Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 19406
EТ00321 03.01.2019 15:00 Явен търг 52,325.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19406
Дървесен вид ак
Едра 1 куб.м.
Средна 363 куб.м.
Дребна 153 куб.м.
За огрев 786 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 1305 куб.м.
Документи: 303 д.pdf 345 в.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2019_38.doc Uslovia_19406.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19406.doc
Резултати: protokol_pr_19406.doc Zapoved_klasirane 19406.doc справка 19406.pdf dogovor_st_prodagba_LES GRUP_19406.doc
Допълнителна информация:
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 19405
EТ00320 03.01.2019 13:30 Явен търг 40,664.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19405
Дървесен вид ак
Едра 13 куб.м.
Средна 265 куб.м.
Дребна 84 куб.м.
За огрев 645 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 1009 куб.м.
Документи: 242i.pdf 346 б.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2019_38.doc Uslovia_19405.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19405.doc
Резултати: protokol_pr_19405.doc Zapoved_klasirane 19405.doc справка 19405.pdf dogovor_st_prodagba_SMM-59_19405.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 41070.64 лв 03.01.2019 13:41:40
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 19404
EТ00319 03.01.2019 11:30 Явен търг 62,343.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19404
Дървесен вид кдб, мжд, цр, кгбр,
Едра 329 куб.м.
Средна 67 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 826 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1223 куб.м.
Документи: 289 б.pdf 298 а.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2019_38.doc Uslovia_19404.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19404.doc
Резултати: protokol_pr_19404.doc Zapoved_klasirane 19404.doc справка 19404.pdf dogovor_st_prodagba_B.BOI4EV_19404.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 62966.43 лв 03.01.2019 12:22:56
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 19403
EТ00318 03.01.2019 10:00 Явен търг 48,324.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19403
Дървесен вид срлп, бл, кл, мжд, цр, гбр, здб, трп,
Едра 85 куб.м.
Средна 182 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 888 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1165 куб.м.
Документи: 250z.pdf 325 г.pdf 364 а.pdf 366 е.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2019_38.doc Uslovia_19403.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19403.doc
Резултати: protokol_pr_19403.doc Zapoved_klasirane 19403.doc справка 19403.pdf dogovor_st_prodagba_LES GRUP_19403.doc aneks_dog_19403 GRE6KA-ORIGINAL.doc
Допълнителна информация:
Електронен търг за добита дървесина
EТ00300 28.12.2018 13:30 Явен търг 52,403.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19006
Дървесен вид бк, здб, гбр, бб, здгл
Едра 200 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 449 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Всичко 679 куб.м.
Документи: 19006.rar
Резултати: Protokol_19006.doc З-Д КЛАСИРАНЕ 19006.doc
Допълнителна информация:
Електронен търг за добита дървесина
EТ00299 28.12.2018 11:30 Явен търг 9,784.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19005
Дървесен вид ак, гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 151 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 151 куб.м.
Документи: 19005.rar
Резултати: Protokol_19005.doc З-Д КЛАСИРАНЕ 19005 .doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 9884.00 лв 28.12.2018 11:46:10
Електронен търг за добита дървесина
EТ00298 28.12.2018 10:00 Явен търг 89,539.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19004
Дървесен вид бб, гбр, здб, бк
Едра 417 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 618 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Всичко 1081 куб.м.
Документи: 19004.rar
Резултати: Protokol_19004.doc З-Д КЛАСИРАНЕ 19004 .doc
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00297 27.12.2018 13:30 Явен търг 28,493.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19003
Дървесен вид гбр, здб, бк, трп, врб, см, ак
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 423 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 423 куб.м.
Документи: 19003.rar
Резултати: Protokol_19003.doc З-Д КЛАСИРАНЕ 19003 .doc
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина
EТ00296 27.12.2018 11:30 Явен търг 31,548.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19002
Дървесен вид бб, бк, гбр, чрш
Едра 189 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 175 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 377 куб.м.
Документи: 19002.rar
Резултати: Protokol_19002.doc З-Д КЛАСИРАНЕ 19002 .doc
Допълнителна информация: корегирана Заповед № РД- 162.pdf
Продажба на дървесина
EТ00295 27.12.2018 10:00 Явен търг 65,907.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19001
Дървесен вид бк, здб, трпл, гбр
Едра 435 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 361 куб.м.
ОЗМ 61 куб.м.
Всичко 859 куб.м.
Документи: 19001.rar
Резултати: Protokol_19001.doc З-Д КЛАСИРАНЕ 19001 .doc Декларация.pdf
Допълнителна информация: корегирана Заповед № РД- 161.pdf
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 19402
EТ00317 21.12.2018 15:00 Явен търг 60,670.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19402
Дървесен вид бл, цр, гбр
Едра 451 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 780 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1254 куб.м.
Документи: 110 з.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2019_38.doc Uslovia_19402.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19402.doc
Резултати: protokol_pr_19402.doc Zapoved_klasirane 19402.doc справка 19402.pdf dogovor_st_prodagba_LES GRUP_19402.doc
Допълнителна информация:
продажба на стояща дървесина на корен от ДГС Разград в обект № 19401
EТ00316 21.12.2018 13:30 Явен търг 55,993.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19401
Дървесен вид бл, кл, цр, кгбр, гбр, здб,
Едра 191 куб.м.
Средна 71 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 908 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1172 куб.м.
Документи: 107b.pdf 172 Г-03,12,18.pdf 223d.pdf 231v.pdf 240 В-03,12,18.pdf dekl_58.doc Dekl_oborudvane.doc Dekl_podizp.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx dogovor_st_prodagba_ET_2019_38.doc Uslovia_19401.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19401.doc
Резултати: protokol_pr_19401.doc Zapoved_klasirane 19401.doc справка 19401.pdf dogovor_st_prodagba_LES GRUP_19401.doc
Допълнителна информация:
Продажба на стояща на корен дървесина от ДГС Плачковци
EТ00305 21.12.2018 11:30 Явен търг 25,919.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1913ЕТ
Дървесен вид бб, бк, здгл, см, трп, яв
Едра 232 куб.м.
Средна 84 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
За огрев 214 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Всичко 550 куб.м.
Документи: Е.ТЪРГ- 1913.pdf
Резултати: Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1913 21.12.2018г..doc Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1913 21.12.2018г..doc ДОГОВОР_КОРЕН_1913ET.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 26696.00 лв 21.12.2018 12:13:09
Продажба на стояща на корен дървесина от ДГС Плачковци
EТ00304 21.12.2018 10:00 Явен търг 46,279.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1912ЕТ
Дървесен вид бб,чб
Едра 567 куб.м.
Средна 88 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 121 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 776 куб.м.
Документи: Е.ТЪРГ- 1912.pdf
Резултати: Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1912 21.12.2018г..doc Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1912 21.12.2018г..doc ДОГОВОР_КОРЕН_1912ET.pdf
Допълнителна информация:
Продажба на стояща на корен дървесина от ДГС Плачковци
EТ00303 21.12.2018 08:30 Явен търг 28,883.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1911ЕТ
Дървесен вид бб, бк, гбр, см, трп, яв
Едра 73 куб.м.
Средна 78 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 518 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Всичко 687 куб.м.
Документи: Е.ТЪРГ- 1911.pdf
Резултати: Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1911 21.12.2018г..doc Протокол и заповед ел. търг на корен обект 1911 21.12.2018г..doc ДОГОВОР_КОРЕН_1911.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 29749.00 лв 21.12.2018 09:28:35
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1915-1
EТ00312 20.12.2018 15:00 Явен търг 37,908.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1915-1
Дървесен вид чдб,срлп,гбр,мжд,кл,чб
Едра 27 куб.м.
Средна 55 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 549 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 632 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Заповед за обект №1915-1.doc Протокол за обект №1915-1.doc Договор за обект №1915-1.doc
Допълнителна информация:
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1914-1
EТ00311 20.12.2018 13:30 Явен търг 31,929.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1914-1
Дървесен вид цр,здб,срлп,кгбр,мжд,пяс
Едра 20 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 480 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 502 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Заповед за обект №1914-1.doc Протокол за обект №1914-1.doc Договор за обект №1914-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 32886.87 лв 20.12.2018 13:43:27
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1913-1
EТ00310 20.12.2018 11:30 Явен търг 41,069.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1913-1
Дървесен вид цр,здб,срлп,пяс,гбр
Едра 36 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 589 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 645 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Заповед за обект №1913-1.doc Протокол за обект №1913-1.doc Договор за обект №1913-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 42301.07 лв 20.12.2018 11:42:25
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1912-1
EТ00309 20.12.2018 10:00 Явен търг 44,661.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1912-1
Дървесен вид срлп,цр,бл,здб
Едра 141 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 514 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 688 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Заповед за обект №1912-1.doc Протокол за обект №1912-1.doc Договор за обект №1912-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 67438.11 лв 20.12.2018 10:56:24
Eлектронен търг с явно наддаване за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Горна Оряховица” в Обект № ЕТ 1911-1
EТ00308 20.12.2018 08:30 Явен търг 55,799.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1911-1
Дървесен вид чдб,срлп,пяс,бл,здб,цр
Едра 67 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 740 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 841 куб.м.
Документи: Заповед ЕТ1909-1 до 1915-1-1.doc Електронен търг 1909-1 до1915-1-1.doc
Резултати: Заповед за обект №1911-1.doc Протокол за обект №1911-1.doc Договор за обект №1911-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 74212.67 лв 20.12.2018 09:09:11