Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
Процедура № EТ00613 е прекратена!
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2002
EТ00613 22.01.2020 10:00 Явен търг 108,608.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 4_02.01.2020 откриване търг.pdf Заповед.doc Документация.doc 2002 Технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия.pdf Заповед 35_22.01.2020 г. прекратяване.pdf
Процедура № EТ00612 е прекратена!
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2001
EТ00612 22.01.2020 09:30 Явен търг 84,921.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 3_02.01.2020 откриване търг.pdf Заповед.doc Документация.doc 2001 Технологични планове.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол комисия.pdf Заповед 34_22.01.2020 г. прекратяване.pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2009-1
EТ00611 21.01.2020 13:00 Явен търг 73,871.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2009-1.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед резултати обект № 2009-1 .pdf Протокол документи обект № 2009-1 .pdf Договор обект № 2009-1.pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2008-1
EТ00610 21.01.2020 12:30 Явен търг 47,268.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2008-1.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед резултати обект № 2008-1 .pdf Протокол документи обект №2008-1 .pdf Договор обект № 2008-1 .pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2007-1
EТ00609 21.01.2020 12:00 Явен търг 64,731.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2007-1.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед прекратяване обект № 2007-1 .pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2006-1
EТ00608 21.01.2020 11:30 Явен търг 45,273.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2006-1.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед резултати обект № 2006-1.pdf Протокол документи обект № 2006-1.pdf Договор обект № 2006-1.pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2005-1
EТ00607 21.01.2020 11:00 Явен търг 49,087.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2005-1.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед резултати обект № 2005-1 .pdf Протокол документи обект № 2005-1.pdf Договор обект № 2005-1.pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2004-1
EТ00606 21.01.2020 10:30 Явен търг 51,921.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2004-1.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед резултати обект № 2004-1 .pdf Протокол документи обект № 2004-1.pdf Договор обект № 2004-1.pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2003-1
EТ00605 21.01.2020 10:00 Явен търг 50,966.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2003 -1.rar Уведомление обект № 2003-1 .pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед резултати обект № 2003-1 .pdf Протокол документи обект № 2003-1.pdf Договор обект № 2003-1 .pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2002-1
EТ00604 21.01.2020 09:30 Явен търг 49,708.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2002-1.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед резултати обект № 2002-1 .pdf Протокол документи обект № 2002-1.pdf Договор обект № 2002-1 .pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2001-1
EТ00603 21.01.2020 09:00 Явен търг 60,598.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2001-1.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол и заповед резултати обект № 2001-1.pdf Протокол документи обект № 2001-1 .pdf Договор обект № 2001-1.pdf
Последно потвърдена цена 61203.00 лв 22.01.2020 09:03:05
Процедура № EТ00588 е прекратена!
ТП ДГС Разград / Обект №: 20409
EТ00588 15.01.2020 16:00 Явен търг 41,646.82 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 230v.pdf 242b.pdf 246d.pdf 252g.pdf 257z.pdf 267b.pdf dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2020.doc Uslovia_20409.doc zaglavna.docx Zap_20409.doc
Резултати:
Допълнителна информация: резултати 20409_cor.pdf
ТП ДГС Разград / Обект №: 20408
EТ00587 15.01.2020 15:00 Явен търг 45,251.67 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 275 b.pdf 277 m.pdf 283 f.pdf 288o.pdf 303 e.pdf 342 i.pdf 346 e.pdf 348 v.pdf 394 o.pdf dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2020.doc Uslovia_20408.doc zaglavna.docx Zap_20408.doc
Резултати:
Допълнителна информация: резултати 20408_cor.pdf protokol_20408 komisia_dogovor.doc dogovor_st_prodagba_2020_20408.doc
Процедура № EТ00586 е прекратена!
ТП ДГС Разград / Обект №: 20407
EТ00586 15.01.2020 14:00 Явен търг 55,504.04 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 272d.pdf 284 b.pdf dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2020.doc Uslovia_20407.doc zaglavna.docx Zap_20407.doc
Резултати:
Допълнителна информация: резултати 20407_cor.pdf
ТП ДГС Разград / Обект №: 20406
EТ00585 15.01.2020 13:00 Явен търг 44,026.48 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1о.pdf 4а.pdf 284 o.pdf 285 sh.pdf 293 g.pdf 294 d.pdf dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2020.doc Uslovia_20406.doc zaglavna.docx Zap_20406.doc
Резултати:
Допълнителна информация: резултати 20406_cor.pdf protokol_20406 komisia_dogovor.doc dogovor_st_prodagba_2020_20406.doc
ТП ДГС Разград / Обект №: 20405
EТ00584 15.01.2020 12:00 Явен търг 103,721.91 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 251г.pdf 260д.pdf 277 l.pdf 291 b.pdf 343 p.pdf 357 i.pdf dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2020_38.doc Uslovia_20405.doc zaglavna.docx Zap_20405.doc
Резултати:
Допълнителна информация: резултати 20405_cor.pdf protokol_20405 komisia_dogovor.doc dogovor_st_prodagba_2020_38_20405.doc
ТП ДГС Разград / Обект №: 20404
EТ00583 15.01.2020 11:00 Явен търг 48,193.51 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 261 b.pdf dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2020_38.doc Uslovia_20404.doc zaglavna.docx Zap_20404.doc
Резултати:
Допълнителна информация: резултати 20404_cor.pdf protokol_20404 komisia_dogovor.doc dogovor_st_prodagba_2020_38_20404.doc
ТП ДГС Разград / Обект №: 20403
EТ00582 15.01.2020 10:00 Явен търг 80,299.91 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 194к.pdf 239а.pdf 247а.pdf 247б.pdf 275 а.pdf 338 v.pdf 342 p.pdf 354 e.pdf dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2020_38.doc Uslovia_20403.doc zaglavna.docx Zap_20403.doc
Резултати:
Допълнителна информация: резултати 20403_cor.pdf protokol_20403 komisia_dogovor.doc dogovor_st_prodagba_2020_38_20403.doc
ТП ДГС Разград / Обект №: 20402
EТ00581 15.01.2020 09:00 Явен търг 49,474.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 275 g.pdf dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2020_38.doc Uslovia_20402.doc zaglavna.docx Zap_20402.doc
Резултати:
Допълнителна информация: резултати 20402_cor.pdf protokol_20402 komisia_dogovor.doc dogovor_st_prodagba_2020_38_20402.doc
ТП ДГС Разград / Обект №: 20401
EТ00580 15.01.2020 08:00 Явен търг 34,043.99 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 97б.pdf 97з.pdf 171а.pdf 186н.pdf 225т.pdf 234б.pdf dekl 18.doc dogovor_st_prodagba_2020_38.doc Uslovia_20401.doc zaglavna.docx Zap_20401.doc
Резултати:
Допълнителна информация: резултати 20401_cor.pdf protokol_20401 komisia_dogovor.doc dogovor_st_prodagba_2020_38_20401.doc