Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726802 Приплод женски Благороден елен 02.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726794 Кошута – нераждала Благороден елен 02.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724322 Приплод женски Благороден елен 02.12.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717432 Приплод женски Благороден елен 01.12.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718323 Шилар Благороден елен 01.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724316 Млада кошута Благороден елен 01.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721402 Приплод женски Благороден елен 01.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721392 Приплод женски Благороден елен 01.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724396 Млада кошута Благороден елен 01.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724404 Кошута – нераждала Благороден елен 01.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802455 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 30.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721386 Млада кошута Благороден елен 30.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721954 Кошута – нераждала Благороден елен 30.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721378 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726166 Млада кошута Благороден елен 29.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726156 Млада кошута Благороден елен 29.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721334 Кошута – нераждала Благороден елен 29.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721323 Шилар Благороден елен 29.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721365 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 28.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721352 Приплод женски Благороден елен 28.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721348 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 28.11.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718313 Шилар Благороден елен 27.11.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 900359 Зрял овен – над 7 год. Муфлон 27.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726474 Кошута – нераждала Благороден елен 27.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726467 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 27.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726457 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 27.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724276 Млада кошута Благороден елен 27.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724261 Приплод мъжки Благороден елен 27.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724252 Приплод женски Благороден елен 26.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726441 Приплод мъжки Благороден елен 26.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726431 Приплод мъжки Благороден елен 26.11.2022
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 141422 Приплод женски Дива свиня 26.11.2022
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 716505 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 26.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721318 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 26.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721298 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 26.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721302 Приплод женски Благороден елен 26.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726421 Приплод мъжки Благороден елен 25.11.2022
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 167263 Едногодишно мъжко Дива свиня 25.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726418 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 25.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722136 Млада кошута Благороден елен 25.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722206 Млада кошута Благороден елен 25.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726354 Кошута – нераждала Благороден елен 25.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726344 Кошута – нераждала Благороден елен 25.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726176 Млада кошута Благороден елен 25.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721288 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 25.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721272 Приплод женски Благороден елен 25.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724241 Приплод мъжки Благороден елен 25.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726186 Млада кошута Благороден елен 24.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802448 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 24.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721262 Приплод женски Благороден елен 24.11.2022