Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 121801 Приплод мъжки Дива свиня 18.01.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 110519 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 17.01.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 110506 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 17.01.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 106431 Приплод мъжки Дива свиня 17.01.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 106421 Приплод мъжки Дива свиня 17.01.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 109607 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 17.01.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 109642 Приплод женски Дива свиня 17.01.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 109657 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 17.01.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 109668 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 17.01.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 110496 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 16.01.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 704062 Приплод женски Благороден елен 16.01.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 704052 Приплод женски Благороден елен 15.01.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 900109 Зрял овен – над 7 год. Муфлон 15.01.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 702512 Приплод женски Благороден елен 15.01.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 704042 Приплод женски Благороден елен 15.01.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 110481 Приплод мъжки Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 110477 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112643 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112633 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112624 Едногодишно женско Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112614 Едногодишно женско Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112604 Едногодишно женско Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112593 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112584 Едногодишно женско Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112573 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112561 Приплод мъжки Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112502 Приплод женски Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112541 Приплод мъжки Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112492 Приплод женски Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112551 Приплод мъжки Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112901 Приплод мъжки Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112893 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112881 Приплод мъжки Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112871 Приплод мъжки Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112862 Приплод женски Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112854 Едногодишно женско Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112842 Приплод женски Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112833 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112821 Приплод мъжки Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112811 Приплод мъжки Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 123754 Едногодишно женско Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 123742 Приплод женски Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 123731 Приплод мъжки Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 123724 Едногодишно женско Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 123714 Едногодишно женско Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 123703 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 123692 Приплод женски Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 123683 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.01.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 123673 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.01.2018
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 111716 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 15.01.2018