Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1921 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар
EТ00289 14.12.2018 13:30 Явен търг 60,128.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1921
Дървесен вид цр, гбр,кл
Едра 186 куб.м.
Средна 131 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 478 куб.м.
ОЗМ 51 куб.м.
Всичко 846 куб.м.
Документи: et 1921.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1919 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
EТ00288 14.12.2018 11:30 Явен търг 18,136.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1919
Дървесен вид акация
Едра 84 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
За огрев 148 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Всичко 271 куб.м.
Документи: et 1919.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1917 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
EТ00287 14.12.2018 10:00 Явен търг 66,098.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1917
Дървесен вид цр,кл
Едра 327 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 518 куб.м.
ОЗМ 51 куб.м.
Всичко 898 куб.м.
Документи: et 1917.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1915
EТ00286 14.12.2018 08:30 Явен търг 35,621.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1915
Дървесен вид цр,кл
Едра 186 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 268 куб.м.
ОЗМ 29 куб.м.
Всичко 484 куб.м.
Документи: et 1915.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1913 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
EТ00285 13.12.2018 15:00 Явен търг 61,572.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1913
Дървесен вид цр, бл, кл,
Едра 289 куб.м.
Средна 26 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
За огрев 454 куб.м.
ОЗМ 44 куб.м.
Всичко 841 куб.м.
Документи: et 1913.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
електронен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1911
EТ00284 13.12.2018 13:30 Явен търг 62,960.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1911
Дървесен вид цр, лдб,кл
Едра 289 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
За огрев 470 куб.м.
ОЗМ 46 куб.м.
Всичко 862 куб.м.
Документи: et 1911.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1907 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
EТ00283 13.12.2018 11:30 Явен търг 36,421.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1907
Дървесен вид цр,бл, мжд
Едра 142 куб.м.
Средна 85 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 446 куб.м.
ОЗМ 31 куб.м.
Всичко 704 куб.м.
Документи: et 1907.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина от обект № 1906 на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
EТ00282 13.12.2018 10:00 Явен търг 17,133.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1906
Дървесен вид гледичия, мжд, акация
Едра 67 куб.м.
Средна 75 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
За огрев 200 куб.м.
ОЗМ 19 куб.м.
Всичко 371 куб.м.
Документи: et 1906.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
електронен търг за продажба на стояща на корен дървесина
EТ00281 13.12.2018 08:30 Явен търг 68,366.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1905
Дървесен вид акация
Едра 43 куб.м.
Средна 387 куб.м.
Дребна 40 куб.м.
За огрев 993 куб.м.
ОЗМ 110 куб.м.
Всичко 1573 куб.м.
Документи: et 1905.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово.
EТ00294 12.12.2018 15:00 Явен търг 168,010.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19004
Дървесен вид тп
Едра 1255 куб.м.
Средна 175 куб.м.
Дребна 123 куб.м.
За огрев 717 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Всичко 2320 куб.м.
Документи: обект 19004.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина , ТП ДГС Елена, 1910-1
EТ00259 12.12.2018 13:30 Явен търг 98,751.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1910-1
Дървесен вид цр,кгбр,гбр,ак,здб,срлп,бл
Едра 8 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 1375 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Всичко 1396 куб.м.
Документи: ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 1907-1 1909-1 1910-1.doc Z . 615 .pdf
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина , ТП ДГС Елена, 1909-1
EТ00258 12.12.2018 11:30 Явен търг 36,685.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1909-1
Дървесен вид бк, гбр,трп , цр, здб,
Едра 12 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 493 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Всичко 521 куб.м.
Документи: Z . 615 .pdf ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 1907-1 1909-1 1910-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на дървесина , ТП ДГС Елена, 1907-1
EТ00257 12.12.2018 10:00 Явен търг 64,064.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1907-1
Дървесен вид срлп, здб, гбр,цр, кгбр, мжд,
Едра 30 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
За огрев 936 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Всичко 984 куб.м.
Документи: Z . 615 .pdf ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 1907-1 1909-1 1910-1.doc
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово.
EТ00293 12.12.2018 08:30 Явен търг 136,032.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19001
Дървесен вид тп
Едра 566 куб.м.
Средна 638 куб.м.
Дребна 123 куб.м.
За огрев 639 куб.м.
ОЗМ 80 куб.м.
Всичко 2046 куб.м.
Документи: обект 19001.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00273 11.12.2018 15:00 Явен търг 13,920.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1966010МТ
Дървесен вид глд
Едра 62 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
За огрев 45 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Всичко 167 куб.м.
Документи: Документация Обект-196610-Тутракан.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00272 11.12.2018 13:30 Явен търг 24,103.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196609МТ
Дървесен вид ак
Едра 21 куб.м.
Средна 91 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
За огрев 140 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 300 куб.м.
Документи: Документация Обект-196609-Тутракан.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00271 11.12.2018 11:30 Явен търг 25,710.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196608МТ
Дървесен вид ак
Едра 3 куб.м.
Средна 92 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
За огрев 166 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 323 куб.м.
Документи: Документация Обест-196608-Тутракан.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00270 11.12.2018 10:00 Явен търг 12,172.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196607МТ
Дървесен вид ак
Едра 3 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 118 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 155 куб.м.
Документи: Документация Обект-196607-Тутракан.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00269 11.12.2018 08:30 Явен търг 34,078.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196606МТ
Дървесен вид срлп,здб,цр
Едра 181 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
За огрев 189 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 464 куб.м.
Документи: Документация Обект-196606-Тутракан.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Продажба на прогнозни количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Тутракан
EТ00268 10.12.2018 15:00 Явен търг 33,638.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ196605МТ
Дървесен вид срлп,гбр,лдб,пляс
Едра 181 куб.м.
Средна 26 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
За огрев 200 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 430 куб.м.
Документи: Документация Обект-196605-Тутракан.rar
Резултати:
Допълнителна информация: