Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 165691 Приплод мъжки Дива свиня 13.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 165681 Приплод мъжки Дива свиня 13.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729143 Шилар Благороден елен 13.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 728155 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 13.01.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 168267 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 13.01.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 729662 Приплод женски Благороден елен 13.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 733103 Шилар Благороден елен 12.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729135 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 12.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 733095 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 12.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 733083 Шилар Благороден елен 12.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 733072 Приплод женски Благороден елен 12.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 733061 Приплод мъжки Благороден елен 12.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 733052 Приплод женски Благороден елен 12.01.2024
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 168119 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 12.01.2024
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 718617 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 12.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160732 Приплод женски Дива свиня 12.01.2024
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716402 Приплод женски Благороден елен 12.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142364 Едногодишно женско Дива свиня 11.01.2024
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725985 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 11.01.2024
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725971 Приплод мъжки Благороден елен 11.01.2024
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725963 Шилар Благороден елен 11.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142002 Приплод женски Дива свиня 11.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142254 Едногодишно женско Дива свиня 11.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729122 Приплод женски Благороден елен 11.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 733042 Приплод женски Благороден елен 10.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 802872 Приплод женски Елен лопатар 10.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 165673 Едногодишно мъжко Дива свиня 10.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732042 Приплод женски Благороден елен 10.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142602 Приплод женски Дива свиня 10.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729115 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 10.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 802863 Шилар Елен лопатар 09.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729091 Приплод мъжки Благороден елен 09.01.2024
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725951 Приплод мъжки Благороден елен 09.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141991 Приплод мъжки Дива свиня 07.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141982 Приплод женски Дива свиня 07.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 165666 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 07.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803339 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 07.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 165657 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 06.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 728201 Приплод мъжки Благороден елен 06.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 728142 Приплод женски Благороден елен 06.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 728132 Приплод женски Благороден елен 06.01.2024
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725942 Приплод женски Благороден елен 06.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 733035 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 05.01.2024
ДЛС Росица ДЛС Росица 733022 Приплод женски Благороден елен 05.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732032 Приплод женски Благороден елен 05.01.2024
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 168109 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 05.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 728121 Приплод мъжки Благороден елен 04.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729083 Шилар Благороден елен 04.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729072 Приплод женски Благороден елен 04.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141902 Приплод женски Дива свиня 03.01.2024