Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00077 04.10.2017 09:00 Явен търг 21,520.00 лв. без ДДС
Документи: У С Л О В И Я - ЕТ 17105.pdf ТРЪЖНИ РЕГЛАМЕНТИ.pdf З А Я В Л Е Н И Е - участие.doc З А П О В Е Д № 159 - ЕТ 17105.pdf Д О Г О В О Р - ET17105.pdf Д Е К Л А Р А Ц И Я чл. 58.doc Д Е К Л А Р А Ц И Я чл. 74.docx
Резултати: ДОГОВОР-ЕТ 17105.pdf ЗАПОВЕД КОМИСИЯ - ЕТ 17105.pdf ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ - ЕТ 17105.pdf ПРОТОКОЛ - ЕТ 17105.pdf
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
EТ00076 02.10.2017 09:00 Явен търг 88,652.00 лв. без ДДС
Документи: ET 1729.rar
Резултати: Протокол Обект 1729.PDF Справка Обект 1729.PDF Заповед Обект 1729.PDF
Последно потвърдена цена 91312.00 лв 02.10.2017 09:50:27
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 17432
EТ00073 12.09.2017 12:00 Явен търг 48,852.00 лв. без ДДС
Документи: 17432.rar
Резултати: Protokol 17432.pdf spravka 17432.pdf Zapoved_kl_17432.pdf
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 17431
EТ00074 12.09.2017 09:00 Явен търг 23,763.00 лв. без ДДС
Документи: 17431.rar
Резултати: Protokol 17431.pdf spravka 17431.pdf Zapoved_kl_17431.pdf
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1754 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00070 05.09.2017 12:00 Явен търг 28,951.00 лв. без ДДС
Документи: 1754.rar
Резултати: Справка към процедурата №ЕТ00070.pdf Протокол №59.pdf Заповед №СПД-02-276.pdf dogovor_st_prodagba_2017_3_1754.doc
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1753 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00069 05.09.2017 09:00 Явен търг 49,940.00 лв. без ДДС
Документи: 1753.rar
Резултати: Справка към процедурата.pdf Протокол №58.pdf Заповед №СПД-02-275.pdf dogovor_st_prodagba_2017_3_1753.doc
Последно потвърдена цена 62425.00 лв 05.09.2017 11:33:07
Продажба на стояща дървесина на корен - Обект 1710 E на ТП ДЛС "Росица"
EТ00071 31.08.2017 12:00 Явен търг 45,017.00 лв. без ДДС
Документи: Dokumenti 1710.rar
Резултати: Протокол-комисия.pdf Заповед Купувач 1710E.pdf Договор.pdf
Процедура № EТ00066 е прекратена!
ТП ДГС "Плачковци", гр. Плачковци, електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен обект ЕТ1734
EТ00066 14.08.2017 09:00 Явен търг 33,459.00 лв. без ДДС
Документи: Е.ТЪРГ- 1734.doc 1734.pdf
Резултати: 1734 rezultati.pdf
ТП ДГС "Плачковци", гр. Плачковци, електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен обект ЕТ1733
EТ00065 11.08.2017 09:00 Явен търг 16,106.00 лв. без ДДС
Документи: Е.ТЪРГ- 1733.doc 1733.pdf
Резултати: 1733.pdf STIL MS OOD dogovor.pdf
Последно потвърдена цена 16138.00 лв 11.08.2017 09:46:20
Продажба на стояща дървесина на корен Обект 174913
EТ00068 10.08.2017 12:00 Явен търг 54,792.00 лв. без ДДС
Документи: karn.opis 106 в.pdf na4.str.ob.174913 -106 в.pdf sort.vedom. 106 в.pdf tehn.plan 106 в.pdf zapoved ob.174913 - 106 в.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq-74.docx PROEKTO -dogovor.doc Uslovia_174913.doc Zaiavl-prod.doc
Резултати: protokol ob.174913.pdf zapoved ob.174913.pdf dogovor ob.174913.pdf
Последно потвърдена цена 58079.52 лв 10.08.2017 13:35:41
Продажба на стояща дървесина на корен Обект 174912
EТ00067 10.08.2017 09:00 Явен търг 10,109.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq- 74.docx PROEKTO -dogovor.doc Uslovia_174912.doc Zaiavl-prod.doc karn.opis 98 ж.pdf na4.ob.174912 - 98 ж.pdf sort.vedomosti 98 ж.pdf tehn.plan 98 ж.pdf zapoved ob.174912 -98 ж.pdf
Резултати: protokol ob.174912.pdf zapoved ob.174912.pdf dogovor ob.174912.pdf
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен обект ЕТ1733
EТ00064 09.08.2017 12:00 Явен търг 24,684.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_ЕТ1733.doc Заповед_156_18.07.2017_откриване търг.doc Заповед_156_18.07.2017_откриване търг.pdf Технологични планове ЕТ1733.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 175_09.08.2017_купувач.pdf Договор купувач 1733.pdf
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен обект ЕТ1732С
EТ00063 09.08.2017 09:00 Явен търг 18,000.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_ЕТ1732.doc Заповед_155_18.07.2017_откриване търг.doc Заповед_155_18.07.2017_откриване търг.pdf Технологични планове ЕТ1732.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 175_09.08.2017_купувач.pdf Договор купувач 1732.pdf
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен обект ЕТ1731С
EТ00062 08.08.2017 15:00 Явен търг 34,290.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_ЕТ1731С.doc Заповед_154_18.07.2017_откриване търг.doc Заповед_154_18.07.2017_откриване търг.pdf Технологични планове ЕТ1731С.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 172_08.08.2017.pdf Договор купувач 1731.pdf
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен обект ЕТ1730С
EТ00061 08.08.2017 12:00 Явен търг 38,951.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_ЕТ1730С.doc Заповед 153_18.07.2017_откриване търг.pdf Заповед_153_18.07.2017_откриване търг.doc Технологични планове ЕТ1730С.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 171_08.08.2017_купувач.pdf Договор купувач.pdf
Последно потвърдена цена 39730.02 лв 08.08.2017 13:15:08
ТП ДГС "Болярка" електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен обект ЕТ1729С
EТ00060 08.08.2017 09:00 Явен търг 13,247.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_ЕТ1729С.doc Заповед 152_18.07.2017 откриване търг.doc Заповед 152_18.07.2017 откриване търг.pdf Технологични планове ЕТ1729.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Заповед 169_08.08.2017_изпълнител.pdf Справка обект 1729С.pdf Договор купувач 1729С.pdf
предварителна покупко-продажба на дървесина от ДГС “Разград” в обект № 17104
EТ00057 03.08.2017 09:00 Явен търг 3,725.00 лв. без ДДС
Документи: 17104.rar
Резултати: protokol 17104.pdf spravka 17104.pdf zapoved 17104.pdf Dogovor_predv_prodobajba_2017_17104.doc
предварителна покупко-продажба на дървесина от ДГС “Разград” в обект № 17102
EТ00056 02.08.2017 15:00 Явен търг 8,015.00 лв. без ДДС
Документи: 17102.rar
Резултати: Protokol_Obekt 17102.pdf Spravka_Obekt17102.pdf zapoved_Obekt17102.pdf Dogovor_predv_prodobajba_2017_17102.doc
предварителна покупко-продажба на дървесина от ДГС “Разград”
EТ00055 02.08.2017 12:00 Явен търг 17,459.00 лв. без ДДС
Документи: 17126.rar
Резултати: Protokol_Obekt17126.pdf spravka_Obekt17126.pdf zapoved_Obekt17126.pdf Dogovor_predv_prodobajba_2017_17126.doc
предварителна покупко-продажба на дървесина от ДГС “Разград”
EТ00054 02.08.2017 09:00 Явен търг 19,889.00 лв. без ДДС
Документи: 17124.rar
Резултати: Protokol_Obekt17124.pdf spravkaObekt17124.pdf zapoved_Obekt17124.pdf Dogovor_predv_prodobajba_2017_17124.doc
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, от горски територии държавна собственост в ТП ДГС СВИЩОВ, Обект 1708
EТ00059 31.07.2017 09:00 Явен търг 60,036.00 лв. без ДДС
Документи: декларации.doc Заглавна страница 1708.pdf Заповед 253 за 1708.pdf заявление за участие.doc проект на договор.doc ТП0001.jpg ТП0002.jpg условия СВ.doc
Резултати: ел.система 17080001.pdf ел.система 17080002.pdf заповед 1708.pdf протокол 17080001.pdf протокол 17080002.pdf Dogovor 15.pdf
Последно потвърдена цена 85236.00 лв 31.07.2017 10:16:44
Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен
EТ00053 28.07.2017 12:00 Явен търг 166,277.00 лв. без ДДС
Документи: zapoved.pdf 1725E.doc Tehnologichni_planove.rar
Резултати: klasirane.pdf
Тръжна сесия с явно наддаване за продажба на дървесина на корен
EТ00058 28.07.2017 09:00 Явен търг 56,913.00 лв. без ДДС
Документи: Документи.rar
Резултати: Protokol, Z-d -117- el. targ.PDF dogovor ob.172.doc
Последно потвърдена цена 57763.00 лв 28.07.2017 09:21:23
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1725 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00052 21.07.2017 12:00 Явен търг 23,968.00 лв. без ДДС
Документи: 1725.rar
Резултати: заповед 101 обект 1725.pdf протокол обект 1725.pdf справка обект 1725.pdf
Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1724 на територията на ДГС-Сеслав
EТ00051 21.07.2017 09:00 Явен търг 23,994.00 лв. без ДДС
Документи: 1724.rar
Резултати: заповед N 100 за обект 1724.pdf протокол обект 1724.pdf справка обект 1724.pdf
Последно потвърдена цена 24713.82 лв 21.07.2017 09:16:45
ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00050 19.07.2017 15:00 Явен търг 28,651.00 лв. без ДДС
Документи: ET 1754 (корен).rar
Резултати: Заповед-комисия(ЕТ1754).pdf Протокол-комисия(ЕТ1754).pdf Заповед 124-17.07.17(ЕТ1754).pdf ДОГОВОР-ЕТ 1754.pdf
Продажба на стояща дървесина на корен обект 1752 на територията на ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00049 17.07.2017 15:00 Явен търг 9,013.00 лв. без ДДС
Документи: 1752.rar
Резултати: протокол 1752.pdf заповед 1752.pdf справка 1752.pdf dogovor_st_prodagba_2017_3_1725.doc
Обект № 1735
EТ00041 17.07.2017 12:00 Явен търг 33,951.00 лв. без ДДС
Документи: декларации.doc Други условия.doc Заповед ел. търг.pdf Заявление.doc проект на договор.doc техн. план отд. 57 в.pdf техн. план отд. 57 г.pdf
Резултати: 1735-Z.259,protokol,spravka.pdf 1735.pdf
Последно потвърдена цена 34631.00 лв 17.07.2017 12:36:04
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Елена
EТ00043 17.07.2017 09:00 Явен търг 17,568.00 лв. без ДДС
Документи: декларации.doc Други условия.doc Заповед ел. търг.pdf Заявление.doc проект на договор.doc технологични планове.rar декларации.doc Други условия.doc Заповед ел. търг.pdf Заявление.doc проект на договор.doc технологични планове.rar
Резултати: protokol-1734.pdf spravka-1734.pdf Z.258.pdf 1734.pdf
Последно потвърдена цена 17744.00 лв 17.07.2017 10:06:15
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1749 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00047 14.07.2017 15:00 Явен търг 28,951.00 лв. без ДДС
Документи: 1749.rar
Резултати: заповед 1749.pdf протокол 1749.pdf
Последно потвърдена цена 30688.06 лв 14.07.2017 15:36:14
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1748 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00046 14.07.2017 12:00 Явен търг 49,940.00 лв. без ДДС
Документи: 1748.rar
Резултати: заповед 1748.pdf протокол 1748.pdf
Последно потвърдена цена 55433.40 лв 14.07.2017 14:35:23
Процедура № EТ00045 е прекратена!
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1747 в ТП ДЛС Воден-Ири Хисар
EТ00045 14.07.2017 09:00 Явен търг 9,013.00 лв. без ДДС
Документи: 1747.rar
Резултати:
Процедура № EТ00042 е прекратена!
Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Габрово”
EТ00042 11.07.2017 09:00 Явен търг 28,081.00 лв. без ДДС
Документи: ЕТ1754-корен.rar
Резултати:
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00040 06.07.2017 09:00 Явен търг 13,149.00 лв. без ДДС
Документи: З А П О В Е Д № 95 - ЕТ 17101.pdf Д О Г О В О Р - 17104.pdf У С Л О В И Я - 17104.pdf ТРЪЖНИ РЕГЛАМЕНТИ.pdf Д Е К Л А Р А Ц И Я чл. 58.doc Д Е К Л А Р А Ц И Я чл. 74.docx З А Я В Л Е Н И Е - участие.doc
Резултати: заповед комисия ЕТ.pdf заповед резултати ЕТ.pdf протоколЕТ.pdf ДОГОВОР-ЕТ 17104.pdf
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС- Силистра
EТ00039 03.07.2017 09:00 Явен търг 45,185.50 лв. без ДДС
Документи: 1729.rar
Резултати: 1729 р.pdf
Последно потвърдена цена 49253.50 лв 03.07.2017 10:18:13
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС- Силистра
EТ00037 30.06.2017 15:00 Явен търг 44,417.50 лв. без ДДС
Документи: 1731.rar
Резултати: 1731 р.pdf
Последно потвърдена цена 45750.50 лв 30.06.2017 15:28:27
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС- Силистра
EТ00038 30.06.2017 12:00 Явен търг 39,004.00 лв. без ДДС
Документи: 1730.rar
Резултати: 1730 р.pdf
Последно потвърдена цена 40174.00 лв 30.06.2017 13:04:59
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ДГС-Сеслав
EТ00036 30.06.2017 09:00 Явен търг 20,935.00 лв. без ДДС
Документи: 1723.rar
Резултати: заповед за класиране 1723.pdf протокол от комисия 1723.pdf справка търг 1723.pdf
Последно потвърдена цена 22191.10 лв 30.06.2017 09:57:09
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00034 29.06.2017 15:00 Явен търг 35,591.00 лв. без ДДС
Документи: Заповед ел. търг.pdf Декларации.doc Документация ел. търг.doc Заявление за участие.doc Проекто-договор ел. търг.doc
Резултати: Протокол комисия за обект № 1720.pdf Заповед за обект за № 1720.pdf Справка за обект № 1720.pdf Договор 1720 КЕДЪР.doc
Последно потвърдена цена 41463.57 лв 29.06.2017 18:10:18
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00033 29.06.2017 12:00 Явен търг 29,940.00 лв. без ДДС
Документи: Документация ел. търг.doc Декларации.doc Заявление за участие.doc Проекто-договор ел. търг.doc Заповед ел. търг.pdf
Резултати: Протокол комисия за обект № 1719.pdf Заповед за обект № 1719.pdf Справка за обект № 1719.pdf Договор 1719 Диекс 2010.doc
Последно потвърдена цена 51945.90 лв 29.06.2017 16:22:27
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ДГС-Сеслав
EТ00035 29.06.2017 09:00 Явен търг 27,056.00 лв. без ДДС
Документи: 1722.rar
Резултати: заповед за класиране обект 1722.pdf протокол класиране обект 1722.pdf справка обект 1722.pdf
Последно потвърдена цена 30032.16 лв 29.06.2017 10:15:51
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово
EТ00032 28.06.2017 15:00 Явен търг 58,342.00 лв. без ДДС
Документи: обект № 1721.rar
Резултати: резултати 1721.rar
Последно потвърдена цена 93342.00 лв 28.06.2017 17:22:28
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово
EТ00031 28.06.2017 12:00 Явен търг 35,703.00 лв. без ДДС
Документи: обект № 1720.rar
Резултати: резултати 1720.rar
Последно потвърдена цена 79614.00 лв 28.06.2017 15:54:59
Процедура № EТ00028 е прекратена!
Продажба на стояща дървесина на корен
EТ00028 26.06.2017 12:00 Явен търг 24,684.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_1733.doc Заповед 113_31.05.2017 откриване търг.pdf Заповед.doc Технологични планове ЕТ1733.pdf
Резултати:
Процедура № EТ00027 е прекратена!
Продажба на стояща дървесина на корен
EТ00027 26.06.2017 09:00 Явен търг 18,000.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_1732.doc Заповед 112_31.07.2017 откриване търг.pdf Заповед.doc Технологични планове ЕТ1732.pdf
Резултати:
Процедура № EТ00026 е прекратена!
Продажба на стояща дървесина на корен
EТ00026 23.06.2017 15:00 Явен търг 34,290.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_1731С.doc Заповед 111_31.05.2017 откриване търг.pdf Заповед.doc Технологични планове ЕТ1731С.pdf
Резултати:
Процедура № EТ00025 е прекратена!
Продажба на стояща дървесина на корен
EТ00025 23.06.2017 12:00 Явен търг 38,951.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_1730.doc Заповед 110_31.05.2017 откриване търг.pdf Заповед.doc Технологични планове ЕТ1730С.pdf
Резултати:
Процедура № EТ00024 е прекратена!
Продажба на стояща дървесина на корен
EТ00024 23.06.2017 09:00 Явен търг 13,247.00 лв. без ДДС
Документи: Документация_1729С.doc Заповед .doc Заповед 109_31.05.2017 откриване търг.pdf Технологични планове ЕТ1729.pdf
Резултати:
Продажба на стояща дървесина на корен
EТ00023 22.06.2017 15:00 Явен търг 20,420.00 лв. без ДДС
Документи: 1721.rar
Резултати: заповед за класиране 1721.pdf протокол за класиране 1721.pdf справка 1721.pdf
Последно потвърдена цена 20828.40 лв 22.06.2017 15:43:52
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ДГС-Сеслав
EТ00022 22.06.2017 12:00 Явен търг 20,098.00 лв. без ДДС
Документи: 1720.rar
Резултати: заповед за класиране 1720.pdf протокол за класиране 1720.pdf справка 1720.pdf
Последно потвърдена цена 29343.08 лв 22.06.2017 15:28:44
Продажба на стояща дървесина на корен - Обект 1708 E на ТП ДЛС "Росица"
EТ00029 21.06.2017 12:00 Явен търг 57,115.00 лв. без ДДС
Документи: Dokumenti 1708 E.rar
Резултати: Prot_1708.pdf Zap_78.pdf Dogovor 47.pdf Aneks_Хедон_sert.doc
стояща дървесина на корен
EТ00030 20.06.2017 09:00 Явен търг 22,597.00 лв. без ДДС
Документи: ДОКУМЕТАЦИЯ 1721.pdf ЗАПОВЕД 1721.pdf Copy of ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЛАНОВЕ.pdf
Резултати: ПРОТОКОЛ 1721.pdf ЗАПОВЕД 1721.pdf ДОГОВОР 1721.pdf
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00017 30.05.2017 15:00 Явен търг 9,883.00 лв. без ДДС
Документи: заповедET17102.pdf dogovor.pdf trujni reglamernti.pdf usloviq2.pdf zaqvlenie uchastie.pdf декл 58.pdf Д Е К Л А Р А Ц И Я.pdf
Резултати: заповед 15.pdf протокол 15.pdf заповед 15-1.pdf
Последно потвърдена цена 10673.64 лв 30.05.2017 15:27:48
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00015 30.05.2017 12:00 Явен търг 30,700.00 лв. без ДДС
Документи: dogovor.pdf trujni reglamernti.pdf usloviq1.pdf zaqvlenie uchastie.pdf Д Е К Л А Р А Ц И Я.pdf декл 58.pdf заповедET17101.pdf
Резултати: заповед 12.pdf заповед 12-1.pdf протокол 12.pdf Договор № 127 - ЕТ 17101.pdf
Последно потвърдена цена 31007.00 лв 30.05.2017 12:06:22
ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД от горски територии държавна собственост в ТП ДГС Габрово
EТ00016 30.05.2017 09:00 Явен търг 9,361.00 лв. без ДДС
Документи: usloviq3.pdf dogovor.pdf trujni reglamernti.pdf zaqvlenie uchastie.pdf Д Е К Л А Р А Ц И Я.pdf декл 58.pdf заповедET17103.pdf
Резултати: заповед 9.pdf заповед 9-1.pdf протокол 9.pdf Договор № 126 - ЕТ 17103.pdf
Последно потвърдена цена 9641.83 лв 30.05.2017 09:15:38
Продажба на стояща дървесина на корен-Обект 1707
EТ00014 29.05.2017 12:00 Явен търг 14,910.00 лв. без ДДС
Документи: Dok ET 1707.pdf Zd ET 1707.pdf декларации.doc заявление за участие.doc проект на договор.doc условия СВ.doc
Резултати: Protokol 1707.pdf Zd 1707.pdf DOGOVOR1707.pdf
Продажба на стояща дървесина на корен - Обект 1706
EТ00013 29.05.2017 09:00 Явен търг 28,160.00 лв. без ДДС
Документи: условия СВ.doc Dok ET 1706 .pdf Zd ET 1706.pdf декларации.doc заявление за участие.doc проект на договор.doc
Резултати: Protokol 1706.pdf Zd 1706.pdf Dogovor1706.pdf
Последно потвърдена цена 29004.00 лв 29.05.2017 09:23:33
З А П О В Е Д № 206/1.8.2016 гр.Габрово На основание чл. 112, ал. 1, т. 2, чл.114, ал.1, във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за горите и чл.74, ал.1, т.1, от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска
EТ00012 11.08.2016 11:00 Явен търг 19,485.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc usloviq.doc zapoved otkrivane 206.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: protokol spe4elil el turg 16124.doc zapoved spe4elil 16124.doc
З А П О В Е Д № 205/1.8.2016 гр.Габрово На основание чл. 112, ал. 1, т. 2, чл.114, ал.1, във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за горите и чл.74, ал.1, т.1, от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска
EТ00011 11.08.2016 09:00 Явен търг 13,330.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc Grafik 16123,16124.xls zapoved otkrivane 205.doc zaqvlenie u4astie turg.doc usloviq.doc
Резултати: protokol spe4elil el turg 16123.doc zapoved spe4elil 16123.doc
З А П О В Е Д № 179/27.6.2016 гр.Габрово На основание чл. 112, ал. 1, т. 2, чл.114, ал.1, във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за горите и чл.74, ал.1, т.1, от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинск
EТ00010 08.07.2016 15:00 Явен търг 25,781.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc trujni reglamenti za el turgove.doc usloviq.doc zapoved otkrivane 179.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: protokol spe4elil el turg 16122.doc zapoved spe4elil 16122.doc
Последно потвърдена цена 26039.00 лв 08.07.2016 15:04:32
З А П О В Е Д № 178/27.6.2016 гр.Габрово На основание чл. 112, ал. 1, т. 2, чл.114, ал.1, във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за горите и чл.74, ал.1, т.1, от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинск
EТ00009 08.07.2016 13:00 Явен търг 25,781.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc trujni reglamenti za el turgove.doc usloviq.doc zapoved otkrivane 178.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: protokol spe4elil el turg 16121.doc zapoved spe4elil.doc
Последно потвърдена цена 26297.00 лв 08.07.2016 13:41:51
З А П О В Е Д № 147/4.5.2016 гр.Габрово ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НАТОВАРЕНА НА ТИР
EТ00008 17.05.2016 14:00 Явен търг 25,272.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc usloviq.doc zapoved otkrivane.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: protokol purva data el turg 0008.doc protokol spe4elil el turg 0008.doc zapoved spe4elil.doc
Последно потвърдена цена 25524.72 лв 20.05.2016 14:13:27
З А П О В Е Д № 121/15.4.2016 гр.Габрово ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД
EТ00007 25.04.2016 14:00 Явен търг 1,758.95 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc trujni reglamenti za el turgove.doc usloviq.doc zapoved otkrivane.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: protokol spe4elil el turg 1635.doc zapoved spe4elil.doc
Последно потвърдена цена 1775.95 лв 25.04.2016 14:05:07
З А П О В Е Д № 120/15.4.2016 гр.Габрово ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД
EТ00006 25.04.2016 11:00 Явен търг 14,306.50 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc trujni reglamenti za el turgove.doc usloviq.doc zapoved otkrivane.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: zapoved spe4elil.doc protokol spe4elil el turg 1567.doc
З А П О В Е Д № 108/11.4.2016 гр.Габрово ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД
EТ00005 22.04.2016 13:00 Явен търг 20,891.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc trujni reglamenti za el turgove.doc usloviq.doc zapoved otkrivane.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: protokol spe4elil el turg 16118.doc zapoved spe4elil.doc
Последно потвърдена цена 21099.00 лв 22.04.2016 13:08:16
З А П О В Е Д № 107/11.4.2016 гр.Габрово ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД
EТ00004 22.04.2016 10:00 Явен търг 23,550.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc trujni reglamenti za el turgove.doc usloviq.doc zapoved otkrivane.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: protokol spe4elil el turg 16117.doc zapoved spe4elil.doc
Последно потвърдена цена 23785.00 лв 22.04.2016 10:07:52
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, добита от горски територии държавна собственост на територията на ДЛС Воден-Ири хисар ТП- ET 0003
EТ00003 29.03.2016 10:00 Явен търг 32,722.56 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor.doc grafik prod sklad ET 1612.xls trujni reglamenti za el turgove.doc usloviq.doc zapoved otkrivane.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: protokol purva data el turg 0003.doc protokol spe4elil el turg 1612 voden.doc zapoved spe4elil.doc
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА
EТ00001 09.02.2016 12:00 Явен търг 52,115.00 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor final.doc trujni reglamenti za el turgove.doc usloviq.doc zapoved otkrivane.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: zapoved spe4elil.doc protokol spe4elil el turg 16116.doc
Последно потвърдена цена 67224.00 лв 09.02.2016 13:31:51
за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НАТОВАРЕНА НА ТИР, от горски територии държавна собственост в ДЛС Росица ТП м.Лъгът при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП
EТ00002 25.01.2016 10:00 Явен търг 10,792.44 лв. без ДДС
Документи: dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor final.doc usloviq.doc zapoved otkrivane.doc zaqvlenie u4astie turg.doc
Резултати: Справка за процедура № ЕТ00002 от 25.01.pdf zapoved spe4elil.doc protokol spe4elil el turg 16201e.doc