Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1914ЕТ- ТП ДГС Плачковци
EТ00351 15.04.2019 08:30 Явен търг 32,988.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1914ЕТ
Дървесен вид бб, бк, трп, чб,гбр, здб, брз, цр, дрш
Едра 32 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
За огрев 429 куб.м.
ОЗМ 42 куб.м.
Всичко 516 куб.м.
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1914ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№34_ПРОТОКОЛ_1914ЕТ.pdf ДОГОВОР_ПОКУПКА_1914.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19115 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00350 12.04.2019 15:00 Явен търг 19,225.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19115 E
Дървесен вид см, дгл, бб, чб
Едра 110 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Всичко 200 куб.м.
Документи: Dokumenti_19115 E.rar
Резултати: Протокол Обект 19115 Е.pdf Заповед за класиране Обект 19115 Е.pdf Договор 19115 Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 19417.00 лв 12.04.2019 15:05:26
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19114 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00349 12.04.2019 13:30 Явен търг 19,225.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19114 E
Дървесен вид см, дгл, бб, чб
Едра 110 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Всичко 200 куб.м.
Документи: Dokumenti_19114 E.rar
Резултати: Протокол Обект 19114Е.pdf Заповед за класиране за Обект 19114Е.pdf Договор 19114 Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 19417.00 лв 12.04.2019 13:36:31
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19113 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00348 12.04.2019 11:30 Явен търг 19,225.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19113 E
Дървесен вид см, дгл, бб, чб
Едра 110 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Всичко 200 куб.м.
Документи: Dokumenti_19113 E.rar
Резултати: Протокол Обект 19113Е.pdf Заповед за класиране за Обект 19113Е.pdf Договор 19113 Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 20953.00 лв 12.04.2019 12:01:08
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19112 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00347 12.04.2019 10:00 Явен търг 19,225.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19112 E
Дървесен вид см, дгл, бб, чб
Едра 110 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Всичко 200 куб.м.
Документи: Dokumenti_19112 E.rar
Резултати: Протокол Обект 19112Е.pdf Заповед за класиране за Обект 19112Е.pdf Договор 19112 Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 19417.00 лв 12.04.2019 10:12:34
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19111 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00346 12.04.2019 08:30 Явен търг 19,225.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19111 E
Дървесен вид см, дгл, бб, чб
Едра 110 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Всичко 200 куб.м.
Документи: Dokumenti_19111 E.rar
Резултати: Протокол Обект 19111Е.pdf Заповед за класиране за Обект 19111Е.pdf Договор 19111 Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 19609.00 лв 12.04.2019 08:46:52
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обекти с номера: № ЕТ 1910
EТ00344 28.03.2019 13:30 Явен търг 51,916.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1910
Дървесен вид бл,цр,мжд,кгбр,пкл
Едра 135 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 905 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1073 куб.м.
Документи: ЕТ 1910.rar
Резултати: Протокол Обект 1910.pdf Справка Обект 1910.PDF Заповед за класиране Обект 1910.pdf Договор Обект ЕТ 1910.pdf
Допълнителна информация: Уведомление ЕТ 1910.PDF
Последно потвърдена цена 53473.00 лв 28.03.2019 13:53:59
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обекти с номера: № ЕТ 1909
EТ00343 28.03.2019 11:30 Явен търг 64,257.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1909
Дървесен вид бл,цр,мжд,кгбр,пкл,срлп
Едра 103 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
За огрев 882 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1108 куб.м.
Документи: ЕТ 1909.rar
Резултати: Протокол Обект 1908.pdf Справка Обект 1908.PDF Заповед за класиране Обект 1908.pdf Протокол Обект 1909.pdf Справка Обект 1909.PDF Заповед за класиране Обект 1909.pdf Договор Обект ЕТ 1909 .pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 66185.00 лв 28.03.2019 11:57:56
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обекти с номера: № ЕТ 1908
EТ00342 28.03.2019 10:00 Явен търг 263,811.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ 1908
Дървесен вид тп
Едра 3303 куб.м.
Средна 603 куб.м.
Дребна 254 куб.м.
За огрев 179 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Всичко 4360 куб.м.
Документи: ЕТ 1908.rar
Резултати: Протокол Обект 1908.pdf Справка Обект 1908.PDF Заповед за класиране Обект 1908.pdf Договор Обект ЕТ 1908 .pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 319209.00 лв 28.03.2019 11:25:51
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен (ЕТ МФ)
EТ00345 27.03.2019 15:00 Явен търг 63,278.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1912
Дървесен вид тп
Едра 139 куб.м.
Средна 788 куб.м.
Дребна 57 куб.м.
За огрев 293 куб.м.
ОЗМ 28 куб.м.
Всичко 1305 куб.м.
Документи: 1912 ЕТ МФ.rar Заповед № 99 11 03 2019 г. за об 1912.pdf тех план об 1912 (ЕТ МФ).pdf
Резултати: заповед спечелил об 1912.pdf
Допълнителна информация:
Електронен търг за добита дървесина
EТ00341 27.03.2019 13:30 Явен търг 8,782.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19015
Дървесен вид здгл
Едра 63 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 4 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 89 куб.м.
Документи: 19015.rar
Резултати: Protokol_19015 .doc З-Д КЛАСИРАНЕ 19015 .doc Справка 19015.jpg
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00340 е прекратена!
Електронен търг за добита дървесина
EТ00340 27.03.2019 11:30 Явен търг 67,568.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19014
Дървесен вид бк, дб, гбр, здб, бб
Едра 353 куб.м.
Средна 40 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 232 куб.м.
ОЗМ 72 куб.м.
Всичко 697 куб.м.
Документи: 19014.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
Електронен търг за добита дървесина
EТ00339 27.03.2019 10:00 Явен търг 46,342.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19013
Дървесен вид бк
Едра 233 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 215 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Всичко 509 куб.м.
Документи: 19013.rar
Резултати: Protokol_19013 .doc З-Д КЛАСИРАНЕ 19013 .doc Справка 19013.jpg
Допълнителна информация:
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово
EТ00338 06.03.2019 15:00 Явен търг 44,614.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1915
Дървесен вид тп;
Едра 224 куб.м.
Средна 521 куб.м.
Дребна 70 куб.м.
За огрев 164 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Всичко 1009 куб.м.
Документи: обект № 1915.rar
Резултати: Справка обект 1915 .pdf Протокол резултати 1915 .pdf Заповед № 78 от 07.03.19г..pdf договор обект № 1915 .doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 64684.00 лв 06.03.2019 15:43:56
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово
EТ00337 06.03.2019 13:30 Явен търг 90,947.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1914
Дървесен вид срлп; пляс; гбр; кл;
Едра 470 куб.м.
Средна 117 куб.м.
Дребна 99 куб.м.
За огрев 1272 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Всичко 2008 куб.м.
Документи: обект № 1914.rar
Резултати: Справка обект 1914 .pdf Протокол резултати 1914 .pdf Заповед № 77 от 07.03.19г. .pdf Заповед № 110 от 08.05.19г. .jpg
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 140051.00 лв 06.03.2019 14:12:02
Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС "Каракуз" град Дулово
EТ00336 06.03.2019 10:00 Явен търг 58,064.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1913
Дървесен вид срлп; пляс; гбр; цр; кл;
Едра 249 куб.м.
Средна 89 куб.м.
Дребна 63 куб.м.
За огрев 797 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Всичко 1248 куб.м.
Документи: обект № 1913.rar
Резултати: Справка обект 1913.pdf Протокол резултати 1913 .pdf Заповед № 76 от 07.03.19г..pdf договор обект 1913.doc
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 89402.00 лв 06.03.2019 11:00:11
Продажба на стояща дървесина на корен - Обект 1904 E на ТП ДЛС "Росица"
EТ00335 13.02.2019 10:00 Явен търг 17,378.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 1904 Е
Дървесен вид бб
Едра 104 куб.м.
Средна 94 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
За огрев 100 куб.м.
ОЗМ 68 куб.м.
Всичко 366 куб.м.
Документи: Документи 1904Е.rar
Резултати: Протокол комисия-1904Е.pdf Заповед за класиране 1904Е.pdf Договор 1904 Е.pdf
Допълнителна информация:
ЕТ1905-ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00334 15.01.2019 11:30 Явен търг 47,036.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1905
Дървесен вид бк,врб,см,трп
Едра 386 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
За огрев 243 куб.м.
ОЗМ 62 куб.м.
Всичко 729 куб.м.
Документи: 1. Документация - ЕТ1905.pdf 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен !!!.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1905.pdf
Резултати: Scan2019-01-18_161636.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 47506.00 лв 15.01.2019 12:02:25
ЕТ1901МТ-ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГАБРОВО
EТ00333 15.01.2019 08:30 Явен търг 30,020.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № ЕТ1901МТ
Дървесен вид бб,см,здгл,чб,ак,бк,гбр,явр
Едра 179 куб.м.
Средна 86 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
За огрев 241 куб.м.
ОЗМ 51 куб.м.
Всичко 562 куб.м.
Документи: 1. Документация - ЕТ1901МТ.pdf 2. Други тръжни условия.doc 3.Изисквания към кандидатите.doc 4.Списък на документите, които следва да представят кандидатите.doc 5.Основания за недопускане.doc 6.Проект договор корен.doc 7.Заявление Приложение 1.doc 8.Административни сведения Приложение 2.doc 9.Декларация Приложение 3.doc 10. Декларация Приложение 4.doc 11.Декларация подизпълнители Приложение 5.doc 12.Декларация Приложение 8.doc 13.Декларация Приложение 6.doc 14.Декларация Приложение 7.doc 15.Декларация Приложение 9.docx 16.Декларация Приложение 10.docx ЕТ1901МТ.pdf
Резултати: резултати-ЕТ1901МТ.pdf договор ЕТ1901МТ.pdf
Допълнителна информация:
предварителна покупко-продажба на дървесина от ДГС “Разград” в обект № 19116
EТ00332 04.01.2019 15:00 Явен търг 59,404.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и № 19116
Дървесен вид ак
Едра 2 куб.м.
Средна 286 куб.м.
Дребна 141 куб.м.
За огрев 623 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 1056 куб.м.
Документи: 360 м.pdf 362 б.pdf 363 л.pdf 366 д.pdf adm_sved.doc dekl_58.doc deklaraciq 4l 74 al 5.docx Dogovor_predv_prodobajba_2019_ET.doc Uslovia_19116.doc zaglavna.doc Zaiavl-prod.doc Zap_19116.doc
Резултати: protokol_pr_19116.doc Zapoved_klasirane 19116.doc справка 19116.pdf Dogovor_predv_prodobajba_LES GRUP_19116.doc
Допълнителна информация: