Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 155482 Приплод женски Дива свиня 24.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155474 Едногодишно женско Дива свиня 24.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155492 Приплод женски Дива свиня 24.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707632 Приплод женски Благороден елен 23.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707628 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 23.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707613 Шилар Благороден елен 23.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801003 Шилар Елен лопатар 23.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 800983 Шилар Елен лопатар 23.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142762 Приплод женски Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142752 Приплод женски Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142742 Приплод женски Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113441 Приплод мъжки Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113461 Приплод мъжки Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113451 Приплод мъжки Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113431 Приплод мъжки Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113421 Приплод мъжки Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707596 Млада кошута Благороден елен 23.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707512 Приплод женски Благороден елен 23.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707528 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 23.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707556 Млада кошута Благороден елен 23.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707545 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 23.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707468 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 23.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707532 Приплод женски Благороден елен 23.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150486 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155505 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 22.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801152 Приплод женски Елен лопатар 22.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707588 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 22.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801146 Млада кошута Елен лопатар 22.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 149872 Приплод женски Дива свиня 22.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707602 Приплод женски Благороден елен 22.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 149862 Приплод женски Дива свиня 22.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707574 Кошута – нераждала Благороден елен 22.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 800976 Млада кошута Елен лопатар 22.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150601 Приплод мъжки Дива свиня 22.11.2019
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133276 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 21.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707568 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708054 Кошута – нераждала Благороден елен 21.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150475 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 21.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707702 Приплод женски Благороден елен 21.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150105 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 21.11.2019
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133261 Приплод мъжки Дива свиня 21.11.2019
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 703552 Приплод женски Благороден елен 21.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707692 Приплод женски Благороден елен 21.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707676 Млада кошута Благороден елен 21.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707688 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707664 Кошута – нераждала Благороден елен 21.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 800965 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 21.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150716 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 21.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 800566 Млада кошута Елен лопатар 20.11.2019
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 703548 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 20.11.2019