Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723062 Приплод женски Благороден елен 25.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724438 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726874 Кошута – нераждала Благороден елен 23.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160288 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 22.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160271 Приплод мъжки Дива свиня 22.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160266 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 22.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160258 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 22.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726581 Приплод мъжки Благороден елен 22.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726574 Кошута – нераждала Благороден елен 22.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726952 Приплод женски Благороден елен 22.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726862 Приплод женски Благороден елен 22.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 130482 Приплод женски Дива свиня 22.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160246 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 21.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161507 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 21.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160236 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 21.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160212 Приплод женски Дива свиня 21.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160228 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 21.12.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717452 Приплод женски Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717442 Приплод женски Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724424 Кошута – нераждала Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724412 Приплод женски Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723054 Кошута – нераждала Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726944 Кошута – нераждала Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726982 Приплод женски Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727054 Кошута – нераждала Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727044 Кошута – нераждала Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802536 Млада кошута Елен лопатар 20.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723048 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723031 Приплод мъжки Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723028 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723018 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727034 Кошута – нераждала Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722998 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722988 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722972 Приплод женски Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723001 Приплод мъжки Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722963 Шилар Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726544 Кошута – нераждала Благороден елен 18.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726782 Приплод женски Благороден елен 18.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726561 Приплод мъжки Благороден елен 18.12.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146384 Едногодишно женско Дива свиня 18.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159382 Приплод женски Дива свиня 18.12.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 802683 Шилар Елен лопатар 18.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722952 Приплод женски Благороден елен 18.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724384 Кошута – нераждала Благороден елен 18.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142442 Приплод женски Дива свиня 18.12.2022
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 167382 Приплод женски Дива свиня 18.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726702 Приплод женски Благороден елен 17.12.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 706721 Приплод мъжки Благороден елен 17.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722942 Приплод женски Благороден елен 17.12.2022