Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162941 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162934 Едногодишно женско Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162926 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162916 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162905 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162896 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162885 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162877 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162861 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162851 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162841 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162836 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162826 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162816 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 09.12.2019
ДГС Болярка Агроком ЕООД - ДУ Елеза 135174 Едногодишно женско Дива свиня 15.11.2019
ДГС Болярка Агроком ЕООД - ДУ Елеза 135161 Приплод мъжки Дива свиня 15.11.2019
ДГС Болярка Агроком ЕООД - ДУ Елеза 135151 Приплод мъжки Дива свиня 15.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162028 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 13.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162017 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 13.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162008 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 13.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 161991 Приплод мъжки Дива свиня 13.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 161985 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 13.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 161973 Едногодишно мъжко Дива свиня 13.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 161962 Приплод женски Дива свиня 13.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 161953 Едногодишно мъжко Дива свиня 13.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149722 Приплод женски Дива свиня 13.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149714 Едногодишно женско Дива свиня 13.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149501 Приплод мъжки Дива свиня 13.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149492 Приплод женски Дива свиня 13.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149481 Приплод мъжки Дива свиня 13.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149469 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149459 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149479 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149732 Приплод женски Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149745 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149577 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149567 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149557 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149549 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149533 Едногодишно мъжко Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149581 Приплод мъжки Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149636 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149613 Едногодишно мъжко Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149605 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149645 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149665 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149625 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149695 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149686 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 12.11.2019
ДГС Болярка Трифонов ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 149656 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 12.11.2019