Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162151 Приплод мъжки Дива свиня 05.01.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709151 Приплод мъжки Благороден елен 05.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163791 Приплод мъжки Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163781 Приплод мъжки Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163771 Приплод мъжки Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163761 Приплод мъжки Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163756 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163742 Приплод женски Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163735 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163726 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163716 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163601 Приплод мъжки Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163592 Приплод женски Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163582 Приплод женски Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163576 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163566 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163556 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163545 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163538 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163521 Приплод мъжки Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163511 Приплод мъжки Дива свиня 04.01.2020
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148508 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 04.01.2020
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148497 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 04.01.2020
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148487 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 04.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 707002 Приплод женски Благороден елен 03.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 706993 Шилар Благороден елен 03.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 706983 Шилар Благороден елен 03.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 706972 Приплод женски Благороден елен 03.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 706963 Шилар Благороден елен 03.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 706953 Шилар Благороден елен 03.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 706941 Приплод мъжки Благороден елен 03.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 706931 Приплод мъжки Благороден елен 03.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163702 Приплод женски Дива свиня 03.01.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700833 Шилар Благороден елен 03.01.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709141 Приплод мъжки Благороден елен 03.01.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709132 Приплод женски Благороден елен 03.01.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801043 Шилар Елен лопатар 03.01.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161896 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 03.01.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161881 Приплод мъжки Дива свиня 03.01.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161872 Приплод женски Дива свиня 03.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 800595 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 03.01.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709122 Приплод женски Благороден елен 03.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163682 Приплод женски Дива свиня 03.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 163691 Приплод мъжки Дива свиня 03.01.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 707872 Приплод женски Благороден елен 02.01.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159422 Приплод женски Дива свиня 02.01.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 708102 Приплод женски Благороден елен 02.01.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 706922 Приплод женски Благороден елен 02.01.2020