Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133491 Приплод мъжки Дива свиня 30.01.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718181 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717177 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 30.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717161 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717152 Приплод женски Благороден елен 30.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 802609 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 30.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722161 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722152 Приплод женски Благороден елен 30.01.2022
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716357 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 30.01.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718172 Приплод женски Благороден елен 29.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 900319 Зрял овен – над 7 год. Муфлон 29.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721552 Приплод женски Благороден елен 29.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722142 Приплод женски Благороден елен 28.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718702 Приплод женски Благороден елен 28.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718692 Приплод женски Благороден елен 28.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719032 Приплод женски Благороден елен 28.01.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718162 Приплод женски Благороден елен 27.01.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718152 Приплод женски Благороден елен 27.01.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718141 Приплод мъжки Благороден елен 27.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159672 Приплод женски Дива свиня 27.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718662 Приплод женски Благороден елен 27.01.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 703632 Приплод женски Благороден елен 27.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718672 Приплод женски Благороден елен 26.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718681 Приплод мъжки Благороден елен 26.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159661 Приплод мъжки Дива свиня 26.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802232 Приплод женски Елен лопатар 26.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160151 Приплод мъжки Дива свиня 25.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160142 Приплод женски Дива свиня 25.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722112 Приплод женски Благороден елен 25.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802215 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 25.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721601 Приплод мъжки Благороден елен 24.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142261 Приплод мъжки Дива свиня 24.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160131 Приплод мъжки Дива свиня 24.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719021 Приплод мъжки Благороден елен 23.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717142 Приплод женски Благороден елен 23.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 802592 Приплод женски Елен лопатар 23.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722081 Приплод мъжки Благороден елен 22.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719012 Приплод женски Благороден елен 21.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159651 Приплод мъжки Дива свиня 21.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722073 Шилар Благороден елен 21.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721932 Приплод женски Благороден елен 21.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802223 Шилар Елен лопатар 21.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722062 Приплод женски Благороден елен 21.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718653 Шилар Благороден елен 20.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721549 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721531 Приплод мъжки Благороден елен 20.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721522 Приплод женски Благороден елен 20.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721512 Приплод женски Благороден елен 20.01.2022
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166673 Едногодишно мъжко Дива свиня 19.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717132 Приплод женски Благороден елен 19.01.2022