Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 703632 Приплод женски Благороден елен 27.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718672 Приплод женски Благороден елен 26.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718681 Приплод мъжки Благороден елен 26.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159661 Приплод мъжки Дива свиня 26.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802232 Приплод женски Елен лопатар 26.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160151 Приплод мъжки Дива свиня 25.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160142 Приплод женски Дива свиня 25.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722112 Приплод женски Благороден елен 25.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802215 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 25.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721601 Приплод мъжки Благороден елен 24.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142261 Приплод мъжки Дива свиня 24.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160131 Приплод мъжки Дива свиня 24.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719021 Приплод мъжки Благороден елен 23.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717142 Приплод женски Благороден елен 23.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 802592 Приплод женски Елен лопатар 23.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722081 Приплод мъжки Благороден елен 22.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719012 Приплод женски Благороден елен 21.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159651 Приплод мъжки Дива свиня 21.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722073 Шилар Благороден елен 21.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721932 Приплод женски Благороден елен 21.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802223 Шилар Елен лопатар 21.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722062 Приплод женски Благороден елен 21.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718653 Шилар Благороден елен 20.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721549 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721531 Приплод мъжки Благороден елен 20.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721522 Приплод женски Благороден елен 20.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721512 Приплод женски Благороден елен 20.01.2022
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166673 Едногодишно мъжко Дива свиня 19.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717132 Приплод женски Благороден елен 19.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159691 Приплод мъжки Дива свиня 18.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720092 Приплод женски Благороден елен 17.01.2022
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 167353 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.01.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718132 Приплод женски Благороден елен 15.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717121 Приплод мъжки Благороден елен 14.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721982 Приплод женски Благороден елен 14.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720082 Приплод женски Благороден елен 13.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720072 Приплод женски Благороден елен 13.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720101 Приплод мъжки Благороден елен 13.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718972 Приплод женски Благороден елен 13.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720062 Приплод женски Благороден елен 13.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 900307 Средновъзрастен овен – 5-7 год. Муфлон 13.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802192 Приплод женски Елен лопатар 13.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718965 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 13.01.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 802589 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 12.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720052 Приплод женски Благороден елен 12.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720042 Приплод женски Благороден елен 12.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720032 Приплод женски Благороден елен 12.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802185 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 11.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720025 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 11.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159644 Едногодишно женско Дива свиня 11.01.2022