Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 717113 Шилар Благороден елен 09.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717101 Приплод мъжки Благороден елен 09.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717092 Приплод женски Благороден елен 09.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717082 Приплод женски Благороден елен 08.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721922 Приплод женски Благороден елен 08.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802175 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 07.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720011 Приплод мъжки Благороден елен 07.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113792 Приплод женски Дива свиня 06.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160122 Приплод женски Дива свиня 06.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720001 Приплод мъжки Благороден елен 06.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719992 Приплод женски Благороден елен 05.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719982 Приплод женски Благороден елен 05.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717071 Приплод мъжки Благороден елен 04.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717063 Шилар Благороден елен 04.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717052 Приплод женски Благороден елен 04.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717042 Приплод женски Благороден елен 04.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719971 Приплод мъжки Благороден елен 02.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719962 Приплод женски Благороден елен 02.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719951 Приплод мъжки Благороден елен 01.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719942 Приплод женски Благороден елен 01.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113872 Приплод женски Дива свиня 31.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113885 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 31.12.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718941 Приплод мъжки Благороден елен 30.12.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717036 Млада кошута Благороден елен 30.12.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719932 Приплод женски Благороден елен 30.12.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718952 Приплод женски Благороден елен 30.12.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717028 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 30.12.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718931 Приплод мъжки Благороден елен 29.12.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719925 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 29.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722052 Приплод женски Благороден елен 29.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722042 Приплод женски Благороден елен 29.12.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719918 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721974 Кошута – нераждала Благороден елен 29.12.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719852 Приплод женски Благороден елен 29.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721964 Кошута – нераждала Благороден елен 29.12.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717011 Приплод мъжки Благороден елен 28.12.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717006 Млада кошута Благороден елен 28.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721911 Приплод мъжки Благороден елен 28.12.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719845 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 27.12.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718902 Приплод женски Благороден елен 26.12.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718926 Млада кошута Благороден елен 26.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722032 Приплод женски Благороден елен 26.12.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126577 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 26.12.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133488 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 24.12.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718123 Шилар Благороден елен 24.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142412 Приплод женски Дива свиня 23.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142402 Приплод женски Дива свиня 23.12.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718912 Приплод женски Благороден елен 23.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721902 Приплод женски Благороден елен 23.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721892 Приплод женски Благороден елен 23.12.2021