Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
електронен търг
EТ00410 03.10.2019 13:30 Явен търг 17,780.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация ЕТ 1920.doc заповед ЕТ 1920.doc 1920.pdf 1920-ЗАПОВЕД И ДОК.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: протокол и заповед ЕТ 1920.pdf
Продажба на прогнозни количества добита на временен склад дървесина от територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00408 27.09.2019 10:00 Явен търг 27,682.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед ЕТ1928-1.doc Документация електронен търг 1928-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол за обект №1928-1.doc Заповед за обект №1928-1.doc
Последно потвърдена цена 27958.82 лв 27.09.2019 10:13:23
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището /трупи за бичене / от територията на ТП ДГС “Силистра" обект 1936
EТ00406 19.09.2019 16:30 Явен търг 7,439.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1936 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1936 ЕТ.pdf Договор № 34 об 1936 ЕТ.pdf ПСЗС об 1936 ЕТ.pdf
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището /трупи за бичене / от територията на ТП ДГС “Силистра" обект 1937
EТ00407 19.09.2019 15:30 Явен търг 5,716.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1937 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1937 ЕТ.pdf
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището
EТ00405 29.08.2019 11:30 Явен търг 8,004.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1931 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1931.pdf протокол 8 ПСЗС об 1931.pdf Договор 30 об 1931 ЕТ.pdf
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището
EТ00403 29.08.2019 10:30 Явен търг 19,698.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1930 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1930.pdf протокол 7 ПСЗС об 1930.pdf Договор 29 об 1930 ok.pdf
Последно потвърдена цена 19894.98 лв 30.08.2019 10:33:05
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището
EТ00402 29.08.2019 10:00 Явен търг 5,716.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1929 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1929.pdf
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището
EТ00401 29.08.2019 09:30 Явен търг 7,424.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1928 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1928.pdf протокол 6 ПСЗС об 1928.pdf Договор № 27 об 1928.pdf
Последно потвърдена цена 7498.24 лв 30.08.2019 14:03:58
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището /трупи за бичене/
EТ00400 29.08.2019 09:00 Явен търг 10,579.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1927 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1927.pdf протокол № 5 ПСЗС 03.09.2019 г. об 1927.pdf Договор № 28 об 1927.pdf
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището /трупи за бичене и ОЗМ/
EТ00399 29.08.2019 08:30 Явен търг 7,439.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1926 ЕТ прогнозно количество.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 1926.pdf
Електронен търг с наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла Обект №ЕТ 1914
EТ00398 12.08.2019 13:30 Явен търг 293,337.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед откриване Обект 1914 Покупко-продажба.pdf Документация електронен търг предварителна продажба обект 1914.doc Технологични планове ЕТ 1914.rar Протокол Обект ЕТ1914.pdf Договор Обект ЕТ1914 покупко-продажба.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране Обект ЕТ1914.pdf
Последно потвърдена цена 296270.00 лв 12.08.2019 13:33:51
Електронен търг с наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла Обект №ЕТ 1913
EТ00397 12.08.2019 11:30 Явен търг 121,198.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед откриване Обект 1913 Покупко-продажба.pdf Документация електронен търг предварителна продажба обект 1913.doc Технологични планове ЕТ 1913.rar Протокол Обект ЕТ1913.pdf Договор Обект ЕТ1913 покупко-продажба.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране Обект ЕТ1913.pdf
Последно потвърдена цена 122410.00 лв 12.08.2019 11:34:05
Електронен търг с наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла Обект №ЕТ 1912
EТ00396 12.08.2019 10:00 Явен търг 54,185.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед откриване Обект 1912 Покупко-продажба.pdf Документация електронен търг предварителна продажба обект 1912.doc Технологични планове ЕТ 1912.rar Протокол Обект ЕТ1912.pdf Договор ОбектЕТ 1912покупко-продажба.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране Обект ЕТ1912.pdf
Последно потвърдена цена 54727.00 лв 12.08.2019 10:04:06
Процедура № EТ00395 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1933
EТ00395 02.08.2019 11:30 Явен търг 43,330.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 142_11.07.2019 г. - откриване търг.doc Заповед 142_11.07.2019 г. - откриване търг.pdf Документация.doc 1933 технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед 157_02.08.2019 г. прекратяване т???.pdf Протокол.pdf
Процедура № EТ00394 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1931
EТ00394 02.08.2019 10:00 Явен търг 33,612.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 141_11.07.2019 г. - откриване търг.doc Заповед 141_11.07.2019 г. - откриване търг.pdf Документация.doc 1931 технологични планове.pdf Протокол.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед 156_02.08.2019 г. прекратяване търг.pdf
Процедура № EТ00393 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1926
EТ00393 02.08.2019 08:30 Явен търг 77,182.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 140_11.07.2019 г. - откриване търг.pdf Заповед 140_11.07.2019 г. - отриване търг.doc Документация.doc 1926 технологични планове.pdf Протокол.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед 155_02.08.2019 прекратяване търг.pdf
Процедура № EТ00392 е прекратена!
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от Обект 1926ЕТ при ТП ДГС Плачковци
EТ00392 11.07.2019 13:30 Явен търг 56,009.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ_1926ЕТ.pdf
Резултати: заповед№79_протокол_11.07.2019.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00391 е прекратена!
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от Обект 1925ЕТ при ТП ДГС Плачковци
EТ00391 11.07.2019 11:30 Явен търг 18,795.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ_1925ЕТ.pdf
Резултати: заповед№78_протокол_11.07.2019.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00390 е прекратена!
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от Обект 1924ЕТ при ТП ДГС Плачковци
EТ00390 11.07.2019 10:00 Явен търг 27,499.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ_1924ЕТ.pdf
Резултати: заповед№77_протокол_11.07.2019.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00389 е прекратена!
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от Обект 1923 ET при ТП ДГС Плачковци
EТ00389 11.07.2019 08:30 Явен търг 173,602.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ_1923ЕТ.pdf
Резултати: заповед№76_протокол_11.07.2019.pdf
Допълнителна информация: