Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 717217 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 20.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720113 Шилар Благороден елен 20.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720129 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720139 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607349 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 20.09.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722129 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721577 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 19.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717717 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 19.09.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717209 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722109 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607359 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718209 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 16.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725809 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 13.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725819 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 13.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721583 Шилар Благороден елен 11.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721591 Приплод мъжки Благороден елен 06.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717702 Приплод женски Благороден елен 06.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717699 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 06.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719102 Приплод женски Благороден елен 05.09.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 802639 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 04.09.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721945 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 04.09.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 802629 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 03.09.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717192 Приплод женски Благороден елен 02.09.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 717182 Приплод женски Благороден елен 02.09.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 802619 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 02.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611275 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 27.08.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611265 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 26.08.2022
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 606223 Годинак Сърна 20.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608409 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 16.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608399 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 16.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608389 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 16.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608377 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608369 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608359 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608347 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 10.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608339 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 10.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608329 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 10.08.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611317 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 06.08.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611257 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 05.08.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 611727 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 04.08.2022
ДЛС Росица ДЛС Росица 611719 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 04.08.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611247 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 31.07.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606097 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 27.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612757 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 26.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612749 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 26.07.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611239 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 26.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612739 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 25.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612729 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 25.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612719 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 25.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612707 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 23.07.2022