Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2011
EТ00595 08.01.2020 14:30 Явен търг 24,723.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед и документация.pdf Документация ЕТ 2011.doc заповед ЕТ 2011.doc ОБЕКТ 2011.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: ЗАПОВЕД И ПРОТОКОЛ 2011.pdf
Процедура № EТ00594 е прекратена!
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2010
EТ00594 08.01.2020 14:00 Явен търг 14,239.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед и документация.pdf Документация ЕТ 2010.doc заповед ЕТ 2010.doc ОБЕКТ 2010.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: 2010 ЗАПОВЕД ПРОТОКОЛ.pdf
Процедура № EТ00593 е прекратена!
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2009
EТ00593 08.01.2020 13:30 Явен търг 34,593.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед и документация.pdf Документация ЕТ 2009.doc заповед ЕТ 2009.doc ОБЕКТ 2009.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: 2009 ЗАПОВЕД И ПРОТОКОЛ.pdf
Процедура № EТ00592 е прекратена!
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2008
EТ00592 08.01.2020 13:00 Явен търг 19,243.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед и документация.pdf Документация ЕТ 2008.doc заповед ЕТ 2008.doc ОБЕКТ 2008.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: 2008 ЗАПОВЕД И ПРОТОКОЛ.pdf
Процедура № EТ00591 е прекратена!
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2003
EТ00591 08.01.2020 12:30 Явен търг 17,651.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед и документация.pdf Документация ЕТ 2003.doc заповед ЕТ 2003.doc ОБЕКТ 2003.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: 2003 ЗАПОВЕД И ПРОТОКОЛ.pdf
Процедура № EТ00590 е прекратена!
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2002
EТ00590 08.01.2020 12:00 Явен търг 23,646.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед и документация.pdf Документация ЕТ 2002.doc заповед ЕТ 2002.doc ОБЕКТ 2002.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: 2002 ЗАПОВЕД И ПРОТОКОЛ.pdf
Процедура № EТ00589 е прекратена!
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2001
EТ00589 08.01.2020 11:30 Явен търг 25,368.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: заповед и документация.pdf Документация ЕТ 2001.doc заповед ЕТ 2001.doc ОБЕКТ 2001.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: 2001 ЗАПОВЕД И ПРОТОКОЛ.pdf
Процедура № EТ00559 е прекратена!
ТП ДГС Елена / Обект №: 2009
EТ00559 08.01.2020 11:00 Явен търг 78,779.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z 304.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001, 2005, 2007-2009.rar Протокол ET00559.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед ЕТ 2009.pdf
ТП ДГС Елена / Обект №: 2008
EТ00558 08.01.2020 10:30 Явен търг 51,073.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z 304.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001, 2005, 2007-2009.rar Протокол ET00558.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед ЕТ 2008.pdf
ТП ДГС Елена / Обект №: 2007
EТ00557 08.01.2020 10:00 Явен търг 47,780.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z 304.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001, 2005, 2007-2009.rar Протокол ET00557.pdf протокол обект 2007 -13.01.2020 г..pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед ЕТ 2007.pdf
Процедура № EТ00556 е прекратена!
ТП ДГС Елена / Обект №: 2005
EТ00556 08.01.2020 09:30 Явен търг 36,355.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z 304.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001, 2005, 2007-2009.rar Протокол ET00556.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед ЕТ 2005.pdf
Процедура № EТ00555 е прекратена!
ТП ДГС Елена / Обект №: 2001
EТ00555 08.01.2020 09:00 Явен търг 14,056.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Z 304.pdf ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001, 2005, 2007-2009.rar Протокол ET00555.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: Заповед ЕТ 2001.pdf
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20019
EТ00578 07.01.2020 13:30 Явен търг 32,304.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20019.rar Протокол ET00578.pdf Protokol-2 -ел. търг .docx
Резултати:
Допълнителна информация: ZAPOVED-20019.doc
Процедура № EТ00577 е прекратена!
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20018
EТ00577 07.01.2020 13:00 Явен търг 78,058.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20018.rar
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20017
EТ00576 07.01.2020 12:30 Явен търг 31,128.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20017.rar Протокол ET00576.pdf Protokol-2 -ел. търг .docx
Резултати:
Допълнителна информация: ZAPOVED-20017.doc
Последно потвърдена цена 31439.00 лв 07.01.2020 12:33:08
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20016
EТ00575 07.01.2020 11:30 Явен търг 45,596.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20016.rar Заповед № РД 169.pdf Protokol-2 -ел. търг .docx
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20015
EТ00574 07.01.2020 11:00 Явен търг 40,537.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20015.rar Заповед № РД 173.pdf Протокол ET00574.pdf Protokol-2 -ел. търг .docx
Резултати:
Допълнителна информация: ZAPOVED-20015.doc
Процедура № EТ00573 е прекратена!
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20014
EТ00573 07.01.2020 10:30 Явен търг 199,744.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20014.rar Заповед № РД 172.pdf Протокол ET00573.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: ZAPOVED-20014.doc
Процедура № EТ00572 е прекратена!
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20013
EТ00572 07.01.2020 10:00 Явен търг 95,552.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20013.rar Заповед № РД 171.pdf Протокол ET00572.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: ZAPOVED-20013.doc
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2006 ЕТМТ
EТ00571 06.01.2020 15:00 Явен търг 126,853.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2006 EТ МТ е.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 2006 ЕТ МТ.pdf резултати об 2006 МТЕТ след корекция по чл.2 от ЗЗЛД.pdf