Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722892 Приплод женски Благороден елен 15.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142531 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726534 Кошута – нераждала Благороден елен 15.12.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718353 Шилар Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724206 Млада кошута Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726934 Кошута – нераждала Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724374 Кошута – нераждала Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724366 Млада кошута Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722888 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722878 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113022 Приплод женски Дива свиня 14.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727022 Приплод женски Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727012 Приплод женски Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724356 Млада кошута Благороден елен 13.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802518 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 13.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802505 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 13.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726921 Приплод мъжки Благороден елен 13.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722861 Приплод мъжки Благороден елен 13.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802492 Приплод женски Елен лопатар 13.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129872 Приплод женски Дива свиня 12.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726722 Приплод женски Благороден елен 12.12.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133551 Приплод мъжки Дива свиня 12.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726524 Кошута – нераждала Благороден елен 12.12.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718342 Приплод женски Благороден елен 12.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724306 Млада кошута Благороден елен 12.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724296 Млада кошута Благороден елен 11.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722858 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 11.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726512 Приплод женски Благороден елен 11.12.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146374 Едногодишно женско Дива свиня 10.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726505 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 10.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142551 Приплод мъжки Дива свиня 10.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722848 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 10.12.2022
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 167379 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 10.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722838 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 10.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722828 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 10.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722802 Приплод женски Благороден елен 10.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721645 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 09.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726971 Приплод мъжки Благороден елен 08.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722811 Приплод мъжки Благороден елен 08.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802488 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 08.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802478 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 08.12.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146362 Приплод женски Дива свиня 07.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721634 Кошута – нераждала Благороден елен 07.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721624 Кошута – нераждала Благороден елен 06.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721613 Шилар Благороден елен 06.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721509 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 06.12.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 802672 Приплод женски Елен лопатар 06.12.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 802668 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 06.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721492 Приплод женски Благороден елен 06.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724282 Приплод женски Благороден елен 05.12.2022