Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156381 Приплод мъжки Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156373 Едногодишно мъжко Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156363 Едногодишно мъжко Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156358 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156348 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156335 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156325 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156315 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161832 Приплод женски Дива свиня 12.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161822 Приплод женски Дива свиня 12.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161811 Приплод мъжки Дива свиня 12.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161922 Приплод женски Дива свиня 12.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161938 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 12.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161945 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159136 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 12.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149352 Приплод женски Дива свиня 12.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149342 Приплод женски Дива свиня 12.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162769 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 10.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162627 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 10.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162756 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 10.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162747 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 10.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162739 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 10.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162721 Приплод мъжки Дива свиня 10.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162711 Приплод мъжки Дива свиня 10.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149339 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 10.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149329 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 10.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155671 Приплод мъжки Дива свиня 10.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162149 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162119 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162105 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162098 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162086 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162072 Приплод женски Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162061 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162051 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162041 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162036 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162779 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162781 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162791 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162801 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162941 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162934 Едногодишно женско Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162926 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162916 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162905 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162896 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162885 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162877 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162861 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019