Електронни търгове за реализация на дървесина

Първа дата Вид на търга Начална цена
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20017
EТ00576 07.01.2020 12:30 Явен търг 31,128.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20017.rar Протокол ET00576.pdf Protokol-2 -ел. търг .docx
Резултати:
Допълнителна информация: ZAPOVED-20017.doc
Последно потвърдена цена 31439.00 лв 07.01.2020 12:33:08
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20016
EТ00575 07.01.2020 11:30 Явен търг 45,596.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20016.rar Заповед № РД 169.pdf Protokol-2 -ел. търг .docx
Резултати:
Допълнителна информация:
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20015
EТ00574 07.01.2020 11:00 Явен търг 40,537.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20015.rar Заповед № РД 173.pdf Протокол ET00574.pdf Protokol-2 -ел. търг .docx
Резултати:
Допълнителна информация: ZAPOVED-20015.doc
Процедура № EТ00573 е прекратена!
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20014
EТ00573 07.01.2020 10:30 Явен търг 199,744.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20014.rar Заповед № РД 172.pdf Протокол ET00573.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: ZAPOVED-20014.doc
Процедура № EТ00572 е прекратена!
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20013
EТ00572 07.01.2020 10:00 Явен търг 95,552.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20013.rar Заповед № РД 171.pdf Протокол ET00572.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: ZAPOVED-20013.doc
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2006 ЕТМТ
EТ00571 06.01.2020 15:00 Явен търг 126,853.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2006 EТ МТ е.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 2006 ЕТ МТ.pdf резултати об 2006 МТЕТ след корекция по чл.2 от ЗЗЛД.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2005 ЕТМТ
EТ00570 06.01.2020 14:30 Явен търг 78,761.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2005 EТ МТ д.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 2005 ЕТ МТ.pdf резултати об 2005 МТЕТ след корекция по чл.2 от ЗЗЛД.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2004 ЕТМТ
EТ00569 06.01.2020 14:00 Явен търг 102,074.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2004 EТ МТ д.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 2004 ЕТ МТ.pdf резултати об 2004 МТЕТ след корекция по чл.2 от ЗЗЛД.pdf
Процедура № EТ00565 е прекратена!
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20012
EТ00565 06.01.2020 13:30 Явен търг 65,211.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20012.rar Протокол ET00565.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: ZAPOVED-20012.doc
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2003 ЕТМТ
EТ00568 06.01.2020 13:00 Явен търг 68,091.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2003 EТ МТ д.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 2003 ЕТ МТ.pdf резултати об 2003 МТЕТ след корекция по чл.2 от ЗЗЛД.pdf Договор и протокол об 2003 ЕТМТ.pdf
Последно потвърдена цена 69452.82 лв 06.01.2020 13:04:02
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20010
EТ00564 06.01.2020 12:30 Явен търг 42,269.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20010.rar Протокол ET00564.pdf Protokol-2 -ел. търг .docx
Резултати:
Допълнителна информация: ZAPOVED-20010.doc
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20011
EТ00579 06.01.2020 12:00 Явен търг 26,325.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20011.rar Заповед № РД 170.pdf Протокол ET00579.pdf Protokol-2 -ел. търг .docx
Резултати:
Допълнителна информация: ZAPOVED-20011.doc
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20009
EТ00563 06.01.2020 11:30 Явен търг 27,945.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20009.rar Протокол ET00563.pdf Protokol-2 -ел. търг .docx
Резултати:
Допълнителна информация: ZAPOVED-20009.doc ZAPOVED-20009 – Коегирана.doc
Последно потвърдена цена 28505.00 лв 06.01.2020 11:34:40
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20008
EТ00562 06.01.2020 11:00 Явен търг 30,320.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20008.rar Протокол ET00562.pdf Protokol-2 -ел. търг .docx
Резултати:
Допълнителна информация: ZAPOVED-20008.doc
Процедура № EТ00561 е прекратена!
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20007
EТ00561 06.01.2020 10:30 Явен търг 11,954.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20007.rar Протокол ET00561.pdf
Резултати:
Допълнителна информация: ZAPOVED-20007.doc
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 20006
EТ00560 06.01.2020 10:00 Явен търг 31,427.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ел.търг-20006.rar Протокол ET00560.pdf Protokol-2 -ел. търг .docx
Резултати:
Допълнителна информация: ZAPOVED-20006.doc
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2002 ЕТМТ
EТ00567 06.01.2020 09:30 Явен търг 96,788.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: 2002 EТ МТ д.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 2002 ЕТ МТ.pdf резултати об 2002 МТЕТ след корекция по чл.2 от ЗЗЛД.pdf
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2001 ЕТ МТ
EТ00566 06.01.2020 09:00 Явен търг 52,692.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: об 2001 ЕТ МТ д.rar
Резултати:
Допълнителна информация: резултати об 2001 ЕТ МТ.pdf резултати об 2001 МТЕТ след корекция по чл.2 от ЗЗЛД.pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2009
EТ00554 23.12.2019 15:00 Явен търг 73,871.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2009.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол обект № 2009.pdf Заповед прекратяване обект № 2009 .pdf
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2008
EТ00553 23.12.2019 14:30 Явен търг 47,268.00 лв. без ДДС
Данни за дървесината:
Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 тона
Средна 0 тона
Дребна 0 тона
За огрев 0 тона
ОЗМ 0 тона
Всичко 0 тона
Документи: ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2008.rar
Резултати:
Допълнителна информация: Протокол обект № 2008.pdf Заповед прекратяване обект № 2008.pdf