Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159261 Приплод мъжки Дива свиня 15.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714072 Приплод женски Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714152 Приплод женски Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714142 Приплод женски Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801373 Шилар Елен лопатар 15.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711262 Приплод женски Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711255 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 14.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711202 Приплод женски Благороден елен 14.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711242 Приплод женски Благороден елен 14.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714061 Приплод мъжки Благороден елен 14.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711221 Приплод мъжки Благороден елен 13.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711232 Приплод женски Благороден елен 13.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714132 Приплод женски Благороден елен 13.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714121 Приплод мъжки Благороден елен 13.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714112 Приплод женски Благороден елен 13.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801752 Приплод женски Елен лопатар 13.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714052 Приплод женски Благороден елен 13.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713633 Шилар Благороден елен 12.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801363 Шилар Елен лопатар 11.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133417 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 09.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708672 Приплод женски Благороден елен 09.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714041 Приплод мъжки Благороден елен 08.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712982 Приплод женски Благороден елен 08.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714032 Приплод женски Благороден елен 07.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712991 Приплод мъжки Благороден елен 07.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708662 Приплод женски Благороден елен 06.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708653 Шилар Благороден елен 06.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713621 Приплод мъжки Благороден елен 05.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712972 Приплод женски Благороден елен 05.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708641 Приплод мъжки Благороден елен 04.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713412 Приплод женски Благороден елен 03.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713613 Шилар Благороден елен 02.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712962 Приплод женски Благороден елен 01.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712951 Приплод мъжки Благороден елен 01.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713602 Приплод женски Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713596 Млада кошута Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713297 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 30.12.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708631 Приплод мъжки Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713586 Млада кошута Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713578 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713568 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713322 Приплод женски Благороден елен 29.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712948 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801731 Приплод мъжки Елен лопатар 29.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801746 Млада кошута Елен лопатар 29.12.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713062 Приплод женски Благороден елен 29.12.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700928 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 28.12.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700918 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 27.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711302 Приплод женски Благороден елен 26.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711213 Шилар Благороден елен 26.12.2020