Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609174 Едногодишна сърна Сърна 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609184 Едногодишна сърна Сърна 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609196 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709782 Приплод женски Благороден елен 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709668 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709791 Приплод мъжки Благороден елен 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711818 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 22.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709846 Млада кошута Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711832 Приплод женски Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711824 Кошута – нераждала Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712798 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711788 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710232 Приплод женски Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710226 Млада кошута Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710216 Млада кошута Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710204 Кошута – нераждала Благороден елен 20.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710192 Приплод женски Благороден елен 20.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711772 Приплод женски Благороден елен 20.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711765 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 20.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 800842 Приплод женски Елен лопатар 20.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801232 Приплод женски Елен лопатар 20.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609166 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 20.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711756 Млада кошута Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711736 Млада кошута Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711802 Приплод женски Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709832 Приплод женски Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609154 Едногодишна сърна Сърна 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609144 Едногодишна сърна Сърна 19.10.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606965 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711745 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709828 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 800924 Кошута – нераждала Елен лопатар 19.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708483 Шилар Благороден елен 18.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801247 Средновъзрастен рогач – 6-8 год. Елен лопатар 17.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711728 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 17.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710182 Приплод женски Благороден елен 16.10.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 701309 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 16.10.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 701297 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 16.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609131 Приплод мъжки Сърна 16.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609126 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 15.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609114 Едногодишна сърна Сърна 15.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709814 Кошута – нераждала Благороден елен 15.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711718 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711666 Млада кошута Благороден елен 15.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711678 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711656 Млада кошута Благороден елен 15.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711648 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.10.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142082 Приплод женски Дива свиня 15.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710174 Кошута – нераждала Благороден елен 14.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711638 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.10.2020