Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204910
EТ00627 10.02.2020 12:00 Явен търг 47,631.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dokumentacia ob.204910.pdf zapoved obekt 204910.pdf otd.123-d-sotr-karnet-texn.plan.pdf Документация-Обект-204910.doc Заповед-Обект204910.doc уведомление до всички заинтересовани за обект 204910.docx
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране и протокол-204910.pdf protokol ob.204910.pdf dogovor ob.204910.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204909
EТ00626 10.02.2020 11:30 Явен търг 23,397.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dokumentacia ob.204909.pdf zapoved obekt 204909.pdf otd.119-l-sort-karnet-texn.plan.pdf otd.119-o-sort.karnet-texn.plan.pdf Документация-Обект-204909.doc Заповед-Обект204909.doc уведомление до всички заинтересовани за обект 204909.docx
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved i protokol-204909.pdf protokol ob.204909.pdf dogovor ob.204909.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204908
EТ00625 10.02.2020 11:00 Явен търг 60,973.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: otd.-79-d-sort-karnet-texn.plan.pdf Документация-Обект-204908.doc Заповед-Обект204908.doc zapoved obekt 204908.pdf dokumentacia ob.204908.pdf уведомление до всички заинтересовани за обект 204908.docx
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране и протокол-204908.pdf protokol ob.204908.pdf dogovor ob.204908.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204907
EТ00624 10.02.2020 10:30 Явен търг 24,762.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved obekt 204907.pdf dokumentacia ob.204907.pdf 36-a-sort.karnet-texn.plan.pdf Документация-Обект-204907.doc Заповед-Обект204907.doc
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед за прекратяване и протокол -204907.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204906
EТ00623 10.02.2020 10:00 Явен търг 5,862.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: otd.35-v-sort.karnet.texn.plan.pdf Документация-Обект-204906.doc Заповед-Обект204906.doc dokumentacia ob.204906.pdf zapoved obekt 204906.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед за прекратяване и протокол-204906.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204905
EТ00622 10.02.2020 09:30 Явен търг 19,584.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dokumentacia ob.204905.pdf zapoved obekt 204905.pdf otd.35-b-sort.karnet.texn.plan.pdf Документация.doc Заповед.doc
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед за прекратяване и протокол-204905.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204904
EТ00621 10.02.2020 09:00 Явен търг 51,093.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: otd.35-a-sort.karnet-texn.plan.pdf Документация.doc Заповед.doc zapoved obekt .204904.pdf dokumentacia ob.204904.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved i protokol-204904.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2011
EТ00633 05.02.2020 11:00 Явен търг 126,853.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2011 EТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултатни об 2011 ЕТ.pdf протокол и договор № 5 за обект 2011.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2010
EТ00632 05.02.2020 10:30 Явен търг 78,761.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2010 EТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултатни об 2010 ЕТ.pdf протокол и Договор № 6 об 2010 ЕТ.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2009
EТ00631 05.02.2020 10:00 Явен търг 102,074.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2009 EТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултатни об 2009 ЕТ.pdf протокол и договор об 2009 ет.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2008
EТ00630 05.02.2020 09:30 Явен търг 96,788.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2008 EТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултатни об 2008 ЕТ.pdf протокол и договор № 9 за обект 2008 ЕТ.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2007
EТ00629 05.02.2020 09:00 Явен търг 52,692.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 2007 ЕТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултатни об 2007 ЕТ.pdf протокол и договор об 2007 ет.pdf
ТП ДГС Елена / Обект №: 2009
EТ00628 04.02.2020 09:00 Явен търг 76,320.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z. 16.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2009.rar Protokol-ET00628.doc ПРОТОКОЛ- 2009.pdf D 0062 2009.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед класиране обект ЕТ 2009 г.pdf
Последно потвърдена цена 77083.20 лв 05.02.2020 09:03:08
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2013
EТ00620 24.01.2020 10:30 Явен търг 416,867.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2013.doc zapoved_2013.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: rezultati.pdf protokol_dokumenti.pdf dogovor_2013.pdf
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2012
EТ00619 24.01.2020 09:30 Явен търг 401,516.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2012.doc zapoved_2012.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: rezultati.pdf protokol_dokumenti.pdf dogovor_2012.pdf
Процедура № EТ00618 е прекратена!
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2009
EТ00618 22.01.2020 12:30 Явен търг 29,685.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 9_02.01.2020 откриване търг.pdf Заповед.doc Документация.doc 2009 Технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия.pdf Заповед 40_22.01.2020 г. прекратяване.pdf
Процедура № EТ00616 е прекратена!
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2008
EТ00616 22.01.2020 12:00 Явен търг 65,088.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед .doc Заповед 8_02.01.2020 откриване търг.pdf Документация.doc 2008 Технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия.pdf Заповед 39_22.01.2020 г. прекратяване.pdf
Процедура № EТ00617 е прекратена!
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2006
EТ00617 22.01.2020 11:30 Явен търг 36,278.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 7_02.01.2020 откриване търг.pdf Заповед.doc Документация.doc 2006 Технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия.pdf Заповед 38_22.01.2020 г. прекратяване.pdf
Процедура № EТ00615 е прекратена!
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2005
EТ00615 22.01.2020 11:00 Явен търг 22,617.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 6_02.01.2020 откриване търг.pdf Заповед.doc Документация.doc 2005 Технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия.pdf Заповед 37_22.01.2020 г. прекратяване.pdf
Процедура № EТ00614 е прекратена!
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2004
EТ00614 22.01.2020 10:30 Явен търг 40,392.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 5_02.01.2020 откриване търг.pdf Заповед.doc Документация.doc 2004 Технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия.pdf Заповед 36_22.01.2020 г. прекратяване.pdf