Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 713782 Приплод женски Благороден елен 31.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 164853 Едногодишно мъжко Дива свиня 31.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714412 Приплод женски Благороден елен 31.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133436 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 30.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716052 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714401 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714392 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714382 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159312 Приплод женски Дива свиня 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159322 Приплод женски Дива свиня 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714372 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714362 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714351 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714342 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714332 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714322 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700951 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708702 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708691 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714312 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713102 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714302 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714292 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801401 Приплод мъжки Елен лопатар 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711291 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714281 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713097 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.01.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700949 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801392 Приплод женски Елен лопатар 28.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713772 Приплод женски Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713763 Шилар Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713081 Приплод мъжки Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714275 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714262 Приплод женски Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713751 Приплод мъжки Благороден елен 27.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713742 Приплод женски Благороден елен 27.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713733 Шилар Благороден елен 26.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708681 Приплод мъжки Благороден елен 25.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133426 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 25.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714251 Приплод мъжки Благороден елен 24.01.2021
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166667 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 24.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801385 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 24.01.2021
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166657 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 24.01.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700937 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 24.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801799 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 24.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714249 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713072 Приплод женски Благороден елен 23.01.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710697 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.01.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 165463 Едногодишно мъжко Дива свиня 23.01.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 165453 Едногодишно мъжко Дива свиня 23.01.2021