Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20108 Е
EТ00440 02.12.2019 12:30 Явен търг 59,195.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20108 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20107 Е
EТ00439 02.12.2019 12:00 Явен търг 59,195.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20107 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20106 Е
EТ00438 02.12.2019 11:30 Явен търг 59,195.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20106 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20105 Е
EТ00437 02.12.2019 11:00 Явен търг 59,195.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20105 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20104 Е
EТ00436 02.12.2019 10:30 Явен търг 59,195.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20104 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20103 Е
EТ00435 02.12.2019 10:00 Явен търг 59,195.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20103 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20102 Е
EТ00434 02.12.2019 09:30 Явен търг 59,195.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20102 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20101 Е
EТ00433 02.12.2019 09:00 Явен търг 59,195.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_20101 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества добита на склад дървесина от територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00431 11.11.2019 10:00 Явен търг 13,943.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация електронен търг 1929-1.doc Заповед ЕТ1929-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол_1929-1.doc Заповед_1929-1.doc
Последно потвърдена цена 14082.43 лв 11.11.2019 10:23:51
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19124Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00430 31.10.2019 13:30 Явен търг 24,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19124 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране.pdf Протокол резултати.pdf
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19123Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00429 31.10.2019 13:00 Явен търг 24,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19123 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране.pdf Протокол резултати.pdf
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19122Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00428 31.10.2019 12:30 Явен търг 24,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19122 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране.pdf Протокол резултати.pdf
Последно потвърдена цена 24518.00 лв 31.10.2019 12:33:07
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19121Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00427 31.10.2019 12:00 Явен търг 24,275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19121 E.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед Класиране.pdf Протокол резултати.pdf
Последно потвърдена цена 24518.00 лв 31.10.2019 12:03:10
електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина дървесина на коренот от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Силистра” в обект 1949 ЕТ
EТ00426 11.10.2019 12:00 Явен търг 24,530.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1949.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1949.pdf протокол и договор абект 1949.pdf
електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина дървесина на коренот от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Силистра” в обект 1948 ЕТ
EТ00424 11.10.2019 11:30 Явен търг 26,086.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1948.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1948.pdf протокол и договор абект 1948.pdf
Последно потвърдена цена 26346.86 лв 11.10.2019 11:33:02
електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина дървесина на коренот от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Силистра” в обект 1947 ЕТ
EТ00425 11.10.2019 11:00 Явен търг 19,422.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1947.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1947.pdf протокол и договор абект 1947.pdf
Последно потвърдена цена 19810.44 лв 11.10.2019 11:04:08
електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина дървесина на коренот от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Силистра” в обект 1946 ЕТ
EТ00423 11.10.2019 10:30 Явен търг 16,850.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1946.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1946.pdf протокол и договор абект 1946.pdf
Последно потвърдена цена 17187.00 лв 11.10.2019 10:34:12
електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина дървесина на коренот от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Силистра” в обект 1945 ЕТ
EТ00422 11.10.2019 10:00 Явен търг 28,007.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1945 ET.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1945.pdf протокол ПСЗС и Договор об.1945.pdf
Последно потвърдена цена 28567.14 лв 11.10.2019 10:04:03
електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина дървесина на коренот от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Силистра” в обект 1944 ЕТ
EТ00421 11.10.2019 09:30 Явен търг 17,621.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1944.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1944.pdf протокол и договор абект 1944.pdf
електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина дървесина на коренот от държавни горски територии, попадащи в обхвата на дейност на ТП Държавно горско стопанство „Силистра” в обект 1943 ЕТ
EТ00420 11.10.2019 09:00 Явен търг 32,280.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 1943.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1943.pdf протокол ПСЗС Договор об. 1943 ЕТ.pdf
Последно потвърдена цена 32925.60 лв 11.10.2019 09:04:05