Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 713723 Шилар Благороден елен 22.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801782 Приплод женски Елен лопатар 22.01.2021
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 706307 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 22.01.2021
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 136305 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 22.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714232 Приплод женски Благороден елен 21.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711282 Приплод женски Благороден елен 20.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713712 Приплод женски Благороден елен 20.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801775 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 19.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711272 Приплод женски Благороден елен 18.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159271 Приплод мъжки Дива свиня 18.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713702 Приплод женски Благороден елен 18.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713692 Приплод женски Благороден елен 18.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713422 Приплод женски Благороден елен 18.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714222 Приплод женски Благороден елен 17.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714212 Приплод женски Благороден елен 17.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713522 Приплод женски Благороден елен 16.01.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156156 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 16.01.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156142 Приплод женски Дива свиня 16.01.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156135 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 16.01.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156121 Приплод мъжки Дива свиня 16.01.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156118 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714192 Приплод женски Благороден елен 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714182 Приплод женски Благороден елен 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714172 Приплод женски Благороден елен 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714202 Приплод женски Благороден елен 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801762 Приплод женски Елен лопатар 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714161 Приплод мъжки Благороден елен 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714102 Приплод женски Благороден елен 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714092 Приплод женски Благороден елен 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714082 Приплод женски Благороден елен 16.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113774 Едногодишно женско Дива свиня 16.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113764 Едногодишно женско Дива свиня 16.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113751 Приплод мъжки Дива свиня 16.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713682 Приплод женски Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713673 Шилар Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713662 Приплод женски Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713655 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713641 Приплод мъжки Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159261 Приплод мъжки Дива свиня 15.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714072 Приплод женски Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714152 Приплод женски Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714142 Приплод женски Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801373 Шилар Елен лопатар 15.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711262 Приплод женски Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711255 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 14.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711202 Приплод женски Благороден елен 14.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711242 Приплод женски Благороден елен 14.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714061 Приплод мъжки Благороден елен 14.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711221 Приплод мъжки Благороден елен 13.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711232 Приплод женски Благороден елен 13.01.2021