Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612699 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 23.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612687 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 23.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608316 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 22.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608306 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 22.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608296 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 22.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608286 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 22.07.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611227 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 19.07.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606087 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608277 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 13.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608269 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 13.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608256 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 13.07.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611215 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 08.07.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610605 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 08.07.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611197 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.06.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160187 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 11.06.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611185 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 11.06.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611179 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 10.06.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611145 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 10.06.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611157 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 10.06.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160175 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 01.06.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 611709 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.06.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 611695 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 01.06.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611205 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 29.05.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611165 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 28.05.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 611685 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 20.05.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610865 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 19.05.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606077 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 16.05.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 611677 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.05.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 611667 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.05.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 611657 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.05.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 611645 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 13.05.2022
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 603637 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 11.05.2022
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 603489 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 09.05.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606065 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 08.05.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606055 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 07.05.2022
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 606217 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 02.05.2022
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 606205 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 02.05.2022
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 606197 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 02.05.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612677 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.05.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612669 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.05.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612659 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.05.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133543 Едногодишно мъжко Дива свиня 28.04.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133533 Едногодишно мъжко Дива свиня 28.04.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133526 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 31.03.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160163 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.03.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143803 Едногодишно мъжко Дива свиня 13.03.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133512 Приплод женски Дива свиня 26.02.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133501 Приплод мъжки Дива свиня 26.02.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159333 Едногодишно мъжко Дива свиня 09.02.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718192 Приплод женски Благороден елен 31.01.2022