Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162306 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 06.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162299 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 06.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162281 Приплод мъжки Дива свиня 06.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162275 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 06.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162261 Приплод мъжки Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162256 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162239 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162229 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162219 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162206 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162195 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162185 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162173 Едногодишно мъжко Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162161 Приплод мъжки Дива свиня 05.01.2020
ДГС Болярка Стеди гард ООД - ДУ Осенари - Кладни дял 162151 Приплод мъжки Дива свиня 05.01.2020