Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149596 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 149012 Приплод женски Дива свиня 08.11.2019
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 149001 Приплод мъжки Дива свиня 08.11.2019
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 148991 Приплод мъжки Дива свиня 08.11.2019
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 148983 Едногодишно мъжко Дива свиня 10.10.2019
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 148973 Едногодишно мъжко Дива свиня 10.10.2019
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 148954 Едногодишно женско Дива свиня 20.09.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149515 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 04.09.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 604037 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 04.09.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 146955 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 04.09.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149525 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 04.09.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 147205 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 26.07.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 146915 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 26.07.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 146925 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 26.07.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 147175 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 26.07.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 147165 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 26.07.2019
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 148965 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 09.07.2019
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 116231 Приплод мъжки Дива свиня 02.07.2019
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 148944 Едногодишно женско Дива свиня 28.05.2019
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 148937 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 12.05.2019
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 603447 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.05.2019
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 116223 Едногодишно мъжко Дива свиня 03.05.2019
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 148922 Приплод женски Дива свиня 02.05.2019
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 148911 Приплод мъжки Дива свиня 02.05.2019
ДГС Болярка ЛРД Сокол 1884 Велико Търново - ДУ Бутора 148901 Приплод мъжки Дива свиня 02.05.2019
ДГС Болярка Инвестстрой - ВТ ЕООД - ДУ Сашево 116215 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 22.02.2019
ДГС Болярка Скорпион инвестстрой ЕООД - ДУ Къпиново 135404 Едногодишно женско Дива свиня 28.01.2019
ДГС Болярка Скорпион инвестстрой ЕООД - ДУ Къпиново 135394 Едногодишно женско Дива свиня 28.01.2019
ДГС Болярка Скорпион инвестстрой ЕООД - ДУ Къпиново 135382 Приплод женски Дива свиня 28.01.2019
ДГС Болярка Скорпион инвестстрой ЕООД - ДУ Къпиново 135379 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 28.01.2019
ДГС Болярка Скорпион инвестстрой ЕООД - ДУ Къпиново 135353 Едногодишно мъжко Дива свиня 28.01.2019
ДГС Болярка Скорпион инвестстрой ЕООД - ДУ Къпиново 135365 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 28.01.2019
ДГС Болярка Скорпион инвестстрой ЕООД - ДУ Къпиново 135334 Едногодишно женско Дива свиня 28.01.2019
ДГС Болярка Скорпион инвестстрой ЕООД - ДУ Къпиново 135344 Едногодишно женско Дива свиня 27.01.2019
ДГС Болярка Скорпион инвестстрой ЕООД - ДУ Къпиново 135302 Приплод женски Дива свиня 27.01.2019
ДГС Болярка Скорпион инвестстрой ЕООД - ДУ Къпиново 135322 Приплод женски Дива свиня 27.01.2019
ДГС Болярка Скорпион инвестстрой ЕООД - ДУ Къпиново 135312 Приплод женски Дива свиня 27.01.2019
ДГС Болярка Скорпион инвестстрой ЕООД - ДУ Къпиново 116135 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 27.01.2019
ДГС Болярка Скорпион инвестстрой ЕООД - ДУ Къпиново 116125 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 27.01.2019
ДГС Болярка Скорпион инвестстрой ЕООД - ДУ Къпиново 116113 Едногодишно мъжко Дива свиня 27.01.2019
ДГС Болярка Скорпион инвестстрой ЕООД - ДУ Къпиново 116101 Приплод мъжки Дива свиня 27.01.2019
ДГС Болярка Скорпион инвестстрой ЕООД - ДУ Къпиново 116099 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 27.01.2019
ДГС Болярка Агроком ЕООД - ДУ Елеза 700057 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 27.01.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 146992 Приплод женски Дива свиня 14.01.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 146982 Приплод женски Дива свиня 14.01.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 146971 Приплод мъжки Дива свиня 14.01.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 147071 Приплод мъжки Дива свиня 14.01.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 146961 Приплод мъжки Дива свиня 14.01.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 147001 Приплод мъжки Дива свиня 14.01.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 147085 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 14.01.2019