Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 700332 Приплод женски Благороден елен 23.10.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 103374 Едногодишно женско Дива свиня 22.10.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 103361 Приплод мъжки Дива свиня 22.10.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 700324 Кошута – нераждала Благороден елен 22.10.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 700312 Приплод женски Благороден елен 22.10.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 103811 Приплод мъжки Дива свиня 22.10.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 602531 Приплод мъжки Сърна 22.10.2017
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 108212 Приплод женски Дива свиня 21.10.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 702713 Шилар Благороден елен 20.10.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 602613 Годинак Сърна 20.10.2017
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 603283 Годинак Сърна 20.10.2017
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 601456 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 20.10.2017
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105505 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 20.10.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 602528 Зряла женска – над 4 год. Сърна 20.10.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 602518 Зряла женска – над 4 год. Сърна 20.10.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 109301 Приплод мъжки Дива свиня 19.10.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 800075 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 18.10.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 700492 Приплод женски Благороден елен 18.10.2017
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 106581 Приплод мъжки Дива свиня 18.10.2017
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 106571 Приплод мъжки Дива свиня 18.10.2017
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 106562 Приплод женски Дива свиня 18.10.2017
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 106552 Приплод женски Дива свиня 18.10.2017
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 106542 Приплод женски Дива свиня 18.10.2017
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 106532 Приплод женски Дива свиня 18.10.2017
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 106522 Приплод женски Дива свиня 18.10.2017
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 102418 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 16.10.2017
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 102405 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 16.10.2017
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 102398 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 16.10.2017
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 102387 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 16.10.2017
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 100657 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 15.10.2017
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 100646 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 15.10.2017
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 100634 Едногодишно женско Дива свиня 15.10.2017
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 100628 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 15.10.2017
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 100618 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 15.10.2017
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 100608 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 15.10.2017
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 100591 Приплод мъжки Дива свиня 15.10.2017
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 100582 Приплод женски Дива свиня 15.10.2017
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 100571 Приплод мъжки Дива свиня 15.10.2017
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 100562 Приплод женски Дива свиня 15.10.2017
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 100554 Едногодишно женско Дива свиня 15.10.2017
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 100541 Приплод мъжки Дива свиня 15.10.2017
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 100536 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 15.10.2017
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 603897 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 15.10.2017
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 603887 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 15.10.2017
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 101337 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 15.10.2017
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 101326 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 15.10.2017
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 108202 Приплод женски Дива свиня 15.10.2017
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 701209 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.10.2017
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 108195 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 15.10.2017