Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 713621 Приплод мъжки Благороден елен 05.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712972 Приплод женски Благороден елен 05.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708641 Приплод мъжки Благороден елен 04.01.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713412 Приплод женски Благороден елен 03.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713613 Шилар Благороден елен 02.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712962 Приплод женски Благороден елен 01.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712951 Приплод мъжки Благороден елен 01.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713602 Приплод женски Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713596 Млада кошута Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713297 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 30.12.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708631 Приплод мъжки Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713586 Млада кошута Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713578 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713568 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713322 Приплод женски Благороден елен 29.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712948 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801731 Приплод мъжки Елен лопатар 29.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801746 Млада кошута Елен лопатар 29.12.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713062 Приплод женски Благороден елен 29.12.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700928 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 28.12.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700918 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 27.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711302 Приплод женски Благороден елен 26.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711213 Шилар Благороден елен 26.12.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700908 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 26.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713558 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.12.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713112 Приплод женски Благороден елен 23.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711191 Приплод мъжки Благороден елен 23.12.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713312 Приплод женски Благороден елен 22.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711183 Шилар Благороден елен 22.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711172 Приплод женски Благороден елен 22.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713548 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713538 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711162 Приплод женски Благороден елен 21.12.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713282 Приплод женски Благороден елен 21.12.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713272 Приплод женски Благороден елен 21.12.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713268 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711152 Приплод женски Благороден елен 21.12.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166642 Приплод женски Дива свиня 20.12.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166632 Приплод женски Дива свиня 20.12.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710684 Кошута – нераждала Благороден елен 20.12.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710678 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 20.12.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710668 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 20.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710492 Приплод женски Благороден елен 18.12.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713252 Приплод женски Благороден елен 18.12.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713242 Приплод женски Благороден елен 18.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712932 Приплод женски Благороден елен 18.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164841 Приплод мъжки Дива свиня 17.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712926 Млада кошута Благороден елен 17.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712912 Приплод женски Благороден елен 17.12.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710658 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 17.12.2020