Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724042 Приплод женски Благороден елен 07.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160331 Приплод мъжки Дива свиня 07.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802408 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 06.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720948 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 06.11.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146344 Едногодишно женско Дива свиня 05.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720936 Млада кошута Благороден елен 05.11.2022
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 141415 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 05.11.2022
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 601466 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 05.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802363 Шилар Елен лопатар 05.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726284 Кошута – нераждала Благороден елен 05.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724032 Приплод женски Благороден елен 05.11.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146331 Приплод мъжки Дива свиня 04.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726292 Приплод женски Благороден елен 04.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720921 Приплод мъжки Благороден елен 04.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720915 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 04.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724025 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 04.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720909 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 03.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724012 Приплод женски Благороден елен 03.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720896 Млада кошута Благороден елен 03.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720886 Млада кошута Благороден елен 02.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802358 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 02.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720878 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 02.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724086 Млада кошута Благороден елен 02.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724092 Приплод женски Благороден елен 02.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724101 Приплод мъжки Благороден елен 02.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720861 Приплод мъжки Благороден елен 02.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720858 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 01.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720842 Приплод женски Благороден елен 01.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720835 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 01.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720822 Приплод женски Благороден елен 01.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720798 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 01.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720818 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 01.11.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802342 Приплод женски Елен лопатар 31.10.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726305 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 31.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614519 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 31.10.2022
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 613409 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 31.10.2022
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 613399 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 31.10.2022
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 613389 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 31.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720781 Приплод мъжки Благороден елен 31.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720771 Приплод мъжки Благороден елен 31.10.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726272 Приплод женски Благороден елен 29.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719086 Млада кошута Благороден елен 29.10.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718302 Приплод женски Благороден елен 28.10.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133567 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 27.10.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717353 Шилар Благороден елен 26.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720761 Приплод мъжки Благороден елен 26.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719078 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 26.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720755 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 26.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719094 Кошута – нераждала Благороден елен 26.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614507 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 25.10.2022