Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1932
EТ00361 19.04.2019 13:30 Явен търг 43,735.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1932 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 70_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 99_22.04.2019 г. определен купувач.pdf Договор купувач.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00360 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1931
EТ00360 19.04.2019 11:30 Явен търг 33,612.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1931 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 69_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Протокол комисия.pdf Заповед 98_22.04.2019 г. прекратяване.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1930
EТ00359 19.04.2019 10:00 Явен търг 65,564.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1930 технологични планове.pdf Документация.doc Заповед.doc Заглавна страница.pdf Заповед 68_22.03.2019 г. откриване търг.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 97_22.04.2019 г. определен купувач.pdf Договор купувач.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1929
EТ00358 17.04.2019 15:00 Явен търг 46,504.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 67_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Документация.doc Заповед.doc 1929 технологични планове.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 92_17.04.2019 г._определен купувач.pdf ET1929 Договор купувач.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1928
EТ00357 17.04.2019 13:30 Явен търг 43,571.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Заглавна страница.pdf Заповед 66_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Документация.doc Заповед.doc 1928 технологични планове.pdf
Резултати: Протокол комисия.pdf Справка.pdf Заповед 91_17.04.2019 г. определен купувач.pdf ET1928 Договор купувач.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1919ЕТ-ТП ДГС Плачковци
EТ00356 17.04.2019 11:30 Явен търг 110,170.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1919ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№47_ПРОТОКОЛ_1919ЕТ.pdf ДОГОВОР_ПОКУПКА_1919.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00355 е прекратена!
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1918ЕТ-ТП ДГС Плачковци
EТ00355 17.04.2019 10:00 Явен търг 42,688.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1918ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№48_ПРОТОКОЛ_1918ЕТ.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1917ЕТ-ТП ДГС Плачковци
EТ00354 17.04.2019 08:30 Явен търг 65,823.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1917ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№44_ПРОТОКОЛ_1917ЕТ.pdf ДОГОВОР_ПОКУПКА_1917.pdf
Допълнителна информация:
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1927
EТ00364 16.04.2019 15:00 Явен търг 60,882.60 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1927 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 65_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Справка.pdf Протокол комисия.pdf Заповед 88_16.04.2019 г. определен кукувач.pdf ЕТ1927 Договор купувач.pdf
Допълнителна информация:
Процедура № EТ00363 е прекратена!
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, електронен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - обект ЕТ1926
EТ00363 16.04.2019 13:30 Явен търг 77,182.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 1926 технологични планове.pdf Документация.doc Заглавна страница.pdf Заповед 64_22.03.2019 г. откриване търг.pdf Заповед.doc
Резултати: Справка.pdf Протокол комисия.pdf Заповед 86_16.04.2019 г. прекратяване търг.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1916ЕТ- ТП ДГС Плачковци
EТ00353 15.04.2019 11:30 Явен търг 76,894.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1916ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№36_ПРОТОКО_1916ЕТ.pdf ДОГОВОР_ПОКУПКА_1916.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1915ЕТ- ТП ДГС Плачковци
EТ00352 15.04.2019 10:00 Явен търг 17,612.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1915ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№35_ПРОТОКОЛ_1915ЕТ.pdf ДОГОВОР_ПОКУПКА.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от обект 1914ЕТ- ТП ДГС Плачковци
EТ00351 15.04.2019 08:30 Явен търг 32,988.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_ДОКУМЕНТАЦИЯ_1914ET.pdf
Резултати: ЗАПОВЕД_№34_ПРОТОКОЛ_1914ЕТ.pdf ДОГОВОР_ПОКУПКА_1914.pdf
Допълнителна информация:
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19115 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00350 12.04.2019 15:00 Явен търг 19,225.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19115 E.rar
Резултати: Протокол Обект 19115 Е.pdf Заповед за класиране Обект 19115 Е.pdf Договор 19115 Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 19417.00 лв 12.04.2019 15:05:26
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19114 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00349 12.04.2019 13:30 Явен търг 19,225.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19114 E.rar
Резултати: Протокол Обект 19114Е.pdf Заповед за класиране за Обект 19114Е.pdf Договор 19114 Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 19417.00 лв 12.04.2019 13:36:31
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19113 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00348 12.04.2019 11:30 Явен търг 19,225.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19113 E.rar
Резултати: Протокол Обект 19113Е.pdf Заповед за класиране за Обект 19113Е.pdf Договор 19113 Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 20953.00 лв 12.04.2019 12:01:08
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19112 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00347 12.04.2019 10:00 Явен търг 19,225.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19112 E.rar
Резултати: Протокол Обект 19112Е.pdf Заповед за класиране за Обект 19112Е.pdf Договор 19112 Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 19417.00 лв 12.04.2019 10:12:34
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19111 Е на ТП ДЛС "Росица"
EТ00346 12.04.2019 08:30 Явен търг 19,225.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: Dokumenti_19111 E.rar
Резултати: Протокол Обект 19111Е.pdf Заповед за класиране за Обект 19111Е.pdf Договор 19111 Е.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 19609.00 лв 12.04.2019 08:46:52
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обекти с номера: № ЕТ 1910
EТ00344 28.03.2019 13:30 Явен търг 51,916.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ЕТ 1910.rar
Резултати: Протокол Обект 1910.pdf Справка Обект 1910.PDF Заповед за класиране Обект 1910.pdf Договор Обект ЕТ 1910.pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 53473.00 лв 28.03.2019 13:53:59
Електронен търг с явно наддаване за продажба на стояща на корен дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Бяла” – гр. Бяла, СЦДП-ДП-Габрово в Обекти с номера: № ЕТ 1909
EТ00343 28.03.2019 11:30 Явен търг 64,257.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ЕТ 1909.rar
Резултати: Протокол Обект 1908.pdf Справка Обект 1908.PDF Заповед за класиране Обект 1908.pdf Протокол Обект 1909.pdf Справка Обект 1909.PDF Заповед за класиране Обект 1909.pdf Договор Обект ЕТ 1909 .pdf
Допълнителна информация:
Последно потвърдена цена 66185.00 лв 28.03.2019 11:57:56