Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 155111 Приплод мъжки Дива свиня 09.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155101 Приплод мъжки Дива свиня 09.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155091 Приплод мъжки Дива свиня 09.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150668 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 09.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150675 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 09.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150688 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 09.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150658 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 09.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150696 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150646 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707725 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 09.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708241 Приплод мъжки Благороден елен 08.11.2019
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 149012 Приплод женски Дива свиня 08.11.2019
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 149001 Приплод мъжки Дива свиня 08.11.2019
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 148991 Приплод мъжки Дива свиня 08.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150201 Приплод мъжки Дива свиня 07.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150192 Приплод женски Дива свиня 07.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150181 Приплод мъжки Дива свиня 07.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150172 Приплод женски Дива свиня 07.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 800557 Средновъзрастен рогач – 6-8 год. Елен лопатар 06.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155082 Приплод женски Дива свиня 05.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708238 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 04.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 150466 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 04.11.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149231 Приплод мъжки Дива свиня 04.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155079 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 03.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155061 Приплод мъжки Дива свиня 03.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155051 Приплод мъжки Дива свиня 03.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155042 Приплод женски Дива свиня 03.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155032 Приплод женски Дива свиня 03.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155022 Приплод женски Дива свиня 03.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155012 Приплод женски Дива свиня 03.11.2019
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 703445 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 03.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707713 Шилар Благороден елен 03.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708228 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 03.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708212 Приплод женски Благороден елен 03.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708253 Шилар Благороден елен 03.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708306 Млада кошута Благороден елен 03.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155006 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 02.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 154992 Приплод женски Дива свиня 02.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 154982 Приплод женски Дива свиня 02.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 154972 Приплод женски Дива свиня 02.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 154962 Приплод женски Дива свиня 02.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708296 Млада кошута Благороден елен 02.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708285 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 02.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708276 Млада кошута Благороден елен 02.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 800798 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 02.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 706846 Млада кошута Благороден елен 02.11.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 800785 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 02.11.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 706836 Млада кошута Благороден елен 02.11.2019
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148315 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 02.11.2019
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148305 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 02.11.2019