Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161922 Приплод женски Дива свиня 12.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161938 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 12.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161945 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159136 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 12.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149352 Приплод женски Дива свиня 12.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149342 Приплод женски Дива свиня 12.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162769 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 10.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162627 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 10.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162756 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 10.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162747 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 10.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162739 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 10.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162721 Приплод мъжки Дива свиня 10.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162711 Приплод мъжки Дива свиня 10.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149339 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 10.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149329 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 10.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155671 Приплод мъжки Дива свиня 10.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162149 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162119 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162105 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162098 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162086 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162072 Приплод женски Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162061 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162051 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162041 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162036 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162779 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162781 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162791 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162801 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162941 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162934 Едногодишно женско Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162926 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162916 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162905 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162896 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162885 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162877 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162861 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162851 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162841 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162836 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162826 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка ДУ Осенари - Кладни дял 162816 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708371 Приплод мъжки Благороден елен 09.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 706612 Приплод женски Благороден елен 09.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155662 Приплод женски Дива свиня 09.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155651 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141802 Приплод женски Дива свиня 08.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113032 Приплод женски Дива свиня 08.12.2019