Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1913-1
EТ00310 20.12.2018 11:30 Явен търг 41,069.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1913-1
Дървесен вид цр,здб,срлп,пяс,гбр
Едра 36 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 589 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 645 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1912-1
EТ00309 20.12.2018 10:00 Явен търг 44,661.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1912-1
Дървесен вид срлп,цр,бл,здб
Едра 141 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 514 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 688 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1911-1
EТ00308 20.12.2018 08:30 Явен търг 55,799.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1911-1
Дървесен вид чдб,срлп,пяс,бл,здб,цр
Едра 67 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 740 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 841 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00315 19.12.2018 15:00 Явен търг 13,365.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196603МТ
Дървесен вид тп,срлп,лдб
Едра 64 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
За огрев 81 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 179 куб.м.
Документи: Документация Обект 196603-Тутракан.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1907 МТ
EТ00280 19.12.2018 13:30 Явен търг 45,922.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1907 МТ
Дървесен вид срлп,бл,мжд,кгбр,чб
Едра 190 куб.м.
Средна 82 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 284 куб.м.
ОЗМ 58 куб.м.
Всичко 614 куб.м.
Документи: ЕТ 1907 МТ.zip
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1906 МТ
EТ00279 19.12.2018 11:30 Явен търг 79,955.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1906 МТ
Дървесен вид срлп,здб,мжд,пкл,чб
Едра 637 куб.м.
Средна 182 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 75 куб.м.
ОЗМ 194 куб.м.
Всичко 1088 куб.м.
Документи: ЕТ 1906 МТ.zip
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1905 МТ
EТ00278 19.12.2018 10:00 Явен търг 97,281.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1905 МТ
Дървесен вид ак
Едра 13 куб.м.
Средна 355 куб.м.
Дребна 146 куб.м.
За огрев 911 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1425 куб.м.
Документи: ЕТ 1905МТ.zip
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00314 19.12.2018 08:30 Явен търг 68,288.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196602МТ
Дървесен вид тп
Едра 648 куб.м.
Средна 110 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
За огрев 40 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 817 куб.м.
Документи: Документация - Обект 196602-Тутракан.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина в обект 1910-1 на териотрията на ДЛС Дунав
EТ00302 18.12.2018 15:00 Явен търг 484,270.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1910-1
Дървесен вид тп
Едра 4447 куб.м.
Средна 661 куб.м.
Дребна 41 куб.м.
За огрев 699 куб.м.
ОЗМ 80 куб.м.
Всичко 5928 куб.м.
Документи: 1910-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина в обект 1909-1 на териотрията на ДЛС Дунав
EТ00301 18.12.2018 13:30 Явен търг 306,998.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 2851 куб.м.
Средна 501 куб.м.
Дребна 242 куб.м.
За огрев 178 куб.м.
ОЗМ 19 куб.м.
Всичко 3791 куб.м.
Документи: 1909-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1910-1
EТ00307 18.12.2018 11:30 Явен търг 37,959.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1910-1
Дървесен вид ак
Едра 3 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 649 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 654 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1909-1
EТ00306 18.12.2018 10:00 Явен търг 67,277.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1909-1
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 97 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 1045 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1152 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
електронен явен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1927
EТ00313 18.12.2018 08:30 Явен търг 20,168.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1927
Дървесен вид цр,бл,пляс, мжд,кгбр,срлп
Едра 83 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 152 куб.м.
ОЗМ 36 куб.м.
Всичко 281 куб.м.
Документи: et 1927.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00292 е прекратена!
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1927 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар
EТ00292 18.12.2018 08:30 Явен търг 20,168.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1927
Дървесен вид цр,бл,пляс,мжд, бл, кгбр,срлп
Едра 83 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 152 куб.м.
ОЗМ 36 куб.м.
Всичко 281 куб.м.
Документи: et 1927.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1904 МТ
EТ00277 17.12.2018 15:00 Явен търг 77,047.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1904 МТ
Дървесен вид ак, глд
Едра 7 куб.м.
Средна 235 куб.м.
Дребна 104 куб.м.
За огрев 790 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1136 куб.м.
Документи: ЕТ 1904 МТ.zip
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1903 МТ
EТ00276 17.12.2018 13:30 Явен търг 113,229.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1903 МТ
Дървесен вид ак,мжд
Едра 13 куб.м.
Средна 480 куб.м.
Дребна 255 куб.м.
За огрев 904 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1652 куб.м.
Документи: ЕТ 1903 МТ.zip
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1902 МТ
EТ00275 17.12.2018 11:30 Явен търг 90,085.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1902 МТ
Дървесен вид ак, айл,пкл,срлп, мжд,цр
Едра 60 куб.м.
Средна 293 куб.м.
Дребна 48 куб.м.
За огрев 876 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1277 куб.м.
Документи: ЕТ 1902 МТ.zip
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1901 МТ
EТ00274 17.12.2018 10:00 Явен търг 68,590.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1901 МТ
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 131 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
За огрев 845 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 990 куб.м.
Документи: ЕТ1901МТ.zip
Резултати:
Допълнителна информация:
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1925 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар
EТ00291 17.12.2018 08:30 Явен търг 33,307.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1925
Дървесен вид цр
Едра 353 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 84 куб.м.
Всичко 437 куб.м.
Документи: et 1925.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1923 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар
EТ00290 14.12.2018 15:00 Явен търг 75,131.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1923
Дървесен вид цр, бл
Едра 248 куб.м.
Средна 266 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 490 куб.м.
ОЗМ 54 куб.м.
Всичко 1058 куб.м.
Документи: et 1923.rar
Резултати:
Допълнителна информация: