Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718489 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2023
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 727117 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723679 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723669 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 729317 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718479 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727339 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.09.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 718079 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 802733 Шилар Елен лопатар 28.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 729469 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727329 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718469 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 27.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133647 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 27.09.2023
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166683 Едногодишно мъжко Дива свиня 27.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722451 Приплод мъжки Благороден елен 27.09.2023
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 706399 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 27.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722447 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 27.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724573 Шилар Благороден елен 27.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727489 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 27.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 802729 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 27.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724565 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 26.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727619 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726362 Приплод женски Благороден елен 26.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727382 Приплод женски Благороден елен 26.09.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 718067 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 26.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727475 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 26.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722439 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724559 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 25.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 729459 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 25.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724549 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 25.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724539 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 25.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727392 Приплод женски Благороден елен 25.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611477 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 24.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727469 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718459 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723699 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710999 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710989 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718449 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718437 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723709 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 718059 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723659 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 718047 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710979 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710969 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611465 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 21.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723649 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723639 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727457 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 21.09.2023