Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204913
EТ00699 10.07.2020 09:00 Явен търг 51,445.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2049013.rar dokumentacia ob.204913.pdf zapoved ob.204913.pdf otdel 95 у.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: protokol ob.204913.pdf zapoved 160 ob.204913.pdf protokol ob2049013-.pdf dogovor ob.204913.pdf
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204912
EТ00698 10.07.2020 08:30 Явен търг 43,910.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved ob.204912.pdf dokumentacia ob.204912.pdf otdel 93 ж.pdf 2049012.rar
Резултати:
Допълнителна информация: protokol ob.204912.pdf zapoved 159 ob.204912.pdf protokol ob.204912 -.pdf dogovor ob.204912.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2034 ЕТ
EТ00694 07.07.2020 10:30 Явен търг 21,828.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2034 ЕТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: РЕЗУЛТАТИ ОБ 2034 ЕТ.pdf протокол и договор за об 2034 ЕТ.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2033 ЕТ
EТ00693 07.07.2020 10:00 Явен търг 24,573.44 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2033 ЕТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 2033 ЕТ.pdf
Последно потвърдена цена 24819.17 лв 07.07.2020 10:03:43
Процедура № EТ00691 е прекратена!
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2012
EТ00691 06.07.2020 10:00 Явен търг 56,737.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация об 2012.doc Заповед об 2012.doc 37 ж.pdf 37 ф.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия 2012.pdf Заповед прекратяване 2012.pdf
Процедура № EТ00692 е прекратена!
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2033
EТ00692 05.07.2020 10:00 Явен търг 24,573.44 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2033 ЕТ.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00690 е прекратена!
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2024
EТ00690 02.07.2020 10:30 Явен търг 320,768.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved_2024.pdf 2024.doc TP_2024.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: rezultati_2024.pdf
Процедура № EТ00689 е прекратена!
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2023
EТ00689 02.07.2020 09:30 Явен търг 352,736.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: zapoved_2023.pdf 2023.doc TP_2023.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: rezultati_2023.pdf
Процедура № EТ00688 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2029
EТ00688 26.06.2020 12:30 Явен търг 68,082.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед ЕТ2029.PDF тп.rar Условия електронен търг продажба на корен обект 2029.doc Протокол ET2029.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2029.docx
Процедура № EТ00687 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2028
EТ00687 26.06.2020 12:00 Явен търг 54,768.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед ЕТ2028.PDF тп.rar Условия електронен търг продажба на корен обект 2028.doc Протокол ET2028.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2028.docx
Процедура № EТ00686 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2027
EТ00686 26.06.2020 11:30 Явен търг 52,395.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед ЕТ2027.PDF тп.rar Условия електронен търг продажба на корен обект 2027.doc Протокол ET2027.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2027.docx
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2026
EТ00685 26.06.2020 11:00 Явен търг 41,222.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед ЕТ2026.PDF тп.rar Условия електронен търг продажба на корен обект 2026.doc Протокол ET2026.pdf Договор обект 2026 Еколес.doc
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед 2026 класиране.docx
Процедура № EТ00684 е прекратена!
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2025
EТ00684 26.06.2020 10:30 Явен търг 51,500.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед ЕТ2025.PDF тп 2025.rar Условия електронен търг продажба на корен обект 2025.doc Протокол ET2025.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zapoved za prekratqvane ЕТ 2025.docx
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2024
EТ00683 26.06.2020 10:00 Явен търг 73,681.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед ЕТ2024.PDF тп2024.rar Условия електронен търг продажба на корен обект 2024.doc Протокол ET2024.pdf Договор обект 2024 Елит комерс.doc
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед 2024 класиране.docx
Последно потвърдена цена 75155.00 лв 26.06.2020 10:04:06
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2023
EТ00682 26.06.2020 09:30 Явен търг 199,513.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед ЕТ2023.PDF тп 2023.rar Условия електронен търг продажба на корен обект 2023.doc Протокол ET2023.pdf Договор обект 2023 Елит комерс.doc
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед 2023 класиране.docx
Последно потвърдена цена 203503.00 лв 26.06.2020 09:35:00
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2022
EТ00681 26.06.2020 09:00 Явен търг 128,453.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед ЕТ2022.PDF тп2022.rar Условия електронен търг продажба на корен обект 2022.doc Протокол ET2022.pdf Договор обект 2022 Елит комерс.doc
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед 2022 класиране.docx
Последно потвърдена цена 129738.00 лв 26.06.2020 09:03:07
Процедура № EТ00679 е прекратена!
ТП ДГС Елена / Обект №: 2017
EТ00679 04.06.2020 10:00 Явен търг 73,224.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z.124.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-МТ . -2017.rar TP 283ж.pdf Протокол ET00679.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Zap 154.pdf
ТП ДЛС Росица / Обект №: ET2018МТ
EТ00680 04.06.2020 09:00 Явен търг 20,182.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед 2018 мт.doc Документация 2018мт.doc отдел 229 б.pdf отдел 232 г.pdf отдел 233 у.pdf отдел 297 т.pdf ОБЕКТ ЕТ2018МТ.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: 2018.pdf 2018 протокол чл 35.pdf лес-1979-2018.doc
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2019
EТ00676 03.06.2020 10:00 Явен търг 12,838.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2019.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол обект № 2019 .pdf Заповед № 181 от 03.06.2020г. .pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2018
EТ00673 03.06.2020 09:30 Явен търг 18,583.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2018.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол обект № 2018 .pdf Заповед № 180 от 03.06.2020г. .pdf