Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Електронен търг за добита дървесина
EТ00298 28.12.2018 10:00 Явен търг 89,539.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19004
Дървесен вид бб, гбр, здб, бк
Едра 417 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 618 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Всичко 1081 куб.м.
Документи: 19004.rar
Резултати: Protokol_19004.doc З-Д КЛАСИРАНЕ 19004 .doc
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00297 27.12.2018 13:30 Явен търг 28,493.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19003
Дървесен вид гбр, здб, бк, трп, врб, см, ак
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 423 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 423 куб.м.
Документи: 19003.rar
Резултати: Protokol_19003.doc З-Д КЛАСИРАНЕ 19003 .doc
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00296 27.12.2018 11:30 Явен търг 31,548.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19002
Дървесен вид бб, бк, гбр, чрш
Едра 189 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 175 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 377 куб.м.
Документи: 19002.rar
Резултати: Protokol_19002.doc З-Д КЛАСИРАНЕ 19002 .doc
Допълнителна информация: корегирана Заповед № РД- 162.pdf
Продажба на дървесина
EТ00295 27.12.2018 10:00 Явен търг 65,907.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19001
Дървесен вид бк, здб, трпл, гбр
Едра 435 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 361 куб.м.
ОЗМ 61 куб.м.
Всичко 859 куб.м.
Документи: 19001.rar
Резултати: Protokol_19001.doc З-Д КЛАСИРАНЕ 19001 .doc Декларация.pdf
Допълнителна информация: корегирана Заповед № РД- 161.pdf
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 19402
EТ00317 21.12.2018 15:00 Явен търг 60,670.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19402
Дървесен вид бл, цр, гбр
Едра 451 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 780 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1254 куб.м.
Документи: 110 з.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2019_38.doc Uslovia_19402.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19402.doc
Резултати: protokol_pr_19402.doc Zapoved_klasirane 19402.doc справка 19402.pdf dogovor_st_prodagba_LES GRUP_19402.doc
Допълнителна информация:
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 19401
EТ00316 21.12.2018 13:30 Явен търг 55,993.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19401
Дървесен вид бл, кл, цр, кгбр, гбр, здб,
Едра 191 куб.м.
Средна 71 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 908 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1172 куб.м.
Документи: 107b.pdf 172 Г-03,12,18.pdf 223d.pdf 231v.pdf 240 В-03,12,18.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2019_38.doc Uslovia_19401.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19401.doc
Резултати: protokol_pr_19401.doc Zapoved_klasirane 19401.doc справка 19401.pdf dogovor_st_prodagba_LES GRUP_19401.doc
Допълнителна информация:
Продажба на стояща на корен дървесина от ДГС Плачковци
EТ00305 21.12.2018 11:30 Явен търг 25,919.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1913ЕТ
Дървесен вид бб, бк, здгл, см, трп, яв
Едра 232 куб.м.
Средна 84 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
За огрев 214 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Всичко 550 куб.м.
Документи: Е.ТЪРГ- 1913.pdf
Резултати: Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1913 21.12.2018г..doc Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1913 21.12.2018г..doc ДОГОВОР_КОРЕН_1913ET.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 26696.00 лв 21.12.2018 12:13:09
Продажба на стояща на корен дървесина от ДГС Плачковци
EТ00304 21.12.2018 10:00 Явен търг 46,279.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1912ЕТ
Дървесен вид бб,чб
Едра 567 куб.м.
Средна 88 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 121 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 776 куб.м.
Документи: Е.ТЪРГ- 1912.pdf
Резултати: Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1912 21.12.2018г..doc Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1912 21.12.2018г..doc ДОГОВОР_КОРЕН_1912ET.pdf
Допълнителна информация:
Продажба на стояща на корен дървесина от ДГС Плачковци
EТ00303 21.12.2018 08:30 Явен търг 28,883.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1911ЕТ
Дървесен вид бб, бк, гбр, см, трп, яв
Едра 73 куб.м.
Средна 78 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 518 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Всичко 687 куб.м.
Документи: Е.ТЪРГ- 1911.pdf
Резултати: Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1911 21.12.2018г..doc Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1911 21.12.2018г..doc ДОГОВОР_КОРЕН_1911.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 29749.00 лв 21.12.2018 09:28:35
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1915-1
EТ00312 20.12.2018 15:00 Явен търг 37,908.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1915-1
Дървесен вид чдб,срлп,гбр,мжд,кл,чб
Едра 27 куб.м.
Средна 55 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 549 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 632 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Заповед за обект №1915-1.doc Протокол за обект №1915-1.doc Договор за обект №1915-1.doc
Допълнителна информация:
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1914-1
EТ00311 20.12.2018 13:30 Явен търг 31,929.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1914-1
Дървесен вид цр,здб,срлп,кгбр,мжд,пяс
Едра 20 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 480 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 502 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Заповед за обект №1914-1.doc Протокол за обект №1914-1.doc Договор за обект №1914-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 32886.87 лв 20.12.2018 13:43:27
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1913-1
EТ00310 20.12.2018 11:30 Явен търг 41,069.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1913-1
Дървесен вид цр,здб,срлп,пяс,гбр
Едра 36 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 589 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 645 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Заповед за обект №1913-1.doc Протокол за обект №1913-1.doc Договор за обект №1913-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 42301.07 лв 20.12.2018 11:42:25
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1912-1
EТ00309 20.12.2018 10:00 Явен търг 44,661.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1912-1
Дървесен вид срлп,цр,бл,здб
Едра 141 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 514 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 688 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Заповед за обект №1912-1.doc Протокол за обект №1912-1.doc Договор за обект №1912-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 67438.11 лв 20.12.2018 10:56:24
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1911-1
EТ00308 20.12.2018 08:30 Явен търг 55,799.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1911-1
Дървесен вид чдб,срлп,пяс,бл,здб,цр
Едра 67 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 740 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 841 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Заповед за обект №1911-1.doc Протокол за обект №1911-1.doc Договор за обект №1911-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 74212.67 лв 20.12.2018 09:09:11
Продажба на прогнозни количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00315 19.12.2018 15:00 Явен търг 13,365.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196603МТ
Дървесен вид тп,срлп,лдб
Едра 64 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
За огрев 81 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 179 куб.м.
Документи: Документация Обект 196603-Тутракан.rar
Резултати: protokol ob.196603 MT.pdf zapoved 162 ot 20.12.2018 ob.196603.pdf Spravka-ob196603.pdf dogovor ob.196603.pdf
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1907 МТ
EТ00280 19.12.2018 13:30 Явен търг 45,922.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1907 МТ
Дървесен вид срлп,бл,мжд,кгбр,чб
Едра 190 куб.м.
Средна 82 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 284 куб.м.
ОЗМ 58 куб.м.
Всичко 614 куб.м.
Документи: ЕТ 1907 МТ.zip
Резултати: Справка ЕТ1907МТ.PDF Протокол ЕТ1907МТ.pdf Заповед ЕТ1907МТ.pdf ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1907МТ.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 58324.00 лв 19.12.2018 13:54:09
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1906 МТ
EТ00279 19.12.2018 11:30 Явен търг 79,955.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1906 МТ
Дървесен вид срлп,здб,мжд,пкл,чб
Едра 637 куб.м.
Средна 182 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 75 куб.м.
ОЗМ 194 куб.м.
Всичко 1088 куб.м.
Документи: ЕТ 1906 МТ.zip
Резултати: Справка ЕТ1906МТ.PDF Протокол ЕТ1906МТ.pdf Заповед ЕТ1906МТ.pdf ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1906_ВНН.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 103345.00 лв 19.12.2018 11:56:37
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1905 МТ
EТ00278 19.12.2018 10:00 Явен търг 97,281.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1905 МТ
Дървесен вид ак
Едра 13 куб.м.
Средна 355 куб.м.
Дребна 146 куб.м.
За огрев 911 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1425 куб.м.
Документи: ЕТ 1905МТ.zip
Резултати: Справка ЕТ1905МТ.PDF Протокол ЕТ1905МТ.pdf Заповед ЕТ1905МТ.pdf ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1905 ВНН.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 114789.00 лв 19.12.2018 10:21:47
Продажба на прогнозни количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00314 19.12.2018 08:30 Явен търг 68,288.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196602МТ
Дървесен вид тп
Едра 648 куб.м.
Средна 110 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
За огрев 40 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 817 куб.м.
Документи: Документация - Обект 196602-Тутракан.rar
Резултати: protokol ob.196602 MT.pdf zapoved 161 ot 20.12.2018 ob.196602 MT.pdf Spravka-ob196602.pdf dogovor ob.196602.pdf
Допълнителна информация:
Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина в обект 1910-1 на териотрията на ДЛС Дунав
EТ00302 18.12.2018 15:00 Явен търг 484,270.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1910-1
Дървесен вид тп
Едра 4447 куб.м.
Средна 661 куб.м.
Дребна 41 куб.м.
За огрев 699 куб.м.
ОЗМ 80 куб.м.
Всичко 5928 куб.м.
Документи: 1910-1.doc
Резултати: Rezultati_1910-1.pdf
Допълнителна информация: