търг 18,795.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1925ЕТ
Дървесен вид бб,см,ела,бк,брз,яв
Едра 48 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
За огрев 169 куб.м.
ОЗМ 11 куб.м.
Всичко 270 куб.м.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ_1925ЕТ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от Обект 1924ЕТ при ТП ДГС Плачковци
EТ00390 11.07.2019 10:00 Явен търг 27,499.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1924ЕТ
Дървесен вид бб, бк, трп, чб, гбр, здб
Едра 66 куб.м.
Средна 102 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 237 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Всичко 419 куб.м.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ_1924ЕТ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от Обект 1923 ET при ТП ДГС Плачковци
EТ00389 11.07.2019 08:30 Явен търг 173,602.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1923ET
Дървесен вид бк
Едра 773 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 925 куб.м.
ОЗМ 458 куб.м.
Всичко 2188 куб.м.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ_1923ЕТ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището /трупи за бичене и ОЗМ/
EТ00388 26.06.2019 11:30 Явен търг 72,024.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1922
Дървесен вид ак, кдб, ор, срлп, тп, цр, чдб, яв
Едра 635 куб.м.
Средна 187 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Всичко 882 куб.м.
Документи: Документация об1922 ЕТ.doc Заповед об 1922 ЕТ.doc тех план и карнет опис 2.pdf тех план и карнет опис 3.pdf тех план и карнет опис 4 да не ес зачитат даните за отдел 428 и.pdf тех план карнет опис 1.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за продажбd на налична на временен. склад в сечището добита дървесина
EТ00387 26.06.2019 10:00 Явен търг 24,298.10 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1923
Дървесен вид тп
Едра 141.65 куб.м.
Средна 176.15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 317.8 куб.м.
Документи: док об 1923 ЕТ продажба от склад.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19120 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00386 17.06.2019 15:00 Явен търг 38,450.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19120 E
Дървесен вид бб, чб, см, дгл
Едра 220 куб.м.
Средна 130 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Всичко 400 куб.м.
Документи: Dokumenti_19120 E.rar
Резултати: Protokol rezultati19120.pdf Заповед85.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 38835.00 лв 17.06.2019 15:15:29
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19119 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00385 17.06.2019 13:30 Явен търг 38,450.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19119 E
Дървесен вид бб, чб, см, дгл
Едра 220 куб.м.
Средна 130 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Всичко 400 куб.м.
Документи: Dokumenti_19119 E.rar
Резултати: Protokol rezultati19119.pdf Заповед 84.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 38835.00 лв 17.06.2019 13:44:13
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19118 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00384 17.06.2019 11:30 Явен търг 38,450.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19118 E
Дървесен вид бб, чб, см, дгл
Едра 220 куб.м.
Средна 130 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Всичко 400 куб.м.
Документи: Dokumenti_19118 E.rar
Резултати: Заповед 83.pdf Protokol rezultati19118.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 38835.00 лв 17.06.2019 11:46:47
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19117 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00383 17.06.2019 10:00 Явен търг 38,450.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19117 E
Дървесен вид бб, чб, см, дгл
Едра 220 куб.м.
Средна 130 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Всичко 400 куб.м.
Документи: Dokumenti_19117 E.rar
Резултати: Protokol rezultati19116.pdf Заповед 82.pdf Protokol rezultati19117.pdf Заповед 81.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 38835.00 лв 17.06.2019 10:19:42
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19116 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00382 17.06.2019 08:30 Явен търг 38,450.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19116 E
Дървесен вид бб, чб, см, дгл
Едра 220 куб.м.
Средна 130 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Всичко 400 куб.м.
Документи: Dokumenti_19116 E.rar
Резултати: Заповед 82.pdf Protokol rezultati19116.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 38835.00 лв 17.06.2019 09:04:09
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1911
EТ00381 06.06.2019 10:00 Явен търг 202,909.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1911
Дървесен вид тп
Едра 2451 куб.м.
Средна 709 куб.м.
Дребна 167 куб.м.
За огрев 134 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Всичко 3475 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ 1911.pdf Условия електронен търг продажба на корен обект 1911.doc тп1911.rar
Резултати: Справка ЕТ1911.pdf Протокол ОбектЕТ1911.pdf Заповед класиране Обект ЕТ1911.pdf Протокол .pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 245518.00 лв 06.06.2019 10:39:27
продажба на добита дървесина в ТП ДГС Севлиево
EТ00380 30.05.2019 13:30 Явен търг 21,810.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1915МТ
Дървесен вид цр,ак
Едра 0 куб.м.
Средна 113 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
За огрев 204 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 321 куб.м.
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1915 МТ.docx Заповед ЕТ 1915 МТ.docx заповед и документация.pdf Заявление Декларация.docx тех план.pdf
Резултати: 1915.pdf 1915 ПРОТОКОЛ.pdf
Допълнителна информация:
продажба на добита дървесина в ТП ДГС Севлиево
EТ00379 29.05.2019 15:00 Явен търг 44,598.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1914МТ
Дървесен вид бл, срлп, цр, кгбр, мжд, дб, кл,
Едра 34 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 573 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 645 куб.м.
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1914 МТ.docx Заповед ЕТ 1914 МТ.docx заповед и документация.pdf Заявление Декларация.docx тех план.pdf
Резултати: 1914.pdf 1914 ПРОТОКОЛ.pdf
Допълнителна информация:
продажба на добита дървесина в ТП ДГС Севлиево
EТ00378 29.05.2019 13:30 Явен търг 58,356.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1913МТ
Дървесен вид бб, чб, гбр, бл, ак, срлп, тп, цр, кгбр, брс, мжд, дб, кл,
Едра 96 куб.м.
Средна 77 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 665 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Всичко 853 куб.м.
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1913 МТ.docx Заповед ЕТ 1913 МТ.docx Заявление Декларация.docx тех план.pdf заповед и документация.pdf
Резултати: 1913.pdf 1913 ПРОТОКОЛ.pdf
Допълнителна информация:
продажба на добита дървесина в ТП ДГС Севлиево
EТ00377 29.05.2019 11:30 Явен търг 21,448.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1912МТ
Дървесен вид чб,бб,цр,срлп,здг,гбр,кгбр,кл,мжд
Едра 12 куб.м.
Средна 88 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
За огрев 218 куб.м.
ОЗМ 23 куб.м.
Всичко 348 куб.м.
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1912 МТ.docx Заповед ЕТ 1912 МТ.docx заповед и документаця.pdf Заявление Декларация.docx тех план.pdf
Резултати: 1912.pdf 1912 ПРОТОКОЛ.pdf
Допълнителна информация:
продажба на добита дървесина
EТ00376 29.05.2019 10:00 Явен търг 35,156.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1911МТ
Дървесен вид цр,бл,кгбр,мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 90 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 427 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 517 куб.м.
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1911 МТ.docx Заповед ЕТ 1911 МТ.docx заповед и документация.pdf Заявление Декларация.docx тех план.pdf
Резултати: 1911.pdf 1911 ПРОТОКОЛ.pdf
Допълнителна информация:
продажба на добита дървесина
EТ00375 29.05.2019 08:30 Явен търг 27,122.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1910МТ
Дървесен вид цр,бл,кгбр,ак,бб,врб,кл,гбр
Едра 2 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 383 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 412 куб.м.
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1910 МТ.docx Заповед ЕТ 1910 МТ.docx заповед и документация.pdf Заявление Декларация.docx тех план.pdf
Резултати: 1910.pdf 1910 ПРОТОКОЛ.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1918ЕТ-ТП ДГС Плачковц
EТ00374 27.05.2019 13:30 Явен търг 42,688.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1918ЕТ
Дървесен вид бб,чб, бл, ак, лп, цр, кгбр
Едра 84 куб.м.
Средна 166 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
За огрев 405 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 673 куб.м.
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ_1918ET - нов.pdf
Резултати: заповед_№58_протокол_1918ЕТ.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 43114.88 лв 27.05.2019 13:50:02
Продажба на прогнозни количества добита на склад дървесина от територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00373 23.05.2019 11:30 Явен търг 15,361.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1923-1
Дървесен вид кгбр, кл, мжд, цр, чб
Едра 13 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 213 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 233 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1923-1.doc Документация електронен търг 1923-1.doc
Резултати: Заповед за обект № 1923-1.doc Протокол за обект № 1923-1.doc Протокол за обект №1923-1.docx Договор за обект №1923-1.doc
Допълнителна информация: