Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732311 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 733422 Приплод женски Благороден елен 29.01.2024
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716423 Шилар Благороден елен 29.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 733412 Приплод женски Благороден елен 29.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 733312 Приплод женски Благороден елен 28.01.2024
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 726032 Приплод женски Благороден елен 28.01.2024
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 726021 Приплод мъжки Благороден елен 28.01.2024
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 726011 Приплод мъжки Благороден елен 28.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731792 Приплод женски Благороден елен 28.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731781 Приплод мъжки Благороден елен 28.01.2024
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 727141 Приплод мъжки Благороден елен 28.01.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133727 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 27.01.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133711 Приплод мъжки Дива свиня 27.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729262 Приплод женски Благороден елен 27.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 733302 Приплод женски Благороден елен 27.01.2024
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716432 Приплод женски Благороден елен 27.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731952 Приплод женски Благороден елен 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 728222 Приплод женски Благороден елен 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 728215 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729252 Приплод женски Благороден елен 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161202 Приплод женски Дива свиня 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161191 Приплод мъжки Дива свиня 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161181 Приплод мъжки Дива свиня 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161172 Приплод женски Дива свиня 26.01.2024
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 729321 Приплод мъжки Благороден елен 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729241 Приплод мъжки Благороден елен 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160792 Приплод женски Дива свиня 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160782 Приплод женски Дива свиня 26.01.2024
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 726003 Шилар Благороден елен 25.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129832 Приплод женски Дива свиня 25.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729231 Приплод мъжки Благороден елен 25.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732101 Приплод мъжки Благороден елен 25.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160772 Приплод женски Дива свиня 25.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160761 Приплод мъжки Дива свиня 25.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731672 Приплод женски Благороден елен 24.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732162 Приплод женски Благороден елен 24.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732152 Приплод женски Благороден елен 24.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732091 Приплод мъжки Благороден елен 24.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732081 Приплод мъжки Благороден елен 24.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729225 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 24.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 900327 Средновъзрастен овен – 5-7 год. Муфлон 24.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160751 Приплод мъжки Дива свиня 24.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160741 Приплод мъжки Дива свиня 24.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 733299 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.01.2024
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716412 Приплод женски Благороден елен 23.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729211 Приплод мъжки Благороден елен 23.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732072 Приплод женски Благороден елен 23.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729202 Приплод женски Благороден елен 23.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732142 Приплод женски Благороден елен 23.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729192 Приплод женски Благороден елен 23.01.2024