Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 167257 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 167247 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 01.12.2023
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 721699 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.11.2023
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 614619 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.05.2023
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 116251 Приплод мъжки Дива свиня 10.03.2023
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 718607 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.01.2023
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 116243 Едногодишно мъжко Дива свиня 06.01.2023
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 167263 Едногодишно мъжко Дива свиня 25.11.2022
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 721685 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 22.11.2022
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 721675 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 15.11.2022
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 613409 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 31.10.2022
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 613399 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 31.10.2022
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 613389 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 31.10.2022
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 721669 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2022
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 603637 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 11.05.2022
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 603489 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 09.05.2022
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 167239 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 10.12.2021
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 721653 Шилар Благороден елен 18.11.2021
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 700133 Шилар Благороден елен 17.11.2021
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 167319 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 05.11.2021
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 700129 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 25.09.2021
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 700119 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2021
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 700103 Шилар Благороден елен 13.12.2020
ДГС Болярка Агроком ЕООД - ДУ Елеза 700069 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 05.11.2020
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 603469 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 10.08.2020
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 603453 Годинак Сърна 09.06.2020
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 149072 Приплод женски Дива свиня 14.02.2020
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 149061 Приплод мъжки Дива свиня 14.02.2020
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 149053 Едногодишно мъжко Дива свиня 31.01.2020
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 149044 Едногодишно женско Дива свиня 17.01.2020
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 149031 Приплод мъжки Дива свиня 17.01.2020
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 149021 Приплод мъжки Дива свиня 17.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162345 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 13.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162336 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 13.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162321 Приплод мъжки Дива свиня 13.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162311 Приплод мъжки Дива свиня 13.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 706449 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 06.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162306 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 06.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162299 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 06.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162281 Приплод мъжки Дива свиня 06.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162275 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 06.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162261 Приплод мъжки Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162256 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162239 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162229 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162219 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162206 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162195 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162185 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162173 Едногодишно мъжко Дива свиня 05.01.2020