Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 109212 Приплод женски Дива свиня 15.08.2017
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 600885 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 15.08.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604169 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 12.08.2017
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 600857 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 09.08.2017
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 603627 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 08.08.2017
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 601809 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 06.08.2017
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 102312 Приплод женски Дива свиня 06.08.2017
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 102307 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 06.08.2017
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601579 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 05.08.2017
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601569 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 05.08.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 602715 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 05.08.2017
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 601795 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 05.08.2017
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 601785 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 05.08.2017
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 601775 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 05.08.2017
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 601763 Годинак Сърна 05.08.2017
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 601753 Годинак Сърна 05.08.2017
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 601747 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 05.08.2017
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 601739 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 05.08.2017
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 603867 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 03.08.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 103693 Едногодишно мъжко Дива свиня 02.08.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 103354 Едногодишно женско Дива свиня 02.08.2017
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 107445 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 02.08.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604159 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 02.08.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604149 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 02.08.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 602505 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 01.08.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 103707 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 31.07.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604079 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 31.07.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604067 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 31.07.2017
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 600879 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 31.07.2017
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 600867 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 31.07.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604139 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 29.07.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604129 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 29.07.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604117 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 29.07.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604089 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 29.07.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604047 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 29.07.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604107 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 29.07.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604095 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 29.07.2017
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 600845 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 26.07.2017
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 601147 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 26.07.2017
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 601139 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 26.07.2017
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 600609 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 24.07.2017
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 600599 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 23.07.2017
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 600833 Годинак Сърна 22.07.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 600047 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 22.07.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 600037 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 22.07.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 100084 Едногодишно женско Дива свиня 21.07.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 600087 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 21.07.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 600097 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 21.07.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 600107 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 21.07.2017
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 600029 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 21.07.2017