Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803294 Кошута – нераждала Елен лопатар 18.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 727888 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 18.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 727878 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 18.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 727902 Приплод женски Благороден елен 18.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 727898 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 18.12.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131745 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 18.12.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731884 Кошута – нераждала Благороден елен 18.12.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731872 Приплод женски Благороден елен 18.12.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131733 Едногодишно мъжко Дива свиня 18.12.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131724 Едногодишно женско Дива свиня 18.12.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131711 Приплод мъжки Дива свиня 18.12.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131702 Приплод женски Дива свиня 17.12.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131695 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 17.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 727868 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 17.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 727858 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 17.12.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 733351 Приплод мъжки Благороден елен 15.12.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731862 Приплод женски Благороден елен 15.12.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731854 Кошута – нераждала Благороден елен 15.12.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731841 Приплод мъжки Благороден елен 15.12.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 733342 Приплод женски Благороден елен 15.12.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131685 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 15.12.2023
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 167135 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 15.12.2023
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 167153 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.12.2023
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 167145 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 15.12.2023
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 167125 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 15.12.2023
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 167116 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 15.12.2023
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 167106 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 15.12.2023
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 167096 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 15.12.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 733332 Приплод женски Благороден елен 14.12.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 733322 Приплод женски Благороден елен 14.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 728061 Приплод мъжки Благороден елен 14.12.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731494 Кошута – нераждала Благороден елен 14.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161028 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 14.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161011 Приплод мъжки Дива свиня 14.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160707 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 14.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160698 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 14.12.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731482 Приплод женски Благороден елен 14.12.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731471 Приплод мъжки Благороден елен 14.12.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141971 Приплод мъжки Дива свиня 14.12.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 733012 Приплод женски Благороден елен 13.12.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 733002 Приплод женски Благороден елен 13.12.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 165632 Приплод женски Дива свиня 13.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160688 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 13.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160671 Приплод мъжки Дива свиня 13.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160662 Приплод женски Дива свиня 13.12.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731832 Приплод женски Благороден елен 13.12.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731821 Приплод мъжки Благороден елен 13.12.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731814 Кошута – нераждала Благороден елен 13.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160655 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 13.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160645 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 13.12.2023