Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133617 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 14.03.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133603 Едногодишно мъжко Дива свиня 13.03.2023
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 116251 Приплод мъжки Дива свиня 10.03.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133593 Едногодишно мъжко Дива свиня 09.03.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133582 Приплод женски Дива свиня 28.02.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142021 Приплод мъжки Дива свиня 22.02.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727722 Приплод женски Благороден елен 21.02.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727717 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 21.02.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727709 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.02.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133571 Приплод мъжки Дива свиня 20.02.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142013 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.02.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160521 Приплод мъжки Дива свиня 13.02.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160512 Приплод женски Дива свиня 13.02.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160302 Приплод женски Дива свиня 13.02.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160291 Приплод мъжки Дива свиня 13.02.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722392 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727442 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723585 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723572 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723562 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727433 Шилар Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727423 Шилар Благороден елен 31.01.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 703095 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723555 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727412 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722381 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724522 Приплод женски Благороден елен 30.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726752 Приплод женски Благороден елен 30.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726742 Приплод женски Благороден елен 30.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723541 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724511 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723531 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727252 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727372 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727361 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803102 Приплод женски Елен лопатар 29.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723522 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727242 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727235 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142561 Приплод мъжки Дива свиня 28.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727401 Приплод мъжки Благороден елен 28.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719002 Приплод женски Благороден елен 28.01.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716389 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723515 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 28.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723502 Приплод женски Благороден елен 28.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722372 Приплод женски Благороден елен 27.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724491 Приплод мъжки Благороден елен 27.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724502 Приплод женски Благороден елен 27.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726762 Приплод женски Благороден елен 26.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726732 Приплод женски Благороден елен 26.01.2023