Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723405 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723395 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723372 Приплод женски Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723382 Приплод женски Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160472 Приплод женски Дива свиня 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160462 Приплод женски Дива свиня 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160452 Приплод женски Дива свиня 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160442 Приплод женски Дива свиня 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160432 Приплод женски Дива свиня 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723362 Приплод женски Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723351 Приплод мъжки Благороден елен 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723343 Шилар Благороден елен 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724463 Шилар Благороден елен 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160422 Приплод женски Дива свиня 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160412 Приплод женски Дива свиня 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160391 Приплод мъжки Дива свиня 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723331 Приплод мъжки Благороден елен 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723322 Приплод женски Благороден елен 16.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726401 Приплод мъжки Благороден елен 14.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722313 Шилар Благороден елен 14.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 802692 Приплод женски Елен лопатар 13.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723311 Приплод мъжки Благороден елен 13.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723301 Приплод мъжки Благороден елен 13.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723292 Приплод женски Благороден елен 13.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803095 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 13.01.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146392 Приплод женски Дива свиня 12.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722301 Приплод мъжки Благороден елен 12.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160381 Приплод мъжки Дива свиня 12.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723285 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 12.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723273 Шилар Благороден елен 12.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723267 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 12.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723252 Приплод женски Благороден елен 11.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723242 Приплод женски Благороден елен 11.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723232 Приплод женски Благороден елен 10.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724451 Приплод мъжки Благороден елен 10.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723222 Приплод женски Благороден елен 10.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723211 Приплод мъжки Благороден елен 09.01.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718372 Приплод женски Благороден елен 09.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726851 Приплод мъжки Благороден елен 09.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726841 Приплод мъжки Благороден елен 08.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726833 Шилар Благороден елен 08.01.2023
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 167394 Едногодишно женско Дива свиня 08.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726822 Приплод женски Благороден елен 08.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727091 Приплод мъжки Благороден елен 08.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727081 Приплод мъжки Благороден елен 08.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723201 Приплод мъжки Благороден елен 08.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727072 Приплод женски Благороден елен 07.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727061 Приплод мъжки Благороден елен 07.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727001 Приплод мъжки Благороден елен 07.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726991 Приплод мъжки Благороден елен 07.01.2023