Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2040 ЕТ
EТ00705 23.07.2020 11:30 Явен търг 43,611.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 2040 ЕТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2039 ЕТ
EТ00704 23.07.2020 11:00 Явен търг 39,118.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 2039 ЕТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2038 ЕТ
EТ00703 23.07.2020 10:30 Явен търг 28,453.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 2038 ЕТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 206615МТ
EТ00697 10.07.2020 14:00 Явен търг 37,722.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ob.ET 206615MT.pdf dokumentacia ob.ET206615MT.pdf otd.114 г1.pdf Dokumenti Obekt-206615.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 206614МТ
EТ00696 10.07.2020 13:30 Явен търг 30,493.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti Obekt-206614.rar otd.114 k.pdf zapoved ob.ET206614MT.pdf dokumentacia ob.ET206614MT.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 206613МТ
EТ00695 10.07.2020 13:00 Явен търг 52,129.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ob.ET206613MT.pdf dokumentacia ob.ET206613MT.pdf otd.23- e texn.plan, karnet opis, sort..pdf otdel 130 e.pdf Dokumenti Obekt-206613.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204916
EТ00702 10.07.2020 10:30 Явен търг 90,754.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dokumentacia ob.204916.pdf zapoved ob.204916.pdf otdel 119 б.pdf otdel 119 г.pdf 2049016.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204915
EТ00701 10.07.2020 10:00 Явен търг 45,616.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2049015.rar zapoved ob.204915.pdf dokumentacia ob.204915.pdf otd.103- г, texn.plan, karnet opis, sort..pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204914
EТ00700 10.07.2020 09:30 Явен търг 18,998.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ob.204914.pdf dokumentacia ob.204914.pdf otd.69 a, texn.plan,karnet opis,sort..pdf otd.77 - м, texn.plan, karnet opis, sort..pdf 2049014.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204913
EТ00699 10.07.2020 09:00 Явен търг 51,445.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2049013.rar dokumentacia ob.204913.pdf zapoved ob.204913.pdf otdel 95 у.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204912
EТ00698 10.07.2020 08:30 Явен търг 43,910.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ob.204912.pdf dokumentacia ob.204912.pdf otdel 93 ж.pdf 2049012.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2034 ЕТ
EТ00694 07.07.2020 10:30 Явен търг 21,828.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2034 ЕТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: РЕЗУЛТАТИ ОБ 2034 ЕТ.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2033 ЕТ
EТ00693 07.07.2020 10:00 Явен търг 24,573.44 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2033 ЕТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 2033 ЕТ.pdf
Последно потвърдена цена 24819.17 лв 07.07.2020 10:03:43
Процедура № EТ00691 е прекратена!
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2012
EТ00691 06.07.2020 10:00 Явен търг 56,737.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация об 2012.doc Заповед об 2012.doc 37 ж.pdf 37 ф.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия 2012.pdf Заповед прекратяване 2012.pdf
Процедура № EТ00692 е прекратена!
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2033
EТ00692 05.07.2020 10:00 Явен търг 24,573.44 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2033 ЕТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00690 е прекратена!
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2024
EТ00690 02.07.2020 10:30 Явен търг 320,768.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved_2024.pdf 2024.doc TP_2024.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: rezultati_2024.pdf
Процедура № EТ00689 е прекратена!
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2023
EТ00689 02.07.2020 09:30 Явен търг 352,736.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved_2023.pdf 2023.doc TP_2023.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: rezultati_2023.pdf
Процедура № EТ00688 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2029
EТ00688 26.06.2020 12:30 Явен търг 68,082.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед ЕТ2029.PDF тп.rar Условия електронен търг продажба на корен обект 2029.doc Протокол ET2029.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2029.docx
Процедура № EТ00687 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2028
EТ00687 26.06.2020 12:00 Явен търг 54,768.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед ЕТ2028.PDF тп.rar Условия електронен търг продажба на корен обект 2028.doc Протокол ET2028.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2028.docx
Процедура № EТ00686 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2027
EТ00686 26.06.2020 11:30 Явен търг 52,395.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед ЕТ2027.PDF тп.rar Условия електронен търг продажба на корен обект 2027.doc Протокол ET2027.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2027.docx