Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина в обект 1909-1 на териотрията на ДЛС Дунав
EТ00301 18.12.2018 13:30 Явен търг 306,998.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 2851 куб.м.
Средна 501 куб.м.
Дребна 242 куб.м.
За огрев 178 куб.м.
ОЗМ 19 куб.м.
Всичко 3791 куб.м.
Документи: 1909-1.doc
Резултати: Rezultati_1909-1.pdf
Допълнителна информация:
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1910-1
EТ00307 18.12.2018 11:30 Явен търг 37,959.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1910-1
Дървесен вид ак
Едра 3 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 649 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 654 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Протокол за обект №1910-1.pdf Заповед за обект №1910-1.pdf Договор за обект №1910-1.doc
Допълнителна информация:
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1909-1
EТ00306 18.12.2018 10:00 Явен търг 67,277.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1909-1
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 97 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 1045 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1152 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Протокол за обект №1909-1.pdf Заповед за обект №1909-1.pdf Договор за обект №1909-1.doc
Допълнителна информация:
електронен явен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1927
EТ00313 18.12.2018 08:30 Явен търг 20,168.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1927
Дървесен вид цр,бл,пляс, мжд,кгбр,срлп
Едра 83 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 152 куб.м.
ОЗМ 36 куб.м.
Всичко 281 куб.м.
Документи: et 1927.rar
Резултати: 20181220_170750_проткол класиране обект 1927_cor.pdf 20181220_170834_заповед класиране обект 1927_cor.pdf 20181220_170653_справка класиране обект 1927.pdf
Допълнителна информация: РАЗЯСНЕНИЯ 1927.docx
Последно потвърдена цена 34688.96 лв 18.12.2018 09:20:29
Процедура № EТ00292 е прекратена!
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1927 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар
EТ00292 18.12.2018 08:30 Явен търг 20,168.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1927
Дървесен вид цр,бл,пляс,мжд, бл, кгбр,срлп
Едра 83 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 152 куб.м.
ОЗМ 36 куб.м.
Всичко 281 куб.м.
Документи: et 1927.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1904 МТ
EТ00277 17.12.2018 15:00 Явен търг 77,047.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1904 МТ
Дървесен вид ак, глд
Едра 7 куб.м.
Средна 235 куб.м.
Дребна 104 куб.м.
За огрев 790 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1136 куб.м.
Документи: ЕТ 1904 МТ.zip
Резултати: Справка ЕТ1904МТ.PDF Протокол ЕТ1904МТ.pdf Заповед ЕТ 1904 МТ.pdf ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1904_Виктор М.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 95535.00 лв 17.12.2018 15:25:11
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1903 МТ
EТ00276 17.12.2018 13:30 Явен търг 113,229.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1903 МТ
Дървесен вид ак,мжд
Едра 13 куб.м.
Средна 480 куб.м.
Дребна 255 куб.м.
За огрев 904 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1652 куб.м.
Документи: ЕТ 1903 МТ.zip
Резултати: Справка ЕТ1903МТ.PDF ПРотокол ЕТ1903МТ.pdf Заповед класиране ЕТ1903МТ.pdf ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1903_ВНН.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 137008.00 лв 17.12.2018 13:53:37
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1902 МТ
EТ00275 17.12.2018 11:30 Явен търг 90,085.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1902 МТ
Дървесен вид ак, айл,пкл,срлп, мжд,цр
Едра 60 куб.м.
Средна 293 куб.м.
Дребна 48 куб.м.
За огрев 876 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1277 куб.м.
Документи: ЕТ 1902 МТ.zip
Резултати: Справка ЕТ1902МТ.PDF Протокол ЕТ1902МТ.pdf Заповед ЕТ1902МТ.pdf ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1902_ВНН.pdf
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1901 МТ
EТ00274 17.12.2018 10:00 Явен търг 68,590.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1901 МТ
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 131 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
За огрев 845 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 990 куб.м.
Документи: ЕТ1901МТ.zip
Резултати: Справка ЕТ1901МТ.PDF ПРотокол ЕТ1901МТ.pdf Заповед ЕТ1901МТ.pdf ДОГОВОР елект.търг продажба от склад 1901МТ.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 70648.00 лв 17.12.2018 10:20:38
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1925 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар
EТ00291 17.12.2018 08:30 Явен търг 33,307.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1925
Дървесен вид цр
Едра 353 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 84 куб.м.
Всичко 437 куб.м.
Документи: et 1925.rar
Резултати: 20181220_165940_протокол класиране обект 1925_cor.pdf 20181220_170106_заповед класиране обект 1925_cor.pdf 20181220_170313_справка класиране обект 1925.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 61284.88 лв 17.12.2018 09:43:35
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1923 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар
EТ00290 14.12.2018 15:00 Явен търг 75,131.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1923
Дървесен вид цр, бл
Едра 248 куб.м.
Средна 266 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 490 куб.м.
ОЗМ 54 куб.м.
Всичко 1058 куб.м.
Документи: et 1923.rar
Резултати: 20181220_165559_протокол класиране обект 1923_cor.pdf 20181220_165646_заповед класиране обект 1923_cor.pdf 20181220_165849_справка класиране обект 1923.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 138241.04 лв 14.12.2018 15:58:48
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1921 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар
EТ00289 14.12.2018 13:30 Явен търг 60,128.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1921
Дървесен вид цр, гбр,кл
Едра 186 куб.м.
Средна 131 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 478 куб.м.
ОЗМ 51 куб.м.
Всичко 846 куб.м.
Документи: et 1921.rar
Резултати: 20181220_165441_справка класиране обект 1921.pdf 20181220_165145_протокол класиране обект 1921_cor.pdf 20181220_165248_заповед класиране обект 1921_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 105224.00 лв 14.12.2018 14:31:11
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1919 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
EТ00288 14.12.2018 11:30 Явен търг 18,136.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1919
Дървесен вид акация
Едра 84 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
За огрев 148 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Всичко 271 куб.м.
Документи: et 1919.rar
Резултати: 20181220_164755_протокол класиране обект 1919_cor.pdf 20181220_164840_заповед класиране обект 1919_cor.pdf 20181220_165033_справка класиране обект 1919.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 30105.76 лв 14.12.2018 12:25:41
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1917 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
EТ00287 14.12.2018 10:00 Явен търг 66,098.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1917
Дървесен вид цр,кл
Едра 327 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 518 куб.м.
ОЗМ 51 куб.м.
Всичко 898 куб.м.
Документи: et 1917.rar
Резултати: 20181220_164628_справка класиране обект 1917.pdf 20181220_164359_протокол класиране обект 1917_cor.pdf 20181220_164452_заповед класиране обект 1917_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 111705.62 лв 14.12.2018 10:55:30
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1915
EТ00286 14.12.2018 08:30 Явен търг 35,621.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1915
Дървесен вид цр,кл
Едра 186 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 268 куб.м.
ОЗМ 29 куб.м.
Всичко 484 куб.м.
Документи: et 1915.rar
Резултати: 20181220_164025_протокол класиране обект 1915_cor.pdf 20181220_164114_заповед класиране обект 1915_cor.pdf 20181220_164305_справка класиране обект 1915.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 59130.86 лв 14.12.2018 09:28:49
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1913 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
EТ00285 13.12.2018 15:00 Явен търг 61,572.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1913
Дървесен вид цр, бл, кл,
Едра 289 куб.м.
Средна 26 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
За огрев 454 куб.м.
ОЗМ 44 куб.м.
Всичко 841 куб.м.
Документи: et 1913.rar
Резултати: 20181220_163749_справка класиране обект 1913.pdf 20181220_163531_протокол класиране обект 1913_cor.pdf 20181220_163612_заповед класиране обект 1913_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 89279.40 лв 13.12.2018 15:46:57
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1911
EТ00284 13.12.2018 13:30 Явен търг 62,960.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1911
Дървесен вид цр, лдб,кл
Едра 289 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
За огрев 470 куб.м.
ОЗМ 46 куб.м.
Всичко 862 куб.м.
Документи: et 1911.rar
Резултати: 20181220_161904_протокол класиране обект 1911_cor.pdf 20181220_162118_заповед класиране обект 1911_cor.pdf 20181220_163905_справка класиране обект 1911.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 95069.60 лв 13.12.2018 14:54:41
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1907 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
EТ00283 13.12.2018 11:30 Явен търг 36,421.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1907
Дървесен вид цр,бл, мжд
Едра 142 куб.м.
Средна 85 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 446 куб.м.
ОЗМ 31 куб.м.
Всичко 704 куб.м.
Документи: et 1907.rar
Резултати: 20181220_161733_справка класиране обект 1907.pdf 20181220_161453_протокл класиране обект 1907_cor.pdf 20181220_161547_заповед класиране обект 1907_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 67014.64 лв 13.12.2018 13:54:12
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1906 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
EТ00282 13.12.2018 10:00 Явен търг 17,133.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1906
Дървесен вид гледичия, мжд, акация
Едра 67 куб.м.
Средна 75 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 200 куб.м.
ОЗМ 19 куб.м.
Всичко 371 куб.м.
Документи: et 1906.rar
Резултати: 20181220_160020_протокол класиране обект 1906_cor-signed.pdf 20181220_161128_заповед класиране обект 1906_cor.pdf 20181220_161357_справка класиране обект 1906.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 17646.19 лв 13.12.2018 12:28:47
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина
EТ00281 13.12.2018 08:30 Явен търг 68,366.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1905
Дървесен вид акация
Едра 43 куб.м.
Средна 387 куб.м.
Дребна 40 куб.м.
За огрев 993 куб.м.
ОЗМ 110 куб.м.
Всичко 1573 куб.м.
Документи: et 1905.rar
Резултати: 20181220_155924_справка класиране обект 1905.pdf 20181220_155558_протокол класиране обект 1905_cor.pdf 20181220_155648_заповед класиране обект 1905_cor.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 133997.36 лв 13.12.2018 11:44:05