Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Продажба на прогнозни количества добита на склад дървесина от територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00372 23.05.2019 10:00 Явен търг 52,677.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1922-1
Дървесен вид гбр, срлп, цр
Едра 313 куб.м.
Средна 110 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 339 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 772 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1922-1.doc Документация електронен търг 1922-1.doc
Резултати: Заповед за обект № 1922-1.doc Протокол за обект № 1922-1.doc Протокол за обект №1922-1.docx Договор за обект №1922-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 53203.77 лв 23.05.2019 10:08:01
Продажба на прогнозни количества добита на склад дървесина от територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00371 23.05.2019 08:30 Явен търг 17,607.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1921-1
Дървесен вид бл, здб, кл, пяс, срлп, цр
Едра 13 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 243 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 265 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1921-1.doc Документация електронен търг 1921-1.doc
Резултати: Заповед за обект № 1921-1.doc Протокол за обект № 1921-1.doc Протокол за обект № 1921-1.docx Заповед за обект №1921-1-2.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 18487.35 лв 23.05.2019 08:56:00
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00370 20.05.2019 13:30 Явен търг 76,803.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196614МТ
Дървесен вид срлп,здб
Едра 259 куб.м.
Средна 288 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
За огрев 439 куб.м.
ОЗМ 100 куб.м.
Всичко 1108 куб.м.
Документи: Zapoved ET 196614 MT.pdf Obekt-196614.rar
Резултати: spravka ob.ET196614MT.pdf protokol ob.ET196614MT.pdf zapoved ob.ET196614MT.pdf protokol ob.ET196614MT (2).pdf dogovor ET196614 MT.pdf
Допълнителна информация:
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00369 20.05.2019 11:30 Явен търг 41,058.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196613МТ
Дървесен вид срлп,кл, гбр
Едра 212 куб.м.
Средна 63 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
За огрев 231 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Всичко 541 куб.м.
Документи: Zapoved ET 196613MT.pdf Obekt-196613.rar
Резултати: spravka ob.ET196613 MT.pdf protokol ob.ET19613MT.pdf zapoved ob.ET196613MT.pdf protokol ob.ET196613MT.pdf dogovor obET.196613 MT.pdf
Допълнителна информация:
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00368 20.05.2019 10:00 Явен търг 15,207.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196612МТ
Дървесен вид срлп
Едра 107 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 55 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Всичко 195 куб.м.
Документи: Zapoved ET 196612 MT.pdf Obekt-196612.rar
Резултати: spravka ob.ET196612MT.pdf protokol ob.ET196612MT.pdf zapoved ob.ET196612MT.pdf protokol ob.ET196612MT (2).pdf dogovor ob.ET196612MT.pdf
Допълнителна информация:
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00367 20.05.2019 08:30 Явен търг 190,663.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196611МТ
Дървесен вид тп
Едра 1844 куб.м.
Средна 129 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 118 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Всичко 2151 куб.м.
Документи: Zapoved ET 196611 MT.pdf Obekt-196611.rar
Резултати: spravka ob.ET196611MT.pdf Protokol ob.ET196611MT.pdf zapoved ob.ET196611MT.pdf protokol ob.ET196611MT.pdf dogovor ob.ET 196611MT.pdf
Допълнителна информация:
Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина в обект 1923-1 на териотрията на ДЛС Дунав
EТ00366 09.05.2019 08:30 Явен търг 866,286.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1923-1
Дървесен вид тп, ак
Едра 7852 куб.м.
Средна 1334 куб.м.
Дребна 527 куб.м.
За огрев 777 куб.м.
ОЗМ 76 куб.м.
Всичко 10566 куб.м.
Документи: 1923-1.doc
Резултати: rezultati_1923-1.pdf protokol.pdf Dogovor_1923-1.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00362 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1933
EТ00362 19.04.2019 15:00 Явен търг 43,330.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1933
Дървесен вид бк, гбр, здб, трп, чб
Едра 65 куб.м.
Средна 155 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 343 куб.м.
ОЗМ 37 куб.м.
Всичко 610 куб.м.
Документи: 1933 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 71_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Протокол комисия.pdf Заповед 100_22.04.2019 г. прекратяване.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1932
EТ00361 19.04.2019 13:30 Явен търг 43,735.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1932
Дървесен вид ак, глд, кгбр, мжд, чб
Едра 5 куб.м.
Средна 161 куб.м.
Дребна 43 куб.м.
За огрев 450 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 659 куб.м.
Документи: 1932 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 70_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 99_22.04.2019 г. определен купувач.pdf Договор купувач.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00360 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1931
EТ00360 19.04.2019 11:30 Явен търг 33,612.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1931
Дървесен вид ак, бк, гбр, здб, кгбр, мжд, цр
Едра 9 куб.м.
Средна 57 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 386 куб.м.
ОЗМ 23 куб.м.
Всичко 485 куб.м.
Документи: 1931 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 69_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Протокол комисия.pdf Заповед 98_22.04.2019 г. прекратяване.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1930
EТ00359 19.04.2019 10:00 Явен търг 65,564.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1930
Дървесен вид бк, гбр, здб, кгбр, лп, мжд, цр
Едра 47 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 744 куб.м.
ОЗМ 122 куб.м.
Всичко 928 куб.м.
Документи: 1930 технологични планове.pdf Документация.doc Заповед.doc Заглавна страница.pdf Заповед 68_22.03.2019 г. откриване търг.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 97_22.04.2019 г. определен купувач.pdf Договор купувач.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1929
EТ00358 17.04.2019 15:00 Явен търг 46,504.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1929
Дървесен вид бк, гбр, здб, кгбр, лп, мжд, пкл, трп, цр
Едра 72 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 462 куб.м.
ОЗМ 103 куб.м.
Всичко 655 куб.м.
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 67_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Документация.doc Заповед.doc 1929 технологични планове.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 92_17.04.2019 г._определен купувач.pdf ET1929 Договор купувач.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1928
EТ00357 17.04.2019 13:30 Явен търг 43,571.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1928
Дървесен вид бк, гбр, здб, кгбр, лп, мжд, трп, цр
Едра 35 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 485 куб.м.
ОЗМ 105 куб.м.
Всичко 639 куб.м.
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 66_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Документация.doc Заповед.doc 1928 технологични планове.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 91_17.04.2019 г. определен купувач.pdf ET1928 Договор купувач.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1919ЕТ-ТП ДГС Плачковци
EТ00356 17.04.2019 11:30 Явен търг 110,170.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1919ЕТ
Дървесен вид бк, трп, гбр, здб, чрш
Едра 95 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
За огрев 1417 куб.м.
ОЗМ 145 куб.м.
Всичко 1680 куб.м.
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1919ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№47_ПРОТОКОЛ_1919ЕТ.pdf ДОГОВОР_ПОКУПКА_1919.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00355 е прекратена!
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1918ЕТ-ТП ДГС Плачковци
EТ00355 17.04.2019 10:00 Явен търг 42,688.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1918ЕТ
Дървесен вид бб, яб, бл, ак, лп, цр, кгбр
Едра 84 куб.м.
Средна 166 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
За огрев 405 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 673 куб.м.
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1918ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№48_ПРОТОКОЛ_1918ЕТ.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1917ЕТ-ТП ДГС Плачковци
EТ00354 17.04.2019 08:30 Явен търг 65,823.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1917ЕТ
Дървесен вид бб, чб
Едра 234 куб.м.
Средна 503 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 142 куб.м.
ОЗМ 34 куб.м.
Всичко 914 куб.м.
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1917ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№44_ПРОТОКОЛ_1917ЕТ.pdf ДОГОВОР_ПОКУПКА_1917.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1927
EТ00364 16.04.2019 15:00 Явен търг 60,882.60 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1927
Дървесен вид бк, гбр, здб, лп, трп
Едра 212 куб.м.
Средна 93 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
За огрев 566 куб.м.
ОЗМ 48 куб.м.
Всичко 927 куб.м.
Документи: 1927 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 65_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Справка.pdf Протокол комисия.pdf Заповед 88_16.04.2019 г. определен кукувач.pdf ЕТ1927 Договор купувач.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00363 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1926
EТ00363 16.04.2019 13:30 Явен търг 77,182.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1926
Дървесен вид бк, гбр
Едра 309 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
За огрев 375 куб.м.
ОЗМ 200 куб.м.
Всичко 925 куб.м.
Документи: 1926 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 64_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Справка.pdf Протокол комисия.pdf Заповед 86_16.04.2019 г. прекратяване търг.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1916ЕТ- ТП ДГС Плачковци
EТ00353 15.04.2019 11:30 Явен търг 76,894.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1916ЕТ
Дървесен вид чб, ак
Едра 214 куб.м.
Средна 482 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
За огрев 485 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 1202 куб.м.
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1916ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№36_ПРОТОКО_1916ЕТ.pdf ДОГОВОР_ПОКУПКА_1916.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1915ЕТ- ТП ДГС Плачковци
EТ00352 15.04.2019 10:00 Явен търг 17,612.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1915ЕТ
Дървесен вид бб, чб
Едра 179 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 188 куб.м.
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1915ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№35_ПРОТОКОЛ_1915ЕТ.pdf ДОГОВОР_ПОКУПКА.pdf
Допълнителна информация: