Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2029
EТ00716 26.08.2020 10:00 Явен търг 25,474.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2029.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2028
EТ00715 26.08.2020 09:30 Явен търг 41,379.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2028.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 206614МТ
EТ00714 21.08.2020 09:00 Явен търг 30,493.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ob.206614 MT.pdf техн.план-сорт.ведомост.pdf Dokumenti Obekt-206614.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2025
EТ00708 12.08.2020 10:00 Явен търг 59,205.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2025.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и Заповед резултати обект № 2025 .pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2024
EТ00707 12.08.2020 09:30 Явен търг 62,748.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2024.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и Заповед резултати обект № 2024 .pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2045 ЕТ
EТ00713 11.08.2020 11:30 Явен търг 43,611.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 2045 ЕТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2044 ЕТ
EТ00712 11.08.2020 11:00 Явен търг 39,118.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 2044 ЕТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2032
EТ00711 10.08.2020 11:00 Явен търг 66,739.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед електронен търг продажба на корен обект 2032.doc тп2032.rar Условия електронен търг продажба на корен обект 2032.doc Протокол ET00711.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед 2032 .doc
Последно потвърдена цена 67406.00 лв 10.08.2020 11:03:08
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2031
EТ00710 10.08.2020 10:30 Явен търг 82,662.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед електронен търг продажба на корен обект 2031.doc тп2031.rar Условия електронен търг продажба на корен обект 2031.doc Протокол ET00710.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед прекратяване 2031.doc
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2030
EТ00709 10.08.2020 10:00 Явен търг 59,250.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед електронен търг продажба на корен обект 2030.doc тп2030.rar Условия електронен търг продажба на корен обект 2030.doc Протокол ET00709.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед 2030.doc
Последно потвърдена цена 59843.00 лв 10.08.2020 10:03:09
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20122 E
EТ00706 30.07.2020 10:00 Явен търг 31,410.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20122 E.rar Протокол класиране.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2040 ЕТ
EТ00705 23.07.2020 11:30 Явен търг 43,611.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 2040 ЕТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 2040.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2039 ЕТ
EТ00704 23.07.2020 11:00 Явен търг 39,118.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 2039 ЕТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 2039.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2038 ЕТ
EТ00703 23.07.2020 10:30 Явен търг 28,453.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 2038 ЕТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 2038.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 206615МТ
EТ00697 10.07.2020 14:00 Явен търг 37,722.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ob.ET 206615MT.pdf dokumentacia ob.ET206615MT.pdf otd.114 г1.pdf Dokumenti Obekt-206615.rar
Резултати:
Допълнителна информация: protokol ob.206615 MT.pdf zapoved 165-ob.206615 MT.pdf protokol ET206615MT.pdf
Процедура № EТ00696 е прекратена!
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 206614МТ
EТ00696 10.07.2020 13:30 Явен търг 30,493.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti Obekt-206614.rar otd.114 k.pdf zapoved ob.ET206614MT.pdf dokumentacia ob.ET206614MT.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: protokol ob.206614 ot 10.07.2020.pdf protokol ob206614 ot 13.07.2020.pdf zapoved 164 ob.206614 MT.pdf
Процедура № EТ00695 е прекратена!
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 206613МТ
EТ00695 10.07.2020 13:00 Явен търг 52,129.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ob.ET206613MT.pdf dokumentacia ob.ET206613MT.pdf otd.23- e texn.plan, karnet opis, sort..pdf otdel 130 e.pdf Dokumenti Obekt-206613.rar
Резултати:
Допълнителна информация: protokol ob.206613 MT.pdf zapoved 163-ob.206613MT.pdf
Процедура № EТ00702 е прекратена!
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204916
EТ00702 10.07.2020 10:30 Явен търг 90,754.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dokumentacia ob.204916.pdf zapoved ob.204916.pdf otdel 119 б.pdf otdel 119 г.pdf 2049016.rar
Резултати:
Допълнителна информация: protokol ob.204916.pdf zapoved 163 ob.204916.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204915
EТ00701 10.07.2020 10:00 Явен търг 45,616.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2049015.rar zapoved ob.204915.pdf dokumentacia ob.204915.pdf otd.103- г, texn.plan, karnet opis, sort..pdf
Резултати:
Допълнителна информация: protokol ob.204915.pdf zapoved 162 ob.204915.pdf protokol 204915.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204914
EТ00700 10.07.2020 09:30 Явен търг 18,998.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ob.204914.pdf dokumentacia ob.204914.pdf otd.69 a, texn.plan,karnet opis,sort..pdf otd.77 - м, texn.plan, karnet opis, sort..pdf 2049014.rar
Резултати:
Допълнителна информация: protokol ob.204914.pdf zapoved 161 ob.204914.pdf protokol 204914.pdf