Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610175 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 28.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718289 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.09.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717267 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 28.09.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717259 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 27.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614467 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 27.09.2022
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707369 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2022
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707359 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2022
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707349 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2022
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 701359 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722229 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2022
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610162 Приплод женски Сърна 26.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718277 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 26.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717757 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 26.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 706699 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717245 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 25.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718269 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 25.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717747 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 25.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717739 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 25.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614459 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 25.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614449 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 25.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606109 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 24.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718259 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 802643 Шилар Елен лопатар 24.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720251 Приплод мъжки Благороден елен 24.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720245 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 24.09.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722199 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 706687 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 24.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718249 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 900349 Зрял овен – над 7 год. Муфлон 24.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718237 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.09.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717239 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720233 Шилар Благороден елен 23.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720222 Приплод женски Благороден елен 23.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717729 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720219 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718229 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 706677 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 22.09.2022
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 721669 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720165 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 22.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720153 Шилар Благороден елен 22.09.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721999 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717227 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 21.09.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722009 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718219 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722099 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614437 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 21.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614429 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 21.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607339 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 20.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720149 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2022