Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709642 Приплод женски Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709634 Кошута – нераждала Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609233 Годинак Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609214 Едногодишна сърна Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609224 Едногодишна сърна Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801125 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711854 Кошута – нераждала Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711848 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708531 Приплод мъжки Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710248 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801114 Кошута – нераждала Елен лопатар 24.10.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606972 Приплод женски Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609274 Едногодишна сърна Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609286 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709622 Приплод женски Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609296 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609306 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709618 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708522 Приплод женски Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609406 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609398 Зряла женска – над 4 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609388 Зряла женска – над 4 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609376 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609366 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708512 Приплод женски Благороден елен 23.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708501 Приплод мъжки Благороден елен 23.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708491 Приплод мъжки Благороден елен 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709806 Млада кошута Благороден елен 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609174 Едногодишна сърна Сърна 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609184 Едногодишна сърна Сърна 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609196 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709782 Приплод женски Благороден елен 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709668 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709791 Приплод мъжки Благороден елен 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711818 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 22.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709846 Млада кошута Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711832 Приплод женски Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711824 Кошута – нераждала Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712798 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711788 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710232 Приплод женски Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710226 Млада кошута Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710216 Млада кошута Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710204 Кошута – нераждала Благороден елен 20.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710192 Приплод женски Благороден елен 20.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711772 Приплод женски Благороден елен 20.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711765 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 20.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 800842 Приплод женски Елен лопатар 20.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801232 Приплод женски Елен лопатар 20.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609166 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 20.10.2020