Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713199 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713187 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606029 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 29.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714549 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713939 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717667 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717659 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713927 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 28.09.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713169 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 27.09.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 607042 Приплод женски Сърна 27.09.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713209 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713349 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713339 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611573 Годинак Сърна 26.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133441 Приплод мъжки Дива свиня 25.09.2021
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 700129 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 25.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708787 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 25.09.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607327 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 25.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714535 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 24.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610585 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 24.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714592 Приплод женски Благороден елен 24.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 611606 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 900297 Средновъзрастен овен – 5-7 год. Муфлон 24.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 611596 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.09.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 607032 Приплод женски Сърна 24.09.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 607021 Приплод мъжки Сърна 24.09.2021
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 700119 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710819 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710809 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713909 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713157 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714602 Приплод женски Благороден елен 23.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713897 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713889 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710799 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714527 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708779 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708769 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713149 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717649 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611539 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 22.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611525 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 22.09.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714519 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710789 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710779 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708752 Приплод женски Благороден елен 21.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713872 Приплод женски Благороден елен 21.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608249 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 21.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 611589 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 20.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710767 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 20.09.2021