Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722248 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 25.10.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722231 Приплод мъжки Благороден елен 25.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802313 Шилар Елен лопатар 25.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802334 Кошута – нераждала Елен лопатар 25.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802323 Шилар Елен лопатар 25.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720728 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 25.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719062 Приплод женски Благороден елен 25.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720741 Приплод мъжки Благороден елен 24.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802298 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 24.10.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718291 Приплод мъжки Благороден елен 24.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720738 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720808 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 614053 Годинак Сърна 24.10.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717771 Приплод мъжки Благороден елен 23.10.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158519 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 23.10.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722272 Приплод женски Благороден елен 22.10.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722286 Млада кошута Благороден елен 22.10.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726222 Приплод женски Благороден елен 22.10.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726216 Млада кошута Благороден елен 22.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719056 Млада кошута Благороден елен 22.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720712 Приплод женски Благороден елен 21.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720701 Приплод мъжки Благороден елен 21.10.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726111 Приплод мъжки Благороден елен 21.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720691 Приплод мъжки Благороден елен 21.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720688 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802282 Приплод женски Елен лопатар 20.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719046 Млада кошута Благороден елен 20.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719201 Приплод мъжки Благороден елен 20.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720678 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 20.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802304 Кошута – нераждала Елен лопатар 20.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719191 Приплод мъжки Благороден елен 19.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720666 Млада кошута Благороден елен 19.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802278 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 19.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720654 Кошута – нераждала Благороден елен 18.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719182 Приплод женски Благороден елен 18.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614497 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 18.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146325 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 18.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614486 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 18.10.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722291 Приплод мъжки Благороден елен 17.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 614048 Зряла женска – над 4 год. Сърна 17.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720648 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 17.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720634 Кошута – нераждала Благороден елен 17.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720626 Млада кошута Благороден елен 17.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720612 Приплод женски Благороден елен 17.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720608 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 17.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720591 Приплод мъжки Благороден елен 16.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720588 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 16.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720578 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 16.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720568 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 16.10.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720553 Шилар Благороден елен 16.10.2022