Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712026 Млада кошута Благороден елен 02.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712018 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 02.11.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710302 Приплод женски Благороден елен 01.11.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166623 Едногодишно мъжко Дива свиня 01.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711982 Приплод женски Благороден елен 01.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711978 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 01.11.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 801296 Млада кошута Елен лопатар 01.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711996 Млада кошута Благороден елен 31.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710291 Приплод мъжки Благороден елен 31.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710288 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 31.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711968 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711958 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710598 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710586 Млада кошута Благороден елен 29.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133372 Приплод женски Дива свиня 29.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133361 Приплод мъжки Дива свиня 29.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801567 Средновъзрастен рогач – 6-8 год. Елен лопатар 29.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710576 Млада кошута Благороден елен 29.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710568 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711948 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711938 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711128 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 28.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710273 Шилар Благороден елен 28.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801554 Кошута – нераждала Елен лопатар 28.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708552 Приплод женски Благороден елен 28.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708542 Приплод женски Благороден елен 28.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 801282 Приплод женски Елен лопатар 28.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710262 Приплод женски Благороден елен 28.10.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142091 Приплод мъжки Дива свиня 28.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711112 Приплод женски Благороден елен 28.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710251 Приплод мъжки Благороден елен 27.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711924 Кошута – нераждала Благороден елен 27.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711798 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 27.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712006 Млада кошута Благороден елен 27.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711896 Млада кошута Благороден елен 26.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801138 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 26.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711908 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 26.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711912 Приплод женски Благороден елен 26.10.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166613 Едногодишно мъжко Дива свиня 26.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711882 Приплод женски Благороден елен 26.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711878 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 26.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711868 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 26.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710555 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 25.10.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606998 Зряла женска – над 4 год. Сърна 25.10.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149442 Приплод женски Дива свиня 25.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609208 Зряла женска – над 4 год. Сърна 25.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609246 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 25.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609444 Едногодишна сърна Сърна 25.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609434 Едногодишна сърна Сърна 25.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609414 Едногодишна сърна Сърна 25.10.2020