Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150494 Едногодишно женско Дива свиня 27.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150594 Едногодишно женско Дива свиня 27.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150578 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 27.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150584 Едногодишно женско Дива свиня 27.11.2019
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133285 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 27.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 706866 Млада кошута Благороден елен 27.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 706852 Приплод женски Благороден елен 27.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142311 Приплод мъжки Дива свиня 27.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801076 Млада кошута Елен лопатар 26.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707641 Приплод мъжки Благороден елен 26.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707472 Приплод женски Благороден елен 26.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707492 Приплод женски Благороден елен 26.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707482 Приплод женски Благороден елен 26.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707654 Кошута – нераждала Благороден елен 26.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707504 Кошута – нераждала Благороден елен 26.11.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149285 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 25.11.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149272 Приплод женски Дива свиня 25.11.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157382 Приплод женски Дива свиня 25.11.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157372 Приплод женски Дива свиня 25.11.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157361 Приплод мъжки Дива свиня 25.11.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157351 Приплод мъжки Дива свиня 25.11.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157346 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 25.11.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157336 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 25.11.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157328 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 25.11.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157317 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 25.11.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157309 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 25.11.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157299 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 25.11.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157289 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 25.11.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 703837 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 25.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155601 Приплод мъжки Дива свиня 25.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155452 Приплод женски Дива свиня 25.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155442 Приплод женски Дива свиня 25.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155461 Приплод мъжки Дива свиня 25.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155511 Приплод мъжки Дива свиня 25.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155436 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 25.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150562 Приплод женски Дива свиня 25.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150551 Приплод мъжки Дива свиня 25.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156742 Приплод женски Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156732 Приплод женски Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156722 Приплод женски Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156712 Приплод женски Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156703 Едногодишно мъжко Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156693 Едногодишно мъжко Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156683 Едногодишно мъжко Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156628 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156615 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156673 Едногодишно мъжко Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156663 Едногодишно мъжко Дива свиня 24.11.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149262 Приплод женски Дива свиня 24.11.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149252 Приплод женски Дива свиня 24.11.2019