Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159866 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 17.02.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156201 Приплод мъжки Дива свиня 08.02.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156191 Приплод мъжки Дива свиня 08.02.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156181 Приплод мъжки Дива свиня 08.02.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156175 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 08.02.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156165 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 08.02.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159851 Приплод мъжки Дива свиня 03.02.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159841 Приплод мъжки Дива свиня 02.02.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713132 Приплод женски Благороден елен 31.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713121 Приплод мъжки Благороден елен 31.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714421 Приплод мъжки Благороден елен 31.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713782 Приплод женски Благороден елен 31.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 164853 Едногодишно мъжко Дива свиня 31.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714412 Приплод женски Благороден елен 31.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133436 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 30.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716052 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714401 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714392 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714382 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159312 Приплод женски Дива свиня 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159322 Приплод женски Дива свиня 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714372 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714362 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714351 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714342 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714332 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714322 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700951 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708702 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708691 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714312 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713102 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714302 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714292 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801401 Приплод мъжки Елен лопатар 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711291 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714281 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713097 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.01.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700949 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801392 Приплод женски Елен лопатар 28.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713772 Приплод женски Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713763 Шилар Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713081 Приплод мъжки Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714275 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714262 Приплод женски Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713751 Приплод мъжки Благороден елен 27.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713742 Приплод женски Благороден елен 27.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713733 Шилар Благороден елен 26.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708681 Приплод мъжки Благороден елен 25.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133426 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 25.01.2021