Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611119 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 02.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714646 Млада кошута Благороден елен 02.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714632 Приплод женски Благороден елен 02.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714626 Млада кошута Благороден елен 02.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801826 Млада кошута Елен лопатар 02.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801813 Шилар Елен лопатар 02.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801429 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 02.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713967 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610599 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159872 Приплод женски Дива свиня 01.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714479 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 01.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714573 Шилар Благороден елен 01.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714616 Млада кошута Благороден елен 01.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611569 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611559 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801806 Млада кошута Елен лопатар 01.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714509 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 01.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714497 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 01.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713957 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 01.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610747 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 30.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610739 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 30.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611545 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 30.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714582 Приплод женски Благороден елен 30.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714569 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 30.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610727 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 30.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606039 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 29.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714559 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713179 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610717 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 29.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713949 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801905 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 29.09.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713199 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713187 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606029 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 29.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714549 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713939 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717667 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717659 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713927 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 28.09.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713169 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 27.09.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 607042 Приплод женски Сърна 27.09.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713209 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713349 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713339 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611573 Годинак Сърна 26.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133441 Приплод мъжки Дива свиня 25.09.2021
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 700129 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 25.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708787 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 25.09.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607327 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 25.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714535 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 24.09.2021