Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 18125 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00224 10.10.2018 10:00 Явен търг 34,025.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 18125 Е
Дървесен вид бк
Едра 260 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 300 куб.м.
Документи: Dokumenti_18125 E.rar
Резултати: Zapoved klasirane 18125E.pdf Протокол 18125Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 34365.00 лв 10.10.2018 11:06:57
Продажба на стояща дървесина на корен, ТП ДГС Елена, 1852
EТ00218 30.08.2018 15:00 Явен търг 22,366.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1852
Дървесен вид бк, цр, здб, кгбр,гбр, срлп, мжд, трп
Едра 2 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 405 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 410 куб.м.
Документи: Z. 376 .pdf ЕЛ ТЪРГ КОРЕН -1852 -2018 ОБЩО.rar
Резултати: protokol i zapoved obekt 1852.pdf 1852.pdf
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина , ТП ДГС Елена, 1851-1
EТ00217 30.08.2018 13:30 Явен търг 75,768.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1851-1
Дървесен вид бк, трп, гбр, здб, чрш,цр,ак
Едра 23 куб.м.
Средна 62 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 985 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1070 куб.м.
Документи: Z . 375 .pdf ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia -1850-1 1851-1 .doc
Резултати: protokol i zapoved obekt 1851-1.pdf 1851-1 .pdf
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина , ТП ДГС Елена, 1850-1
EТ00216 30.08.2018 11:30 Явен търг 23,714.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1850-1
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 334 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 334 куб.м.
Документи: Z . 375 .pdf ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia -1850-1 1851-1 .doc
Резултати: protokol i zapoved obekt 1850-1.pdf 1850-1.pdf
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина ТП ДГС “Силистра”
EТ00223 28.08.2018 15:00 Явен търг 25,277.20 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1833
Дървесен вид лп. цр. гбр.
Едра 131 куб.м.
Средна 58 куб.м.
Дребна 74 куб.м.
За огрев 196 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Всичко 480 куб.м.
Документи: 1833.rar
Резултати: резултати 1833.pdf
Допълнителна информация: Декл.мощности прил.6,7.docx Заявление участие.docx декл. оборудване.docx
Последно потвърдена цена 26034.20 лв 28.08.2018 15:15:46
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина ТП ДГС “Силистра”
EТ00222 28.08.2018 13:30 Явен търг 26,143.50 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1832
Дървесен вид ак
Едра 16 куб.м.
Средна 332 куб.м.
Дребна 103 куб.м.
За огрев 79 куб.м.
ОЗМ 9 куб.м.
Всичко 539 куб.м.
Документи: 1832.rar
Резултати: резултати 1832.pdf
Допълнителна информация: Декл.мощности прил.6,7.docx Заявление участие.docx декл. оборудване.docx
Последно потвърдена цена 45743.50 лв 28.08.2018 14:44:50
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина ТП ДГС “Силистра”
EТ00221 28.08.2018 11:30 Явен търг 37,953.50 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1831
Дървесен вид ак
Едра 49 куб.м.
Средна 415 куб.м.
Дребна 93 куб.м.
За огрев 188 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Всичко 766 куб.м.
Документи: 1831.rar
Резултати: резултати 1831.pdf
Допълнителна информация: Декл.мощности прил.6,7.docx Заявление участие.docx декл. оборудване.docx
Последно потвърдена цена 58455.50 лв 28.08.2018 12:35:14
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина ТП ДГС “Силистра”
EТ00220 28.08.2018 10:00 Явен търг 27,939.50 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1830
Дървесен вид ак , глдч
Едра 7 куб.м.
Средна 292 куб.м.
Дребна 81 куб.м.
За огрев 197 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Всичко 598 куб.м.
Документи: 1830.rar
Резултати: резултати 1830.pdf Отмяна на Заповед № 366 от 28.08.2018 г..pdf
Допълнителна информация: Декл.мощности прил.6,7.docx Заявление участие.docx декл. оборудване.docx
Последно потвърдена цена 38833.50 лв 28.08.2018 11:08:24
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина ТП ДГС “Силистра”
EТ00219 28.08.2018 08:30 Явен търг 25,091.50 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1829
Дървесен вид глдч
Едра 10 куб.м.
Средна 322 куб.м.
Дребна 115 куб.м.
За огрев 82 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 539 куб.м.
Документи: 1829.rar
Резултати: резултати 1829.pdf
Допълнителна информация: Декл.мощности прил.6,7.docx Заявление участие.docx декл. оборудване.docx
Последно потвърдена цена 28103.50 лв 28.08.2018 09:58:10
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина ТП ДГС “Силистра”
EТ00215 27.08.2018 15:00 Явен търг 120,923.50 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1828
Дървесен вид ак ,бл,цр
Едра 73 куб.м.
Средна 1613 куб.м.
Дребна 638 куб.м.
За огрев 138 куб.м.
ОЗМ 11 куб.м.
Всичко 2473 куб.м.
Документи: Техн.планове.pdf Заповед-търг.pdf 1824-1828 мф.rar
Резултати: резултати 1828.pdf електронна справка процедура 1828.pdf
Допълнителна информация: декларл.обр.8.docx Приложение 7.docx
Последно потвърдена цена 222507.50 лв 27.08.2018 16:32:30
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина ТП ДГС “Силистра”
EТ00214 27.08.2018 13:30 Явен търг 29,231.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1827
Дървесен вид ак,ясн,мхлб
Едра 138 куб.м.
Средна 56 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
За огрев 314 куб.м.
ОЗМ 34 куб.м.
Всичко 563 куб.м.
Документи: Техн.планове.pdf Заповед-търг.pdf 1824-1828 мф.rar
Резултати: резултати 1827.pdf електронна справка процедура 1827.pdf
Допълнителна информация: декларл.обр.8.docx Приложение 7.docx
Последно потвърдена цена 49402.00 лв 27.08.2018 15:08:20
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина ТП ДГС “Силистра”
EТ00213 27.08.2018 11:30 Явен търг 33,906.30 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1826
Дървесен вид ак , глдч,пкл
Едра 324 куб.м.
Средна 158 куб.м.
Дребна 46 куб.м.
За огрев 63 куб.м.
ОЗМ 9 куб.м.
Всичко 600 куб.м.
Документи: Техн.планове.pdf Заповед-търг.pdf 1824-1828 мф.rar
Резултати: резултати 1826.pdf електронна справка процедура 1826.pdf
Допълнителна информация: декларл.обр.8.docx Приложение 7.docx
Последно потвърдена цена 34923.30 лв 27.08.2018 13:51:50
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина ТП ДГС “Силистра”
EТ00212 27.08.2018 10:00 Явен търг 79,788.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1825
Дървесен вид ак
Едра 57 куб.м.
Средна 720 куб.м.
Дребна 204 куб.м.
За огрев 644 куб.м.
ОЗМ 70 куб.м.
Всичко 1695 куб.м.
Документи: Техн.планове.pdf Заповед-търг.pdf 1824-1828 мф.rar
Резултати: резултати 1825.pdf електронна справка процедура 1825.pdf
Допълнителна информация: декларл.обр.8.docx Приложение 7.docx
Последно потвърдена цена 110910.00 лв 27.08.2018 11:37:18
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина ТП ДГС “Силистра”
EТ00211 27.08.2018 08:30 Явен търг 29,726.50 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1824
Дървесен вид ак , глдч
Едра 170 куб.м.
Средна 67 куб.м.
Дребна 37 куб.м.
За огрев 273 куб.м.
ОЗМ 29 куб.м.
Всичко 576 куб.м.
Документи: Техн.планове.pdf Заповед-търг.pdf 1824-1828 мф.rar
Резултати: резултати 1824.pdf електронна справка процедура 1824.pdf
Допълнителна информация: декларл.обр.8.docx Приложение 7.docx
Последно потвърдена цена 30618.50 лв 27.08.2018 10:16:00
Продажба на стояща дървесина на корен, ТП ДГС Елена, 1849
EТ00209 24.08.2018 10:00 Явен търг 25,425.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1849
Дървесен вид бк, гбр,кл,здб,
Едра 10 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 547 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 561 куб.м.
Документи: Z. 358.pdf ЕЛ. ТЪРГ КОРЕН-1849 MF.rar
Резултати: заповед, протокол.pdf 1849 ET.pdf
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен в обект 1807 на територията на ТП ДГС- Свищов
EТ00210 23.08.2018 10:00 Явен търг 54,989.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1807
Дървесен вид тп, ак, врб, дж
Едра 754 куб.м.
Средна 153 куб.м.
Дребна 23 куб.м.
За огрев 205 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Всичко 1156 куб.м.
Документи: електронен търг 2018.rar
Резултати: Protokol obekt 1807.pdf Zapoved obekt 1807.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 78089.00 лв 23.08.2018 11:04:01
Продажба на стояща дървесина на корен - Обект 1810 E на ТП ДЛС "Росица"
EТ00204 15.08.2018 10:00 Явен търг 146,939.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1810 Е
Дървесен вид бк, гбр, здб, цр, чб, бб
Едра 1412 куб.м.
Средна 166 куб.м.
Дребна 43 куб.м.
За огрев 669 куб.м.
ОЗМ 234 куб.м.
Всичко 2524 куб.м.
Документи: Документи1810Е.rar
Резултати: Заповед класиране 1810Е.pdf Протокол 1810Е.pdf Договор ХЕДОН 1810Е.pdf
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обекти с номера: № ЕТ 1817
EТ00208 14.08.2018 13:30 Явен търг 34,673.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1817
Дървесен вид ак
Едра 5 куб.м.
Средна 216 куб.м.
Дребна 61 куб.м.
За огрев 456 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 738 куб.м.
Документи: ЕТ 1817.zip
Резултати: Справка ЕТ1817.PDF Протокол Обект ЕТ1817.pdf Заповед класиране Обект ЕТ1817.pdf Договор Обект ЕТ1817.pdf
Допълнителна информация: ЕТ 1817.zip
Последно потвърдена цена 35713.00 лв 14.08.2018 14:42:13
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обекти с номера: № ЕТ 1816
EТ00207 14.08.2018 11:30 Явен търг 43,528.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1816
Дървесен вид ак
Едра 36 куб.м.
Средна 287 куб.м.
Дребна 48 куб.м.
За огрев 541 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 912 куб.м.
Документи: ЕТ 1816.rar
Резултати: Справка ЕТ1816.PDF Протокол Обект ЕТ1816.pdf Заповед класиране Обект ЕТ1816.pdf Договор Обект ЕТ1816.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 56588.00 лв 14.08.2018 12:09:50
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обекти с номера: № ЕТ 1815
EТ00206 14.08.2018 10:00 Явен търг 42,305.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1815
Дървесен вид ак
Едра 53 куб.м.
Средна 342 куб.м.
Дребна 102 куб.м.
За огрев 401 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 898 куб.м.
Документи: ЕТ 1815.zip
Резултати: Справка ЕТ1815.PDF Протокол Обект ЕТ1815.pdf Заповед класиране Обект ЕТ1815.pdf Договор обект ЕТ1815.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 71492.00 лв 14.08.2018 11:21:02