Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715116 Млада кошута Благороден елен 15.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715098 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715088 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 718557 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 800229 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707339 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707329 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707319 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707307 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707295 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 602897 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 602888 Зряла женска – над 4 год. Сърна 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 602865 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 900187 Средновъзрастен овен – 5-7 год. Муфлон 15.10.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129804 Едногодишно женско Дива свиня 14.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159884 Едногодишно женско Дива свиня 14.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610826 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 14.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610814 Едногодишна сърна Сърна 14.10.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142102 Приплод женски Дива свиня 14.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715078 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 13.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715108 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 13.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715068 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 13.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715056 Млада кошута Благороден елен 13.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715042 Приплод женски Благороден елен 13.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 611618 Зряла женска – над 4 год. Сърна 12.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801439 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 12.10.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129811 Приплод мъжки Дива свиня 12.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717512 Приплод женски Благороден елен 11.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 714022 Приплод женски Благороден елен 10.10.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708799 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 09.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801836 Млада кошута Елен лопатар 08.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715033 Шилар Благороден елен 06.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715026 Млада кошута Благороден елен 06.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715018 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 06.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714718 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 06.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714724 Кошута – нераждала Благороден елен 06.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714702 Приплод женски Благороден елен 05.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714698 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 05.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714685 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 04.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714671 Приплод мъжки Благороден елен 04.10.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 703625 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 03.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714668 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 03.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714653 Шилар Благороден елен 03.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 714017 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 714006 Млада кошута Благороден елен 02.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713992 Приплод женски Благороден елен 02.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713986 Млада кошута Благороден елен 02.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713976 Млада кошута Благороден елен 02.10.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710829 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 02.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611129 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 02.10.2021