Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609093 Годинак Сърна 31.07.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607289 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 31.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609105 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 30.07.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605987 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 30.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609077 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 29.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609067 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 28.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609487 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 28.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609477 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 28.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609455 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 28.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609465 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 28.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609505 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 27.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609495 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 27.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609049 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 26.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609359 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 25.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609347 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 24.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609339 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 24.07.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605977 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 17.07.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605969 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 08.07.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605957 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 06.07.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605945 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 28.06.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607277 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 28.06.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606639 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 27.06.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606629 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 25.06.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609035 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 22.06.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609059 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 20.06.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 607011 Приплод мъжки Сърна 13.06.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159284 Едногодишно женско Дива свиня 07.06.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609325 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 05.06.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607265 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 31.05.2021
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 606175 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 30.05.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 608489 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 29.05.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 608479 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 29.05.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 607005 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 26.05.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606617 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 21.05.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606605 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 12.05.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606737 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 11.05.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606725 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 11.05.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606717 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 11.05.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113843 Едногодишно мъжко Дива свиня 22.03.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159866 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 17.02.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156201 Приплод мъжки Дива свиня 08.02.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156191 Приплод мъжки Дива свиня 08.02.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156181 Приплод мъжки Дива свиня 08.02.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156175 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 08.02.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156165 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 08.02.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159851 Приплод мъжки Дива свиня 03.02.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159841 Приплод мъжки Дива свиня 02.02.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713132 Приплод женски Благороден елен 31.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713121 Приплод мъжки Благороден елен 31.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714421 Приплод мъжки Благороден елен 31.01.2021