Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802542 Приплод женски Елен лопатар 03.01.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716377 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723132 Приплод женски Благороден елен 02.01.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725823 Шилар Благороден елен 31.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723122 Приплод женски Благороден елен 31.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726885 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 30.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726601 Приплод мъжки Благороден елен 29.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129862 Приплод женски Дива свиня 29.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726672 Приплод женски Благороден елен 29.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726682 Приплод женски Благороден елен 29.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726712 Приплод женски Благороден елен 29.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726662 Приплод женски Благороден елен 29.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723112 Приплод женски Благороден елен 29.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726591 Приплод мъжки Благороден елен 28.12.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718362 Приплод женски Благороден елен 28.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129943 Едногодишно мъжко Дива свиня 28.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129932 Приплод женски Дива свиня 28.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723101 Приплод мъжки Благороден елен 27.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723096 Млада кошута Благороден елен 26.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723082 Приплод женски Благороден елен 26.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723072 Приплод женски Благороден елен 26.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726652 Приплод женски Благороден елен 25.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726642 Приплод женски Благороден елен 25.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726632 Приплод женски Благороден елен 25.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726622 Приплод женски Благороден елен 25.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726611 Приплод мъжки Благороден елен 25.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129892 Приплод женски Дива свиня 25.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726772 Приплод женски Благороден елен 25.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723062 Приплод женски Благороден елен 25.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724438 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726874 Кошута – нераждала Благороден елен 23.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160288 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 22.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160271 Приплод мъжки Дива свиня 22.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160266 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 22.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160258 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 22.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726581 Приплод мъжки Благороден елен 22.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726574 Кошута – нераждала Благороден елен 22.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726952 Приплод женски Благороден елен 22.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726862 Приплод женски Благороден елен 22.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 130482 Приплод женски Дива свиня 22.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160246 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 21.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161507 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 21.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160236 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 21.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160212 Приплод женски Дива свиня 21.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160228 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 21.12.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717452 Приплод женски Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717442 Приплод женски Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724424 Кошута – нераждала Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724412 Приплод женски Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723054 Кошута – нераждала Благороден елен 20.12.2022