Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДГС Плачковци / Обект №: 2012ЕТ
EТ00538 19.12.2019 10:30 Явен търг 86,936.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_2012ЕТ.pdf т.план_обект_2012ЕТ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2013
EТ00519 19.12.2019 10:00 Явен търг 434,805.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2013.doc zapoved_2013.pdf Tehn_planove.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Плачковци / Обект №: 2011ЕТ
EТ00537 19.12.2019 09:30 Явен търг 57,242.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_2011ЕТ.pdf т.план_обект_2011ЕТ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2012
EТ00518 19.12.2019 09:00 Явен търг 418,724.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2012.doc zapoved_2012.pdf Tehn_planove.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Плачковци / Обект №: 2010ЕТ
EТ00536 19.12.2019 08:30 Явен търг 30,361.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_2010ЕТ.pdf т.план_обект_2010ЕТ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Плачковци / Обект №: 2009ET
EТ00535 19.12.2019 08:00 Явен търг 23,803.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_2009ЕТ.pdf т.план_обект_2009ЕТ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2007
EТ00526 18.12.2019 15:00 Явен търг 80,500.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация ЕТ 2007 предварителна продажба.docx Заповед откриване Обект ЕТ2007.pdf технологични планове 2007.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2006
EТ00525 18.12.2019 14:30 Явен търг 44,531.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация ЕТ 2006 предварителна продажба.docx Заповед откриване Обект ЕТ2006.pdf технологични планове 2006.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2005
EТ00524 18.12.2019 14:00 Явен търг 122,187.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация ЕТ 2005 предварителна продажба.docx Заповед откриване Обект ЕТ2005.pdf технологични планове 2005.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2004
EТ00523 18.12.2019 13:30 Явен търг 124,743.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация ЕТ 2004 предварителна продажба.docx Заповед откриване Обект ЕТ2004.pdf технологични планове 2004.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2010
EТ00514 18.12.2019 13:00 Явен търг 63,343.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2019.doc Uslovia_2010.doc Zap_2010 voden.doc заглавна.doc 116-Д.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2003 МТ
EТ00522 18.12.2019 12:30 Явен търг 193,690.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация ЕТ 2003 МТ предварителна продажба.docx Заповед откриване Обект ЕТ2003МТ.pdf технологични планове 2003.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2009
EТ00513 18.12.2019 12:00 Явен търг 59,153.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2019.doc Uslovia_2009.doc Zap_2009 voden.doc заглавна.doc 107-Ж.rar 107-З.rar 116-Б.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2002 МТ
EТ00521 18.12.2019 11:30 Явен търг 160,994.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация ЕТ 2002 МТ предварителна продажба.docx Заповед откриване Обект ЕТ2002МТ.pdf технологични планове 2002.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2008
EТ00511 18.12.2019 11:00 Явен търг 102,229.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2019.doc Uslovia_2008.doc Zap_2008_voden.doc заглавна.doc 71-А.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Бяла / Обект №: ET 2001 MT
EТ00520 18.12.2019 10:30 Явен търг 157,385.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед откриване Обект ЕТ2001МТ.pdf Документация ЕТ 2001 МТ предварителна продажба.docx технологични планове 2001 МТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2007
EТ00510 18.12.2019 10:00 Явен търг 18,309.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 70-Е.rar dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2019.doc Uslovia_2007.doc Zap_2007_voden.doc заглавна.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2006
EТ00509 18.12.2019 09:00 Явен търг 108,778.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2019.doc Uslovia_2006.doc Zap_2006_voden.doc заглавна.doc 70-В.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Тутракан / Обект №: ЕТ206608МТ
EТ00534 17.12.2019 15:30 Явен търг 45,594.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ET206608MT.pdf Dokumentacia Obekt-206608.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Тутракан / Обект №: ЕТ206607МТ
EТ00533 17.12.2019 14:30 Явен търг 14,800.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ET206607 MT.pdf Dokumentacia Obekt-206607.rar
Резултати:
Допълнителна информация: