Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726891 Приплод мъжки Благороден елен 21.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159351 Приплод мъжки Дива свиня 20.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159341 Приплод мъжки Дива свиня 20.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723465 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 20.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723453 Шилар Благороден елен 20.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723442 Приплод женски Благороден елен 19.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722332 Приплод женски Благороден елен 19.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722322 Приплод женски Благороден елен 19.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723431 Приплод мъжки Благороден елен 18.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723422 Приплод женски Благороден елен 18.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727212 Приплод женски Благороден елен 18.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723412 Приплод женски Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723405 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723395 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723372 Приплод женски Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723382 Приплод женски Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160472 Приплод женски Дива свиня 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160462 Приплод женски Дива свиня 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160452 Приплод женски Дива свиня 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160442 Приплод женски Дива свиня 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160432 Приплод женски Дива свиня 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723362 Приплод женски Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723351 Приплод мъжки Благороден елен 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723343 Шилар Благороден елен 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724463 Шилар Благороден елен 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160422 Приплод женски Дива свиня 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160412 Приплод женски Дива свиня 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160391 Приплод мъжки Дива свиня 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723331 Приплод мъжки Благороден елен 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723322 Приплод женски Благороден елен 16.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726401 Приплод мъжки Благороден елен 14.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722313 Шилар Благороден елен 14.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 802692 Приплод женски Елен лопатар 13.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723311 Приплод мъжки Благороден елен 13.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723301 Приплод мъжки Благороден елен 13.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723292 Приплод женски Благороден елен 13.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803095 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 13.01.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146392 Приплод женски Дива свиня 12.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722301 Приплод мъжки Благороден елен 12.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160381 Приплод мъжки Дива свиня 12.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723285 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 12.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723273 Шилар Благороден елен 12.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723267 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 12.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723252 Приплод женски Благороден елен 11.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723242 Приплод женски Благороден елен 11.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723232 Приплод женски Благороден елен 10.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724451 Приплод мъжки Благороден елен 10.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723222 Приплод женски Благороден елен 10.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723211 Приплод мъжки Благороден елен 09.01.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718372 Приплод женски Благороден елен 09.01.2023