Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711756 Млада кошута Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711736 Млада кошута Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711802 Приплод женски Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709832 Приплод женски Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609154 Едногодишна сърна Сърна 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609144 Едногодишна сърна Сърна 19.10.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606965 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711745 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709828 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 800924 Кошута – нераждала Елен лопатар 19.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708483 Шилар Благороден елен 18.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801247 Средновъзрастен рогач – 6-8 год. Елен лопатар 17.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711728 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 17.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710182 Приплод женски Благороден елен 16.10.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 701309 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 16.10.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 701297 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 16.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609131 Приплод мъжки Сърна 16.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609126 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 15.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609114 Едногодишна сърна Сърна 15.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709814 Кошута – нераждала Благороден елен 15.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711718 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711666 Млада кошута Благороден елен 15.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711678 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711656 Млада кошута Благороден елен 15.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711648 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.10.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142082 Приплод женски Дива свиня 15.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710174 Кошута – нераждала Благороден елен 14.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711638 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801226 Млада кошута Елен лопатар 14.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711628 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711688 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 607706 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 13.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 607666 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 13.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711698 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 13.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710545 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 13.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711706 Млада кошута Благороден елен 13.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801215 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 13.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709775 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 13.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711618 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 13.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711592 Приплод женски Благороден елен 13.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 607696 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 12.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 607688 Зряла женска – над 4 год. Сърна 12.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 607676 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 12.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709766 Млада кошута Благороден елен 12.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 607658 Зряла женска – над 4 год. Сърна 12.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 607644 Едногодишна сърна Сърна 12.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711588 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 11.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711578 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 11.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609028 Зряла женска – над 4 год. Сърна 11.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609018 Зряла женска – над 4 год. Сърна 11.10.2020