Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162861 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162851 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162841 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162836 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162826 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162816 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708371 Приплод мъжки Благороден елен 09.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 706612 Приплод женски Благороден елен 09.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155662 Приплод женски Дива свиня 09.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155651 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141802 Приплод женски Дива свиня 08.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113032 Приплод женски Дива свиня 08.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149315 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 08.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149305 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 08.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149295 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 08.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 163008 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 08.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 162991 Приплод мъжки Дива свиня 08.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155631 Приплод мъжки Дива свиня 08.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155641 Приплод мъжки Дива свиня 08.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142341 Приплод мъжки Дива свиня 08.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 162982 Приплод женски Дива свиня 07.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 162972 Приплод женски Дива свиня 07.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 162961 Приплод мъжки Дива свиня 07.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 162956 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 07.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155741 Приплод мъжки Дива свиня 07.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155735 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 07.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155722 Приплод женски Дива свиня 07.12.2019
ДЛС Росица ДЛС Росица 155715 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 07.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708873 Шилар Благороден елен 07.12.2019
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148461 Приплод мъжки Дива свиня 07.12.2019
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148451 Приплод мъжки Дива свиня 07.12.2019
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148447 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 07.12.2019
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148437 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 07.12.2019
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148427 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 07.12.2019
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148419 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 07.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708036 Млада кошута Благороден елен 06.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708023 Шилар Благороден елен 06.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142332 Приплод женски Дива свиня 05.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159152 Приплод женски Дива свиня 05.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159122 Приплод женски Дива свиня 05.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161712 Приплод женски Дива свиня 05.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159182 Приплод женски Дива свиня 05.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161912 Приплод женски Дива свиня 05.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159112 Приплод женски Дива свиня 05.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159141 Приплод мъжки Дива свиня 05.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161721 Приплод мъжки Дива свиня 05.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708016 Млада кошута Благороден елен 04.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708908 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 04.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159171 Приплод мъжки Дива свиня 04.12.2019
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159191 Приплод мъжки Дива свиня 04.12.2019