Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 123482 Приплод женски Дива свиня 19.08.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 123471 Приплод мъжки Дива свиня 19.08.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 120571 Приплод мъжки Дива свиня 18.08.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 120561 Приплод мъжки Дива свиня 18.08.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 120551 Приплод мъжки Дива свиня 18.08.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 120542 Приплод женски Дива свиня 18.08.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 120532 Приплод женски Дива свиня 18.08.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 120526 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 18.08.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106031 Приплод мъжки Дива свиня 17.08.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 602859 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 17.08.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104813 Едногодишно мъжко Дива свиня 14.08.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124421 Приплод мъжки Дива свиня 14.08.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 120515 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 13.08.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 123466 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 13.08.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126513 Едногодишно мъжко Дива свиня 13.08.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124302 Приплод женски Дива свиня 12.08.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124292 Приплод женски Дива свиня 12.08.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124281 Приплод мъжки Дива свиня 12.08.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124271 Приплод мъжки Дива свиня 12.08.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124411 Приплод мъжки Дива свиня 12.08.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106011 Приплод мъжки Дива свиня 10.08.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124261 Приплод мъжки Дива свиня 07.08.2018
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 600747 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 07.08.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124252 Приплод женски Дива свиня 06.08.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124241 Приплод мъжки Дива свиня 06.08.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124231 Приплод мъжки Дива свиня 06.08.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 126699 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 06.08.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124223 Едногодишно мъжко Дива свиня 06.08.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 603305 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 05.08.2018
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 600737 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 05.08.2018
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 600729 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 05.08.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 602689 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 04.08.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 602677 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 04.08.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112764 Едногодишно женско Дива свиня 04.08.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 112753 Едногодишно мъжко Дива свиня 04.08.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 602667 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 03.08.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 601079 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 03.08.2018
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 116491 Приплод мъжки Дива свиня 03.08.2018
ДЛС Росица ДЛС Росица 124381 Приплод мъжки Дива свиня 03.08.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106021 Приплод мъжки Дива свиня 03.08.2018
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 600717 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 02.08.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 126636 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 02.08.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 601257 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 02.08.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 601249 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 02.08.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 601239 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 02.08.2018
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 601227 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 02.08.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604449 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 02.08.2018
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 600707 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.08.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 601975 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 01.08.2018
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 601965 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 01.08.2018