Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 611899 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 28.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611887 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 28.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 164875 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 27.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611879 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 27.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611869 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 27.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611859 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 26.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611849 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 26.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611835 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 26.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611825 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 26.05.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 148894 Едногодишно женско Дива свиня 24.05.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 148884 Едногодишно женско Дива свиня 24.05.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 158913 Едногодишно мъжко Дива свиня 21.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611819 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611807 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 18.05.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 612887 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 18.05.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611285 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 16.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611797 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 15.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611789 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.05.2023
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 614619 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611777 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 13.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611765 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 13.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611757 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 13.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611745 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 13.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611737 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 13.05.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141923 Едногодишно мъжко Дива свиня 11.05.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142293 Едногодишно мъжко Дива свиня 07.05.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142044 Едногодишно женско Дива свиня 05.05.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142033 Едногодишно мъжко Дива свиня 05.05.2023
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 606255 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 03.05.2023
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 606245 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 01.05.2023
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 606237 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 164864 Едногодишно женско Дива свиня 23.04.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133637 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 10.04.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133628 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 03.04.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133617 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 14.03.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133603 Едногодишно мъжко Дива свиня 13.03.2023
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 116251 Приплод мъжки Дива свиня 10.03.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133593 Едногодишно мъжко Дива свиня 09.03.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133582 Приплод женски Дива свиня 28.02.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142021 Приплод мъжки Дива свиня 22.02.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727722 Приплод женски Благороден елен 21.02.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727717 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 21.02.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727709 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.02.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133571 Приплод мъжки Дива свиня 20.02.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142013 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.02.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160521 Приплод мъжки Дива свиня 13.02.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160512 Приплод женски Дива свиня 13.02.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160302 Приплод женски Дива свиня 13.02.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160291 Приплод мъжки Дива свиня 13.02.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722392 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023