Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесна добита на временен. склад в сечището /трупи за бичене и ОЗМ/
EТ00388 26.06.2019 11:30 Явен търг 72,024.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Документация об1922 ЕТ.doc Заповед об 1922 ЕТ.doc тех план и карнет опис 2.pdf тех план и карнет опис 3.pdf тех план и карнет опис 4 да не ес зачитат даните за отдел 428 и.pdf тех план карнет опис 1.pdf
Резултати: резултати об 1922.pdf
Допълнителна информация:
Електронен търг с явно наддаване за продажбd на налична на временен. склад в сечището добита дървесина
EТ00387 26.06.2019 10:00 Явен търг 24,298.10 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: док об 1923 ЕТ продажба от склад.rar
Резултати: резултати об 1922.pdf резултати об 1923.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19120 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00386 17.06.2019 15:00 Явен търг 38,450.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19120 E.rar
Резултати: Protokol rezultati19120.pdf Заповед85.pdf Prot2_19120.pdf Dogovor_19120.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 38835.00 лв 17.06.2019 15:15:29
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19119 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00385 17.06.2019 13:30 Явен търг 38,450.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19119 E.rar
Резултати: Protokol rezultati19119.pdf Заповед 84.pdf Prot2_19119.pdf Dogovor_19119.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 38835.00 лв 17.06.2019 13:44:13
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19118 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00384 17.06.2019 11:30 Явен търг 38,450.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19118 E.rar
Резултати: Заповед 83.pdf Protokol rezultati19118.pdf Prot2_19118.pdf Dogovor19118.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 38835.00 лв 17.06.2019 11:46:47
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19117 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00383 17.06.2019 10:00 Явен търг 38,450.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19117 E.rar
Резултати: Protokol rezultati19117.pdf Заповед 81.pdf Prot2_19117.pdf Dogovor19117.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 38835.00 лв 17.06.2019 10:19:42
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19116 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00382 17.06.2019 08:30 Явен търг 38,450.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19116 E.rar
Резултати: Заповед 82.pdf Protokol rezultati19116.pdf Ptot2_19116.pdf Dogovor19116.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 38835.00 лв 17.06.2019 09:04:09
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обект с номер: № ЕТ 1911
EТ00381 06.06.2019 10:00 Явен търг 202,909.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед ЕТ 1911.pdf Условия електронен търг продажба на корен обект 1911.doc тп1911.rar
Резултати: Справка ЕТ1911.pdf Протокол ОбектЕТ1911.pdf Заповед класиране Обект ЕТ1911.pdf Протокол .pdf Договор 1911.PDF
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 245518.00 лв 06.06.2019 10:39:27
продажба на добита дървесина в ТП ДГС Севлиево
EТ00380 30.05.2019 13:30 Явен търг 21,810.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1915 МТ.docx Заповед ЕТ 1915 МТ.docx заповед и документация.pdf Заявление Декларация.docx тех план.pdf
Резултати: 1915.pdf 1915 ПРОТОКОЛ.pdf 1915.doc
Допълнителна информация:
продажба на добита дървесина в ТП ДГС Севлиево
EТ00379 29.05.2019 15:00 Явен търг 44,598.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1914 МТ.docx Заповед ЕТ 1914 МТ.docx заповед и документация.pdf Заявление Декларация.docx тех план.pdf
Резултати: 1914.pdf 1914 ПРОТОКОЛ.pdf 1914.doc
Допълнителна информация:
продажба на добита дървесина в ТП ДГС Севлиево
EТ00378 29.05.2019 13:30 Явен търг 58,356.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1913 МТ.docx Заповед ЕТ 1913 МТ.docx Заявление Декларация.docx тех план.pdf заповед и документация.pdf
Резултати: 1913.pdf 1913 ПРОТОКОЛ.pdf 1913.doc
Допълнителна информация:
продажба на добита дървесина в ТП ДГС Севлиево
EТ00377 29.05.2019 11:30 Явен търг 21,448.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1912 МТ.docx Заповед ЕТ 1912 МТ.docx заповед и документаця.pdf Заявление Декларация.docx тех план.pdf
Резултати: 1912.pdf 1912 ПРОТОКОЛ.pdf 1912.doc
Допълнителна информация:
продажба на добита дървесина
EТ00376 29.05.2019 10:00 Явен търг 35,156.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1911 МТ.docx Заповед ЕТ 1911 МТ.docx заповед и документация.pdf Заявление Декларация.docx тех план.pdf
Резултати: 1911.pdf 1911 ПРОТОКОЛ.pdf 1911.doc
Допълнителна информация:
продажба на добита дървесина
EТ00375 29.05.2019 08:30 Явен търг 27,122.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: декларации.docx Договор покупка.doc докуметация ЕТ 1910 МТ.docx Заповед ЕТ 1910 МТ.docx заповед и документация.pdf Заявление Декларация.docx тех план.pdf
Резултати: 1910.pdf 1910 ПРОТОКОЛ.pdf 1910.doc
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1918ЕТ-ТП ДГС Плачковц
EТ00374 27.05.2019 13:30 Явен търг 42,688.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДОКУМЕНТАЦИЯ_1918ET - нов.pdf
Резултати: заповед_№58_протокол_1918ЕТ.pdf ДОГОВОР_ПОКУПКА_1918ЕТ.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 43114.88 лв 27.05.2019 13:50:02
Продажба на прогнозни количества добита на склад дървесина от територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00373 23.05.2019 11:30 Явен търг 15,361.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед ЕТ1923-1.doc Документация електронен търг 1923-1.doc
Резултати: Заповед за обект № 1923-1.doc Протокол за обект № 1923-1.doc Протокол за обект №1923-1.docx Договор за обект №1923-1.doc
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества добита на склад дървесина от територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00372 23.05.2019 10:00 Явен търг 52,677.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед ЕТ1922-1.doc Документация електронен търг 1922-1.doc
Резултати: Заповед за обект № 1922-1.doc Протокол за обект № 1922-1.doc Протокол за обект №1922-1.docx Договор за обект №1922-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 53203.77 лв 23.05.2019 10:08:01
Продажба на прогнозни количества добита на склад дървесина от територията на ТП ДГС Горна Оряховица
EТ00371 23.05.2019 08:30 Явен търг 17,607.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заповед ЕТ1921-1.doc Документация електронен търг 1921-1.doc
Резултати: Заповед за обект № 1921-1.doc Протокол за обект № 1921-1.doc Протокол за обект № 1921-1.docx Заповед за обект №1921-1-2.doc Протокол2_1921-1.docx Договор за обект №1921-1.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 18487.35 лв 23.05.2019 08:56:00
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00370 20.05.2019 13:30 Явен търг 76,803.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Zapoved ET 196614 MT.pdf Obekt-196614.rar
Резултати: spravka ob.ET196614MT.pdf protokol ob.ET196614MT.pdf zapoved ob.ET196614MT.pdf protokol ob.ET196614MT (2).pdf dogovor ET196614 MT.pdf
Допълнителна информация:
Предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00369 20.05.2019 11:30 Явен търг 41,058.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Zapoved ET 196613MT.pdf Obekt-196613.rar
Резултати: spravka ob.ET196613 MT.pdf protokol ob.ET19613MT.pdf zapoved ob.ET196613MT.pdf protokol ob.ET196613MT.pdf dogovor obET.196613 MT.pdf
Допълнителна информация: