Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133461 Приплод мъжки Дива свиня 30.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716854 Кошута – нераждала Благороден елен 30.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716846 Млада кошута Благороден елен 30.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716832 Приплод женски Благороден елен 30.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719492 Приплод женски Благороден елен 29.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716821 Приплод мъжки Благороден елен 29.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719488 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.11.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716162 Приплод женски Благороден елен 29.11.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716178 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.11.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716152 Приплод женски Благороден елен 29.11.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716142 Приплод женски Благороден елен 29.11.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716136 Млада кошута Благороден елен 29.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719518 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 28.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802108 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 27.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718736 Млада кошута Благороден елен 27.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719478 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 27.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718724 Кошута – нераждала Благороден елен 27.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802055 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 27.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719468 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 27.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719454 Кошута – нераждала Благороден елен 26.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802043 Шилар Елен лопатар 26.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716813 Шилар Благороден елен 26.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716808 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 25.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719448 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 25.11.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717672 Приплод женски Благороден елен 25.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716796 Млада кошута Благороден елен 24.11.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716121 Приплод мъжки Благороден елен 24.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718716 Млада кошута Благороден елен 24.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719434 Кошута – нераждала Благороден елен 24.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719428 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719418 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719398 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719382 Приплод женски Благороден елен 24.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716781 Приплод мъжки Благороден елен 23.11.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716111 Приплод мъжки Благороден елен 23.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719403 Шилар Благороден елен 23.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719372 Приплод женски Благороден елен 23.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719362 Приплод женски Благороден елен 23.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719353 Шилар Благороден елен 23.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719341 Приплод мъжки Благороден елен 23.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719332 Приплод женски Благороден елен 23.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159295 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 22.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714998 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 22.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715006 Млада кошута Благороден елен 22.11.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716104 Кошута – нераждала Благороден елен 22.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714986 Млада кошута Благороден елен 22.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719328 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 22.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719318 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 22.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719302 Приплод женски Благороден елен 22.11.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719294 Кошута – нераждала Благороден елен 22.11.2021