Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището
EТ00405 29.08.2019 11:30 Явен търг 8,004.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1931 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището
EТ00403 29.08.2019 10:30 Явен търг 19,698.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1930 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището
EТ00402 29.08.2019 10:00 Явен търг 5,716.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1929 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището
EТ00401 29.08.2019 09:30 Явен търг 7,424.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1928 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището /трупи за бичене/
EТ00400 29.08.2019 09:00 Явен търг 10,579.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1927 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището /трупи за бичене и ОЗМ/
EТ00399 29.08.2019 08:30 Явен търг 7,439.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1926 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла Обект №ЕТ 1914
EТ00398 12.08.2019 13:30 Явен търг 293,337.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед откриване Обект 1914 Покупко-продажба.pdf Документация електронен търг предварителна продажба обект 1914.doc Технологични планове ЕТ 1914.rar Протокол Обект ЕТ1914.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране Обект ЕТ1914.pdf
Последно потвърдена цена 296270.00 лв 12.08.2019 13:33:51
Електронен търг с наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла Обект №ЕТ 1913
EТ00397 12.08.2019 11:30 Явен търг 121,198.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед откриване Обект 1913 Покупко-продажба.pdf Документация електронен търг предварителна продажба обект 1913.doc Технологични планове ЕТ 1913.rar Протокол Обект ЕТ1913.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране Обект ЕТ1913.pdf
Последно потвърдена цена 122410.00 лв 12.08.2019 11:34:05
Електронен търг с наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла Обект №ЕТ 1912
EТ00396 12.08.2019 10:00 Явен търг 54,185.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед откриване Обект 1912 Покупко-продажба.pdf Документация електронен търг предварителна продажба обект 1912.doc Технологични планове ЕТ 1912.rar Протокол Обект ЕТ1912.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране Обект ЕТ1912.pdf
Последно потвърдена цена 54727.00 лв 12.08.2019 10:04:06
Процедура № EТ00395 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1933
EТ00395 02.08.2019 11:30 Явен търг 43,330.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 142_11.07.2019 г. - откриване търг.doc Заповед 142_11.07.2019 г. - откриване търг.pdf Документация.doc 1933 технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед 157_02.08.2019 г. прекратяване т???.pdf Протокол.pdf
Процедура № EТ00394 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1931
EТ00394 02.08.2019 10:00 Явен търг 33,612.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 141_11.07.2019 г. - откриване търг.doc Заповед 141_11.07.2019 г. - откриване търг.pdf Документация.doc 1931 технологични планове.pdf Протокол.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед 156_02.08.2019 г. прекратяване търг.pdf
Процедура № EТ00393 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1926
EТ00393 02.08.2019 08:30 Явен търг 77,182.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 140_11.07.2019 г. - откриване търг.pdf Заповед 140_11.07.2019 г. - отриване търг.doc Документация.doc 1926 технологични планове.pdf Протокол.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед 155_02.08.2019 прекратяване търг.pdf
Процедура № EТ00392 е прекратена!
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от Обект 1926ЕТ при ТП ДГС Плачковци
EТ00392 11.07.2019 13:30 Явен търг 56,009.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ_1926ЕТ.pdf
Резултати: заповед№79_протокол_11.07.2019.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00391 е прекратена!
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от Обект 1925ЕТ при ТП ДГС Плачковци
EТ00391 11.07.2019 11:30 Явен търг 18,795.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ_1925ЕТ.pdf
Резултати: заповед№78_протокол_11.07.2019.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00390 е прекратена!
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от Обект 1924ЕТ при ТП ДГС Плачковци
EТ00390 11.07.2019 10:00 Явен търг 27,499.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ_1924ЕТ.pdf
Резултати: заповед№77_протокол_11.07.2019.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00389 е прекратена!
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от Обект 1923 ET при ТП ДГС Плачковци
EТ00389 11.07.2019 08:30 Явен търг 173,602.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ_1923ЕТ.pdf
Резултати: заповед№76_протокол_11.07.2019.pdf
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището /трупи за бичене и ОЗМ/
EТ00388 26.06.2019 11:30 Явен търг 72,024.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация об1922 ЕТ.doc Заповед об 1922 ЕТ.doc тех план и карнет опис 2.pdf тех план и карнет опис 3.pdf тех план и карнет опис 4 да не ес зачитат даните за отдел 428 и.pdf тех план карнет опис 1.pdf
Резултати: резултати об 1922.pdf
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за продажбd на налична на временен. склад в сечището добита дървесина
EТ00387 26.06.2019 10:00 Явен търг 24,298.10 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1923 ЕТ продажба от склад.rar
Резултати: резултати об 1922.pdf резултати об 1923.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19120 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00386 17.06.2019 15:00 Явен търг 38,450.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19120 E.rar
Резултати: Protokol rezultati19120.pdf Заповед85.pdf Prot2_19120.pdf Dogovor_19120.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 38835.00 лв 17.06.2019 15:15:29
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19119 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00385 17.06.2019 13:30 Явен търг 38,450.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19119 E.rar
Резултати: Protokol rezultati19119.pdf Заповед 84.pdf Prot2_19119.pdf Dogovor_19119.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 38835.00 лв 17.06.2019 13:44:13