Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715242 Приплод женски Благороден елен 23.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715238 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 23.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715226 Млада кошута Благороден елен 23.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715212 Приплод женски Благороден елен 23.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715198 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 23.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715188 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 23.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715176 Млада кошута Благороден елен 23.10.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708801 Приплод мъжки Благороден елен 23.10.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610092 Приплод женски Сърна 23.10.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610088 Зряла женска – над 4 год. Сърна 22.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610708 Зряла женска – над 4 год. Сърна 22.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610696 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 22.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610686 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 22.10.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 607051 Приплод мъжки Сърна 21.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717528 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 20.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717531 Приплод мъжки Благороден елен 20.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610673 Годинак Сърна 20.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610668 Зряла женска – над 4 год. Сърна 20.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610652 Приплод женски Сърна 20.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610646 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 20.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715166 Млада кошута Благороден елен 19.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610636 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 19.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610626 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 19.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610616 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 19.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 611638 Зряла женска – над 4 год. Сърна 18.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715158 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 18.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715141 Приплод мъжки Благороден елен 18.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801866 Млада кошута Елен лопатар 18.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 611629 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801855 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 17.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159892 Приплод женски Дива свиня 17.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801841 Приплод мъжки Елен лопатар 16.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715133 Шилар Благороден елен 15.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715126 Млада кошута Благороден елен 15.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715116 Млада кошута Благороден елен 15.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715098 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715088 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 718557 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 800229 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707339 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707329 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707319 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707307 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707295 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 602897 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 602888 Зряла женска – над 4 год. Сърна 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 602865 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 900187 Средновъзрастен овен – 5-7 год. Муфлон 15.10.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129804 Едногодишно женско Дива свиня 14.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159884 Едногодишно женско Дива свиня 14.10.2021