Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727692 Приплод женски Благороден елен 15.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725002 Приплод женски Благороден елен 15.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725552 Приплод женски Благороден елен 14.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725897 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 14.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724948 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.11.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 164921 Приплод мъжки Дива свиня 13.11.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 164931 Приплод мъжки Дива свиня 13.11.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722726 Млада кошута Благороден елен 13.11.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 729544 Кошута – нераждала Благороден елен 13.11.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 729534 Кошута – нераждала Благороден елен 13.11.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 729521 Приплод мъжки Благороден елен 13.11.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 729511 Приплод мъжки Благороден елен 13.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724933 Шилар Благороден елен 13.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803232 Приплод женски Елен лопатар 13.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724926 Млада кошута Благороден елен 13.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724915 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 12.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725542 Приплод женски Благороден елен 12.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731458 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 12.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731448 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 12.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731431 Приплод мъжки Благороден елен 12.11.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722711 Приплод мъжки Благороден елен 12.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131674 Едногодишно женско Дива свиня 11.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131651 Приплод мъжки Дива свиня 11.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131642 Приплод женски Дива свиня 11.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131631 Приплод мъжки Дива свиня 11.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131622 Приплод женски Дива свиня 11.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131611 Приплод мъжки Дива свиня 11.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731428 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 11.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731418 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 11.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725535 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 11.11.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722704 Кошута – нераждала Благороден елен 10.11.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722692 Приплод женски Благороден елен 10.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731372 Приплод женски Благороден елен 10.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731382 Приплод женски Благороден елен 10.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731363 Шилар Благороден елен 10.11.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 158921 Приплод мъжки Дива свиня 09.11.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 164911 Приплод мъжки Дива свиня 09.11.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722681 Приплод мъжки Благороден елен 09.11.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722678 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725885 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725873 Шилар Благороден елен 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725863 Шилар Благороден елен 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131601 Приплод мъжки Дива свиня 09.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725521 Приплод мъжки Благороден елен 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131592 Приплод женски Дива свиня 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131585 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131578 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131567 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131555 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131542 Приплод женски Дива свиня 09.11.2023