Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1933
EТ00362 19.04.2019 15:00 Явен търг 43,330.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1933
Дървесен вид бк, гбр, здб, трп, чб
Едра 65 куб.м.
Средна 155 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 343 куб.м.
ОЗМ 37 куб.м.
Всичко 610 куб.м.
Документи: 1933 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 71_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1932
EТ00361 19.04.2019 13:30 Явен търг 43,735.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1932
Дървесен вид ак, глд, кгбр, мжд, чб
Едра 5 куб.м.
Средна 161 куб.м.
Дребна 43 куб.м.
За огрев 450 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 659 куб.м.
Документи: 1932 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 70_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1931
EТ00360 19.04.2019 11:30 Явен търг 33,612.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1931
Дървесен вид ак, бк, гбр, здб, кгбр, мжд, цр
Едра 9 куб.м.
Средна 57 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 386 куб.м.
ОЗМ 23 куб.м.
Всичко 485 куб.м.
Документи: 1931 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 69_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1930
EТ00359 19.04.2019 10:00 Явен търг 65,564.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1930
Дървесен вид бк, гбр, здб, кгбр, лп, мжд, цр
Едра 47 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 744 куб.м.
ОЗМ 122 куб.м.
Всичко 928 куб.м.
Документи: 1930 технологични планове.pdf Документация.doc Заповед.doc Заглавна страница.pdf Заповед 68_22.03.2019 г. откриване търг.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1929
EТ00358 17.04.2019 15:00 Явен търг 46,504.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1929
Дървесен вид бк, гбр, здб, кгбр, лп, мжд, пкл, трп, цр
Едра 72 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 462 куб.м.
ОЗМ 103 куб.м.
Всичко 655 куб.м.
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 67_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Документация.doc Заповед.doc 1929 технологични планове.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 92_17.04.2019 г._определен купувач.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1928
EТ00357 17.04.2019 13:30 Явен търг 43,571.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1928
Дървесен вид бк, гбр, здб, кгбр, лп, мжд, трп, цр
Едра 35 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 485 куб.м.
ОЗМ 105 куб.м.
Всичко 639 куб.м.
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 66_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Документация.doc Заповед.doc 1928 технологични планове.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 91_17.04.2019 г. определен купувач.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1919ЕТ-ТП ДГС Плачковци
EТ00356 17.04.2019 11:30 Явен търг 110,170.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1919ЕТ
Дървесен вид бк, трп, гбр, здб, чрш
Едра 95 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
За огрев 1417 куб.м.
ОЗМ 145 куб.м.
Всичко 1680 куб.м.
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1919ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№47_ПРОТОКОЛ_1919ЕТ.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00355 е прекратена!
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1918ЕТ-ТП ДГС Плачковци
EТ00355 17.04.2019 10:00 Явен търг 42,688.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1918ЕТ
Дървесен вид бб, яб, бл, ак, лп, цр, кгбр
Едра 84 куб.м.
Средна 166 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
За огрев 405 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 673 куб.м.
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1918ET.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1917ЕТ-ТП ДГС Плачковци
EТ00354 17.04.2019 08:30 Явен търг 65,823.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1917ЕТ
Дървесен вид бб, чб
Едра 234 куб.м.
Средна 503 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 142 куб.м.
ОЗМ 34 куб.м.
Всичко 914 куб.м.
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1917ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№44_ПРОТОКОЛ_1917ЕТ.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1927
EТ00364 16.04.2019 15:00 Явен търг 60,882.60 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1927
Дървесен вид бк, гбр, здб, лп, трп
Едра 212 куб.м.
Средна 93 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
За огрев 566 куб.м.
ОЗМ 48 куб.м.
Всичко 927 куб.м.
Документи: 1927 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 65_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Справка.pdf Протокол комисия.pdf Заповед 88_16.04.2019 г. определен кукувач.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00363 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1926
EТ00363 16.04.2019 13:30 Явен търг 77,182.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1926
Дървесен вид бк, гбр
Едра 309 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
За огрев 375 куб.м.
ОЗМ 200 куб.м.
Всичко 925 куб.м.
Документи: 1926 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 64_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Справка.pdf Протокол комисия.pdf Заповед 86_16.04.2019 г. прекратяване търг.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1916ЕТ- ТП ДГС Плачковци
EТ00353 15.04.2019 11:30 Явен търг 76,894.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1916ЕТ
Дървесен вид чб, ак
Едра 214 куб.м.
Средна 482 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
За огрев 485 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 1202 куб.м.
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1916ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№36_ПРОТОКО_1916ЕТ.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1915ЕТ- ТП ДГС Плачковци
EТ00352 15.04.2019 10:00 Явен търг 17,612.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1915ЕТ
Дървесен вид бб, чб
Едра 179 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 188 куб.м.
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1915ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№35_ПРОТОКОЛ_1915ЕТ.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1914ЕТ- ТП ДГС Плачковци
EТ00351 15.04.2019 08:30 Явен търг 32,988.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1914ЕТ
Дървесен вид бб, бк, трп, чб,гбр, здб, брз, цр, дрш
Едра 32 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 429 куб.м.
ОЗМ 42 куб.м.
Всичко 516 куб.м.
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1914ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№34_ПРОТОКОЛ_1914ЕТ.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19115 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00350 12.04.2019 15:00 Явен търг 19,225.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19115 E
Дървесен вид см, дгл, бб, чб
Едра 110 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Всичко 200 куб.м.
Документи: Dokumenti_19115 E.rar
Резултати: Протокол Обект 19115 Е.pdf Заповед за класиране Обект 19115 Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 19417.00 лв 12.04.2019 15:05:26
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19114 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00349 12.04.2019 13:30 Явен търг 19,225.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19114 E
Дървесен вид см, дгл, бб, чб
Едра 110 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Всичко 200 куб.м.
Документи: Dokumenti_19114 E.rar
Резултати: Протокол Обект 19114Е.pdf Заповед за класиране за Обект 19114Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 19417.00 лв 12.04.2019 13:36:31
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19113 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00348 12.04.2019 11:30 Явен търг 19,225.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19113 E
Дървесен вид см, дгл, бб, чб
Едра 110 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Всичко 200 куб.м.
Документи: Dokumenti_19113 E.rar
Резултати: Протокол Обект 19113Е.pdf Заповед за класиране за Обект 19113Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 20953.00 лв 12.04.2019 12:01:08
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19112 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00347 12.04.2019 10:00 Явен търг 19,225.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19112 E
Дървесен вид см, дгл, бб, чб
Едра 110 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Всичко 200 куб.м.
Документи: Dokumenti_19112 E.rar
Резултати: Протокол Обект 19112Е.pdf Заповед за класиране за Обект 19112Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 19417.00 лв 12.04.2019 10:12:34
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19111 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00346 12.04.2019 08:30 Явен търг 19,225.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19111 E
Дървесен вид см, дгл, бб, чб
Едра 110 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Всичко 200 куб.м.
Документи: Dokumenti_19111 E.rar
Резултати: Протокол Обект 19111Е.pdf Заповед за класиране за Обект 19111Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 19609.00 лв 12.04.2019 08:46:52
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обекти с номера: № ЕТ 1910
EТ00344 28.03.2019 13:30 Явен търг 51,916.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1910
Дървесен вид бл,цр,мжд,кгбр,пкл
Едра 135 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 905 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1073 куб.м.
Документи: ЕТ 1910.rar
Резултати: Протокол Обект 1910.pdf Справка Обект 1910.PDF Заповед за класиране Обект 1910.pdf Договор Обект ЕТ 1910.pdf
Допълнителна информация: Уведомление ЕТ 1910.PDF
Последно потвърдена цена 53473.00 лв 28.03.2019 13:53:59